Aktualności » Poznań

 • Włodzimierz Pawłowski 11/03/2008 08:18

  W dniu 27 marca 2008 o godzinie 12.00, w sali Wielkopolskiej Korporacji Technicznej przy ul. Wieniawskiego, odbędzie się kolejne zebranie szkoleniowo-naukowe Oddziału Poznańskiego PTDL.
  Współgospodarzem spotkania będzie firma Roche.

  Temat wykładu: ”Nowe metody oznaczeń autoprzeciwciał przeciw receptorowi TSH (TRAb) oraz ich zastosowanie w endokrynologii”.
  Referuje dr n. med. Zbigniew Bartoszewicz, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii AM w Warszawie.

  Serdecznie zapraszam.

  W. Pawłowski

 • Włodzimierz Pawłowski 29/02/2008 04:02


  W dniach 20 i 21 czerwca 2008 odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa:
  "Odrębności diagnostyki laboratoryjnej w podeszłym wieku".

  Szczegóły wkrótce.

 • Włodzimierz Pawłowski 27/02/2008 08:11

  Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji SALMED - LABORATORIUM 2008 w ramach Międzynarodowego Salonu Medycznego SALMED, która odbędzie się w dniach 12 - 14 marca 2008 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
  Tematyka planowanej konferencji: "Zarządzanie przez jakość medycznym laboratorium diagnostycznym i mikrobiologicznym" wiąże się ściśle z etapowym wdrażaniem systemu jakości w laboratoriach medycznych w Polsce, opartym o normę ISO 15189.
  Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy także firmy diagnostyczne, które obok prezentacji aparatury pomiarowo-diagnostycznej i sprzętu laboratoryjnego, mają także możliwość przedstawienia sesji autorskich, przewidzianych na drugi i trzeci dzień wydarzenia.

  Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: Prof. dr hab. med. Zygmunt Kopczyński

  Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTDL: Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski

  Dyrektor Targów Salmed: Mgr Anna Lemańska


  Patronat Honorowy Konferencji: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: Prof. dr hab. med. Grzegorz H. Bręborowicz

  Komitet Naukowo-Organizacyjny:
  Prof. dr hab. med. Zygmunt Kopczyński - przewodniczący
  Mgr Aleksandra Baszczuk
  Dr n. farm. Ewa Ignatowicz
  Mgr Anna Lemańska
  Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski
  Prof. dr hab. med. Anna Przondo-Mordarska
  Prof. dr hab. n. farm. Maria Rybczyńska
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szkaradkiewicz
  Dr n. biol. Anna Thielemann
  Dr n. med. Ewa Wysocka

  Adres Komitetu Naukowo-Organizacjnego:
  Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 61-878 Poznań, ul. Łąkowa 1/2; tel. 061-8549034; e-mail: diagnostyka@oncology.am.poznan.pl

  Rejestracja na konferencję:
  BIT - Biznes - Innowacje - Technologie Sp. z o.o.
  Danuta Nowacka tel. 061-8665936; fax. 061-8666650; e-mail: d.nowacka@binte.pl

  Koszt uczestnictwa: 50 zł (identyfikator umożliwiający wstęp i zwiedzanie targów SALMED, udział w koferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek, certyfikat poświadczający uzyskanie punktów edukacyjnych).
  Należy wypełnić zgłoszenie (proszę o kontakt z p. Danutą Nowacką) oraz wpłacić 50 zł na konto:
  36 1090 1362 0000 0000 3601 7962 (Bank Zachodni WBK S.A. 6 O/Poznań) w terminie do 2 marca 2008.

  Rejestracja uczestników i odbiór identyfikatorów WYŁĄCZNIE w holu zachodnim - wejście od ul. Śniadeckich, po okazaniu dowodu wpłaty rejestracyjnej (12 marca 9.00 - 15.00; 13 marca 9.00 - 15.00; 14 marca 9.00 - 11.00).

  Materiały konferencyjne będą wydawane w recepcji przy sali konferencyjnej od godz. 9.00.
  Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane w drugim i trzecim dniu konferencji w godzinach 12.00 - 15.00.
  Szkoleniowy charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o delegację służbową/urlop szkoleniowy.
  Każdy z uczestników powinien posiadać dokumenty upoważniające do korzystania z opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Polsce.
  Międzynarodowe Targi Poznańskie oferują możliwość zakwaterowania w hotelach po promocyjnych cenach (szczegóły - www.salmed.pl).
  MTP oferują dla gości 24-godzinny parking płatny (wjazd od ul. Matejki).  Plan konferencji:

  12 marca, Pawilon 8A, Sala "Beżowa"

  10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji (Prof. Zygmunt Kopczyński)

  Przewodniczący Sesji: Prof. Andrzej Szkaradkiewicz, dr Włodzimierz Pawłowski

  10.15 - 10.45 Aspekty etyczne funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego (Dr Henryk Owczarek, Warszawa)
  10.45 - 11.15 Zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia z uwzględnieniem medycznego laboratorium diagnostycznego (Mgr Jerzy Majewski, Poznań)
  11.15 - 11.45 Zarządzanie przez jakość medycznym laboratorium diagnostycznym (Prof. Zygmunt Kopczyński, Poznań)
  11.45 - 12.15 Kierunki doskonalenia jakości i jej ocena w systemie opieki zdrowotnej (Dr Jerzy Hennig, Kraków)
  12.15 - 12.45 Regulacje prawne funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego (Prof. Jan Kulpa, Kraków)
  12.45 - 13.15 Przerwa
  13.15 - 13.45 Zarządzanie medycznym laboratorium diagnostycznym w okresie przekształceń systemu opieki zdrowotnej (prof. Jerzy Naskalski, Kraków)
  13.45 - 14.15 Zarządzanie zasobami w zakładzie opieki zdrowotnej z uwzględnieniem diagnostyki laboratoryjnej (Dr Andrzej Klamerek, Poznań)
  14.15 - 14.45 Zarządzanie finansami w medycznym laboratorium diagnostycznym (Dr Adela Grala - Kałużna, Pleszew)
  14.45 - 15.15 Zarządzanie badaniami laboratoryjnymi w kardiologii (Prof. Dariusz Sitkiewicz, Warszawa)
  15.15 - 15.45 Specyfika zarządzania czynnościami diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium mikrobiologicznym (Prof. Anna Przondo-Mordarska, dr Beata Mączyńska, Wrocław)
  15.45 - 16.00 Zakończenie konferencji
  Plan sesji firmowych (Pawilon 8A, Sala "Beżowa"):


  13 marca

  10.00 - 10.45 Ortho Clinical Diagnostics, Johnson&Johnson.
  Zarządzanie informacją w zautomatyzowanej Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi (Mgr Małgorzata Majdyś, Warszawa)

  10.50 - 12.10 Dade Behring Diagnostics Sp. z o.o., Siemens Company: Rola badań hemostazy naczyniowej w nowoczesnym laboratorium klinicznym

  Zarządzanie dokumentacją obligatoryjnych standardów jakości w pracowni hemostazy (Prof. Zygmunt Kopczyński, Poznań)
  Osoczowe markery hemostazy we wczesnej diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych (Prof. Dariusz Sitkiewicz, Warszawa)
  Wartość diagnostyczna oznaczania D-Dimerów - fakty i nadzieje (Dr Sławomir Sobieszczyk, Poznań)

  12.15 - 14.15 Bio-Ksel Sp. z o.o.
  Czy medyczne laboratoria diagnostyczne są przygotowane do akredytacji? (Dr Marzena Misiura TUV Nord Polska, Szczecin)

  14.20 - 15.15 Komender Technologies PPH
  Wykorzystanie systemów ELLAB w walidacji i monitoringu procesów w medycynie i farmacji (Dr Paweł Komender, Podkowa Leśna)

  15.20 - 16.05 PPHU ALLMED
  Automatyzacja badań osadu moczu (Dr Bogdan Solnica, Kraków)  14 marca

  10.00 - 11.30 Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
  Integracja badań immunochemicznych i biochemicznych. Analiza sytuacji i propozycja rozwiązań.

  12.25 - 13.05
  Badania POCT w świetle obowiązujących regulacji prawnych (Dr Tomasz Anyszek, Kraków)

  13.10 - 14.10 MATRIX Sp. z o.o.
  Dygestoria, zabudowa laboratoryjna, pomieszczenia czyste (Mgr Agnieszka Sobiegraj, Sosnowiec)

  14.20 Zakończenie konferencji  Firmy uczestniczące w Konferencji:
  Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
  Bio-Ksel Sp. z o.o.
  Dade Behring Diagnostics Sp. z o.o. a Siemens Company
  Ecotone Goc, Iliszko, Meissner Sp. z o.o.
  HemoCue Polska Sp. z o.o.
  Intergen
  Komender Technologies PPH
  Marcel Sp. z o.o.
  Matrix Sp. z o.o.
  NZOZ Ogólnopolskie Centrum Genetyki REX Company Sp. z o.o.
  Ortho-Clinical Diagnostics, Johnson&Johnson
  Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.
  PPH IKA
  PHPU Allmed
  QMLab Gmbh
  Sarstedt Sp. z o.o.
  Stamar
  ZPHU Warmet.

 • Włodzimierz Pawłowski 15/02/2008 06:10

  W dniu 21 lutego 2008 o godz. 12.00 odbędzie się kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego PTDL.
  Miejsce spotkania - sala Wielkopolskiej Korporacji Technicznej, ul. Wieniawskiego 5/9.

  Współgospodarzem spotkania będzie firma Horiba ABX.


  Część naukową zebrania wypełni wykład dr n. med. Krzysztofa Lewandowskiego z Akademii Medycznej w Gdańsku:

  "Pacjent z leukocytozą"


  Naszym gościem będzie również kol. Andrzej Śliwowski, Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, który przekaże podstawowe informacje o tworzonych strukturach tej organizacji.

  Serdecznie zapraszam
  Włodzimierz Pawłowski

 • Włodzimierz Pawłowski 13/02/2008 10:05

  Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji SALMED - LABORATORIUM 2008 w ramach Międzynarodowego Salonu Medycznego SALMED, która odbędzie się w dniach 12 - 14 marca 2008 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
  Tematyka planowanej konferencji: "Zarządzanie przez jakość medycznym laboratorium diagnostycznym i mikrobiologicznym" wiąże się ściśle z etapowym wdrażaniem systemu jakości w laboratoriach medycznych w Polsce, opartym o normę ISO 15189.
  Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy także firmy diagnostyczne, które obok prezentacji aparatury pomiarowo-diagnostycznej i sprzętu laboratoryjnego, mają także możliwość przedstawienia sesji autorskich, przewidzianych na drugi i trzeci dzień wydarzenia.

  Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: Prof. dr hab. med. Zygmunt Kopczyński

  Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTDL: Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski

  Dyrektor Targów Salmed: Mgr Anna Lemańska


  Patronat Honorowy Konferencji: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: Prof. dr hab. med. Grzegorz H. Bręborowicz

  Komitet Naukowo-Organizacyjny:
  Prof. dr hab. med. Zygmunt Kopczyński - przewodniczący
  Mgr Aleksandra Baszczuk
  Dr n. farm. Ewa Ignatowicz
  Mgr Anna Lemańska
  Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski
  Prof. dr hab. med. Anna Przondo-Mordarska
  Prof. dr hab. n. farm. Maria Rybczyńska
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szkaradkiewicz
  Dr n. biol. Anna Thielemann
  Dr n. med. Ewa Wysocka

  Adres Komitetu Naukowo-Organizacjnego:
  Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 61-878 Poznań, ul. Łąkowa 1/2; tel. 061-8549034; e-mail: diagnostyka@oncology.am.poznan.pl

  Rejestracja na konferencję:
  BIT - Biznes - Innowacje - Technologie Sp. z o.o.
  Danuta Nowacka tel. 061-8665936; fax. 061-8666650; e-mail: d.nowacka@binte.pl

  Koszt uczestnictwa: 50 zł (identyfikator umożliwiający wstęp i zwiedzanie targów SALMED, udział w koferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek, certyfikat poświadczający uzyskanie punktów edukacyjnych).
  Należy wypełnić zgłoszenie (proszę o kontakt z p. Danutą Nowacką) oraz wpłacić 50 zł na konto:
  36 1090 1362 0000 0000 3601 7962 (Bank Zachodni WBK S.A. 6 O/Poznań) w terminie do 2 marca 2008.

  Rejestracja uczestników i odbiór identyfikatorów WYŁĄCZNIE w holu zachodnim - wejście od ul. Śniadeckich, po okazaniu dowodu wpłaty rejestracyjnej (12 marca 9.00 - 15.00; 13 marca 9.00 - 15.00; 14 marca 9.00 - 11.00).

  Materiały konferencyjne będą wydawane w recepcji przy sali konferencyjnej od godz. 9.00.
  Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane w drugim i trzecim dniu konferencji w godzinach 12.00 - 15.00.
  Szkoleniowy charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o delegację służbową/urlop szkoleniowy.
  Każdy z uczestników powinien posiadać dokumenty upoważniające do korzystania z opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Polsce.
  Międzynarodowe Targi Poznańskie oferują możliwość zakwaterowania w hotelach po promocyjnych cenach (szczegóły - www.salmed.pl).
  MTP oferują dla gości 24-godzinny parking płatny (wjazd od ul. Matejki).  Plan konferencji:

  12 marca, Pawilon 8A, Sala "Beżowa"

  10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji (Prof. Zygmunt Kopczyński)

  Przewodniczący Sesji: Prof. Andrzej Szkaradkiewicz, dr Włodzimierz Pawłowski

  10.15 - 10.45 Aspekty etyczne funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego (Dr Henryk Owczarek, Warszawa)
  10.45 - 11.15 Zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia z uwzględnieniem medycznego laboratorium diagnostycznego (Mgr Jerzy Majewski, Poznań)
  11.15 - 11.45 Zarządzanie przez jakość medycznym laboratorium diagnostycznym (Prof. Zygmunt Kopczyński, Poznań)
  11.45 - 12.15 Kierunki doskonalenia jakości i jej ocena w systemie opieki zdrowotnej (Dr Jerzy Hennig, Kraków)
  12.15 - 12.45 Regulacje prawne funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego (Prof. Jan Kulpa, Kraków)
  12.45 - 13.15 Przerwa
  13.15 - 13.45 Zarządzanie medycznym laboratorium diagnostycznym w okresie przekształceń systemu opieki zdrowotnej (prof. Jerzy Naskalski, Kraków)
  13.45 - 14.15 Zarządzanie zasobami w zakładzie opieki zdrowotnej z uwzględnieniem diagnostyki laboratoryjnej (Dr Andrzej Klamerek, Poznań)
  14.15 - 14.45 Zarządzanie finansami w medycznym laboratorium diagnostycznym (Dr Adela Grala - Kałużna, Pleszew)
  14.45 - 15.15 Zarządzanie badaniami laboratoryjnymi w kardiologii (Prof. Dariusz Sitkiewicz, Warszawa)
  15.15 - 15.45 Specyfika zarządzania czynnościami diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium mikrobiologicznym (Prof. Anna Przondo-Mordarska, dr Beata Mączyńska, Wrocław)
  15.45 - 16.00 Zakończenie konferencji
  Plan sesji firmowych (Pawilon 8A, Sala "Beżowa"):


  13 marca

  10.00 - 10.45 Ortho Clinical Diagnostics, Johnson&Johnson.
  Zarządzanie informacją w zautomatyzowanej Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi (Mgr Małgorzata Majdyś, Warszawa)

  10.50 - 12.10 Dade Behring Diagnostics Sp. z o.o., Siemens Company: Rola badań hemostazy naczyniowej w nowoczesnym laboratorium klinicznym

  Zarządzanie dokumentacją obligatoryjnych standardów jakości w pracowni hemostazy (Prof. Zygmunt Kopczyński, Poznań)
  Osoczowe markery hemostazy we wczesnej diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych (Prof. Dariusz Sitkiewicz, Warszawa)
  Wartość diagnostyczna oznaczania D-Dimerów - fakty i nadzieje (Dr Sławomir Sobieszczyk, Poznań)

  12.15 - 14.15 Bio-Ksel Sp. z o.o.
  Czy medyczne laboratoria diagnostyczne są przygotowane do akredytacji? (Dr Marzena Misiura TUV Nord Polska, Szczecin)

  14.20 - 15.15 Komender Technologies PPH
  Wykorzystanie systemów ELLAB w walidacji i monitoringu procesów w medycynie i farmacji (Dr Paweł Komender, Podkowa Leśna)


  14 marca

  10.00 - 11.30 Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
  Integracja badań immunochemicznych i biochemicznych. Analiza sytuacji i propozycja rozwiązań.

  11.35 - 12.20 PPHU ALLMED
  Automatyzacja badań osadu moczu (Dr Bogdan Solnica, Kraków)

  12.25 - 13.05
  Badania POCT w świetle obowiązujących regulacji prawnych (Dr Tomasz Anyszek, Kraków)

  13.10 - 14.10 MATRIX Sp. z o.o.
  Dygestoria, zabudowa laboratoryjna, pomieszczenia czyste (Mgr Agnieszka Sobiegraj, Sosnowiec)

  14.20 Zakończenie konferencji  Firmy uczestniczące w Konferencji:
  Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
  Bio-Ksel Sp. z o.o.
  Dade Behring Diagnostics Sp. z o.o. a Siemens Company
  Ecotone Goc, Iliszko, Meissner Sp. z o.o.
  HemoCue Polska Sp. z o.o.
  Intergen
  Komender Technologies PPH
  Marcel Sp. z o.o.
  Matrix Sp. z o.o.
  NZOZ Ogólnopolskie Centrum Genetyki REX Company Sp. z o.o.
  Ortho-Clinical Diagnostics, Johnson&Johnson
  Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.
  PPH IKA
  PHPU Allmed
  QMLab Gmbh
  Sarstedt Sp. z o.o.
  Stamar
  ZPHU Warmet.

 • Włodzimierz Pawłowski 13/02/2008 01:22

  W dniu 21 lutego 2008 o godz. 12.00 odbędzie się kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego PTDL.
  Miejsce spotkania - sala Wielkopolskiej Korporacji Technicznej, ul. Wieniawskiego 5/9.

  Współgospodarzem spotkania będzie firma Horiba ABX.


  Część naukową zebrania wypełni wykład dr n. med. Krzysztofa Lewandowskiego z Akademii Medycznej w Gdańsku:

  "Pacjent z leukocytozą"


  Serdecznie zapraszam
  Włodzimierz Pawłowski

 • Włodzimierz Pawłowski 01/02/2008 07:09

  W dniu 21 lutego 2008 o godz. 12.00 odbędzie się kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego PTDL.
  Miejsce spotkania - sala Wielkopolskiej Korporacji Technicznej, ul. Wieniawskiego 5/9.

  Współgospodarzem spotkania będzie firma Horiba ABX.


  Część naukową zebrania wypełni wykład dr n. med. Krzysztofa Lewandowskiego z Akademii Medycznej w Gdańsku:
  "Pacjent z leukocytozą"

  Serdecznie zapraszam
  Włodzimierz Pawłowski

 • Włodzimierz Pawłowski 10/01/2008 02:24

  Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie szkoleniowo-naukowe naszego Oddziału, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2008 o godz. 12.00 w tradycyjnym miejscu - sali wykładowej Wielkopolskiej Korporacji Technicznej przy ul. Wieniawskiego 5/9.

  Plan spotkania:
  1) Wykład pt: "Rutynowe analizy krwi w diagnostyce różnicowej infekcyjnego procesu zapalnego" - dr n. med. Ewa Wysocka.
  2) Omówienie planu szkoleniowego na rok 2008.
  3) Sprawy organizacyjne.

  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  Włodzimierz Pawłowski

 • Włodzimierz Pawłowski 24/12/2007 05:55

  Wszystkim Osobom związanym - bliżej lub dalej, bezpośrednio lub pośrednio, cieplej lub nieco chłodniej - z Oddziałem Poznańskim PTDL, składam tą drogą życzenia na cały rok 2008: wszelkiej pomyślności, zdrowia, niezbędnego dystansiku do problemów, oraz - równie niezbędnego - szczęścia w dwóch znaczeniach: "szczęśliwości" i łutu szczęścia.

  W imieniu Zarządu Oddziału
  Włodek Pawłowski.

 • Włodzimierz Pawłowski 11/12/2007 07:42

  W dniu 13 grudnia 2007 o godz. 12.00 odbędzie się kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego PTDL.
  Miejsce spotkania - sala Wielkopolskiej Korporacji Technicznej, ul. Wieniawskiego 5/9.

  Współgospodarzem spotkania będzie firma Radiometer.


  Część naukową zebrania wypełni wykład prof. dr n. med. Andrzeja Ciechanowicza z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie:
  "Akwaporyny: nowy element w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej"

  Serdecznie zapraszam
  Włodzimierz Pawłowski

Copyright © 2004-2023 PTDL