Aktualności » Poznań

 • Ewa Leporowska 20/01/2023 17:38

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu  Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zapraszam Państwa na dwudniową, wyjazdową konferencję naukowo-szkoleniową nt. „Diagnostyka toksykologiczna - wyzwania laboratoryjne, kliniczne i społeczne”, która odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2023 r. w hotelu Remes (ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica).

  Za udział w konferencji przysługują punkty edukacyjne.

  Program Konferencji oraz informacje organizacyjne zamieszczone są na stronie internetowej poprzez następujący link: www.ampulco.eu

  Z wyrazami szacunku

  dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska
  Przewodnicząca PTDL 
  Oddział Poznań 

   

  Konferencja naukowo-szkoleniowa

  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Poznaniu 

   

  Diagnostyka toksykologiczna - wyzwania laboratoryjne, kliniczne i społeczne

  Opalenica, 16-17 lutego 2023 r.

  Hotel REMES, ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica

   

  Program

   

   

  16.02.2023r., czwartek

  08:30

  10:00

  Rejestracja uczestników

   

  10:00

  10:15

  Rozpoczęcie konferencji, uroczyste

  otwarcie wystawy firm diagnostycznych

  dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska, dr  n. med. Ewa Leporowska

  10:15

  11:15

  Sesje autorskie firm diagnostycznych:

  1/ Roche Inventory Solution - nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem

  2/ Zastosowanie śliny w diagnostyce hormonalnej

  3/ Terapeutyczne monitorowanie leków

   

  4/ IDS-ISYS – nowoczesna platforma
  w diagnostyce laboratoryjnej

   

  mgr Agata Stolarczyk
  Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

  mgr Ewa Fafińska
  TK Biotech

  mgr Agnieszka Suchan, mgr Agata Richter, Perlan Technologies

  dr Tomasz Janiszewski
  EUROIMMUN Polska

  Sesja 1     11:15 – 13:45
  prowadzenie sesji:
  dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska
  dr  n. med. Ewa Leporowska

  11:15

  12:00

  Niedobory witaminy B12 i kwasu foliowego

  u nadużywających alkoholu

  prof. dr hab. n. med. Lech Chrostek
  Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  12:00

  12:45

  Rola badań laboratoryjnych w leczeniu ostrych zatruć

   

  dr n. med. Dorota Klimaszyk

  Oddział Toksykologiczny, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu; Konsultant wojewódzki w dziedzinie toksykologii klinicznej, woj. kujawsko-pomorskie

  12:45

  13:30

  Różnicowanie kwasic w toksykologii

   

  dr n. med. Eryk Matuszkiewicz                

  Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej,
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

  Oddział Toksykologiczny, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu

  13:30

  13:45

  Dyskusja

   

  13:45

  14:30

  Lunch

   

  Sesja 2     14:30 – 18:15
  prowadzenie sesji:
  dr  n. med. Ewa Leporowska
  dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska

  14:30

  15:15

  Terapeutyczne monitorowanie efektywności leczenia epilepsji lekami nowej generacji – możliwości diagnostyczne

  dr n. farm. Karina Sommerfeld-Klatta
  Katedra i  Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  15:15

  16:00

  Problemy diagnostyczne intoksykacji nowymi substancjami psychoaktywnymi

  dr n. med. Artur Teżyk

  Zakład Medycyny Sądowej,
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  16:00

  16:30

  Przerwa kawowa

   

  16:30

  17:15

  Kliniczne i laboratoryjne zmiany
  w przebiegu zatruć wybranymi lekami
  i innymi ksenobiotykami

  dr hab. n. med. Marzena Dworacka,
  prof. UMP

  Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  17:15

  18:00

  Wpływ leków stosowanych w ciąży na rozwój płodu

   

  dr n. med. Katarzyna Ziółkowska

  Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
  Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  18:00

  18:15

  Dyskusja

   

  19:00

  1/ Wystąpienie Prezesa KRDL
  2/ Uroczyste wręczenie nagród Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych: „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”
  oraz „Dyplom za wzorową pracę
  diagnosty laboratoryjnego”

  Monika Pintal-Ślimak
  Prezes KRDL

   

  20:00

  Kolacja

   

   

  17.02.2023r., piątek 

  Sesja 3     9:00 – 13:00
  prowadzenie sesji:
  dr  hab. n. med. Ewa Wysocka
  dr n. med. Włodzimierz Pawłowski

  09:00

  09:45

  Rozwój duchowy przeciwwagą dla uzależnień

  dr hab. n. zdr. Ewa Baum, prof. UMP

  Katedra Nauk Społecznych
  i Humanistycznych, Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki,
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  09:45

  10:30

  Oznaczanie alkoholu etylowego
  w medycznym laboratorium diagnostycznym

  dr n. med. Beata Szkolnicka

  Pracownia Informacji Toksykologicznej
  i Analiz Laboratoryjnych,
  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie;
  Pracownia Toksykologii, Zakład Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego
  w Krakowie

  10:30

  11:15

  Oznaczanie substancji psychoaktywnych
  w moczu w medycznym laboratorium diagnostycznym

  mgr Anna Meyer-Stachowska

  Pracownia Toksykologii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
  Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu; członek komisji ds. diagnostyki toksykologicznej KIDL

  11:15

  12:00

  Kliniczne aspekty terapeutycznego monitorowania leków u dzieci 

  prof. dr hab. n. farm. Franciszek Główka
  Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej
  i Farmakokinetyki,
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  12:00

  12:45

  Alkoholizm - spojrzenie farmakologa

  prof. dr hab. n. farm. Przemysław Mikołajczak
  Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  12:45

  13:00

  Dyskusja

   

  13:00

  13:45

  Lunch

   

  Sesja 4     13:45 – 16:30
  prowadzenie sesji:
  dr n. med. Włodzimierz Pawłowski
  dr  hab. n. med. Ewa Wysocka

  13:45

  14:30

  Znaczenie niepewności pomiaru
  w interpretacji wyników oznaczania etanolu

  dr Mirosław Firlej

  Firma StandLab

  14:30

  15:15

  Diagnostyka laboratoryjna w toksykologii okiem prawnika

  prof. dr hab. n. prawnych Monika Urbaniak

  Katedra i Zakład Prawa Medycznego
  i Farmaceutycznego,

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

    15:15

    16:00

  Sesje autorskie firm diagnostycznych:

  1/ Lotus &Virclia - innowacyjne rozwiązanie  w diagnostyce serologicznej w  każdym laboratorium

   

  2/ Nowe technologie w biochemii: 
  analizator BS-600M - kompaktowy system o dużych możliwościach

  3/ Terapia monitorowania stężeniem leku - od leków niskocząsteczkowych do białek terapeutycznych, podejście praktyczne


  mgr Monika Pernak-Schwarz

  Biomedica Poland Sp.z o.o.

   


  mgr Mariusz Śliwowski

  Mindray Medical Poland Sp. z o.o.

  mgr Maciej Stopa 

  Bioanalytic Sp. z o.o.

   

  16:00

  Test

   

  16:30

  Zakończenie konferencji

   

                                                                                                   

 • Ewa Leporowska 20/01/2023 17:38

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu  Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zapraszam Państwa na dwudniową, wyjazdową konferencję naukowo-szkoleniową nt. „Diagnostyka toksykologiczna - wyzwania laboratoryjne, kliniczne i społeczne”, która odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2023 r. w hotelu Remes (ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica).

  Za udział w konferencji przysługują punkty edukacyjne.

  Program Konferencji oraz informacje organizacyjne zamieszczone są na stronie internetowej poprzez następujący link: www.ampulco.eu

  Z wyrazami szacunku

  dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska
  Przewodnicząca PTDL 
  Oddział Poznań 

   

  Konferencja naukowo-szkoleniowa

  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Poznaniu 

   

  Diagnostyka toksykologiczna - wyzwania laboratoryjne, kliniczne i społeczne

  Opalenica, 16-17 lutego 2023 r.

  Hotel REMES, ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica

   

  Program

   

   

  16.02.2023r., czwartek

  08:30

  10:00

  Rejestracja uczestników

   

  10:00

  10:15

  Rozpoczęcie konferencji, uroczyste

  otwarcie wystawy firm diagnostycznych

  dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska, dr  n. med. Ewa Leporowska

  10:15

  11:15

  Sesje autorskie firm diagnostycznych:

  1/ Roche Inventory Solution - nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem

  2/ Zastosowanie śliny w diagnostyce hormonalnej

  3/ Terapeutyczne monitorowanie leków

   

  4/ IDS-ISYS – nowoczesna platforma
  w diagnostyce laboratoryjnej

   

  mgr Agata Stolarczyk
  Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

  mgr Ewa Fafińska
  TK Biotech

  mgr Agnieszka Suchan, mgr Agata Richter, Perlan Technologies

  dr Tomasz Janiszewski
  EUROIMMUN Polska

  Sesja 1     11:15 – 13:45
  prowadzenie sesji:
  dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska
  dr  n. med. Ewa Leporowska

  11:15

  12:00

  Niedobory witaminy B12 i kwasu foliowego

  u nadużywających alkoholu

  prof. dr hab. n. med. Lech Chrostek
  Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  12:00

  12:45

  Rola badań laboratoryjnych w leczeniu ostrych zatruć

   

  dr n. med. Dorota Klimaszyk

  Oddział Toksykologiczny, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu; Konsultant wojewódzki w dziedzinie toksykologii klinicznej, woj. kujawsko-pomorskie

  12:45

  13:30

  Różnicowanie kwasic w toksykologii

   

  dr n. med. Eryk Matuszkiewicz                

  Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej,
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

  Oddział Toksykologiczny, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu

  13:30

  13:45

  Dyskusja

   

  13:45

  14:30

  Lunch

   

  Sesja 2     14:30 – 18:15
  prowadzenie sesji:
  dr  n. med. Ewa Leporowska
  dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska

  14:30

  15:15

  Terapeutyczne monitorowanie efektywności leczenia epilepsji lekami nowej generacji – możliwości diagnostyczne

  dr n. farm. Karina Sommerfeld-Klatta
  Katedra i  Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  15:15

  16:00

  Problemy diagnostyczne intoksykacji nowymi substancjami psychoaktywnymi

  dr n. med. Artur Teżyk

  Zakład Medycyny Sądowej,
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  16:00

  16:30

  Przerwa kawowa

   

  16:30

  17:15

  Kliniczne i laboratoryjne zmiany
  w przebiegu zatruć wybranymi lekami
  i innymi ksenobiotykami

  dr hab. n. med. Marzena Dworacka,
  prof. UMP

  Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  17:15

  18:00

  Wpływ leków stosowanych w ciąży na rozwój płodu

   

  dr n. med. Katarzyna Ziółkowska

  Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
  Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  18:00

  18:15

  Dyskusja

   

  19:00

  1/ Wystąpienie Prezesa KRDL
  2/ Uroczyste wręczenie nagród Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych: „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”
  oraz „Dyplom za wzorową pracę
  diagnosty laboratoryjnego”

  Monika Pintal-Ślimak
  Prezes KRDL

   

  20:00

  Kolacja

   

   

  17.02.2023r., piątek 

  Sesja 3     9:00 – 13:00
  prowadzenie sesji:
  dr  hab. n. med. Ewa Wysocka
  dr n. med. Włodzimierz Pawłowski

  09:00

  09:45

  Rozwój duchowy przeciwwagą dla uzależnień

  dr hab. n. zdr. Ewa Baum, prof. UMP

  Katedra Nauk Społecznych
  i Humanistycznych, Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki,
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  09:45

  10:30

  Oznaczanie alkoholu etylowego
  w medycznym laboratorium diagnostycznym

  dr n. med. Beata Szkolnicka

  Pracownia Informacji Toksykologicznej
  i Analiz Laboratoryjnych,
  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie;
  Pracownia Toksykologii, Zakład Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego
  w Krakowie

  10:30

  11:15

  Oznaczanie substancji psychoaktywnych
  w moczu w medycznym laboratorium diagnostycznym

  mgr Anna Meyer-Stachowska

  Pracownia Toksykologii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
  Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu; członek komisji ds. diagnostyki toksykologicznej KIDL

  11:15

  12:00

  Kliniczne aspekty terapeutycznego monitorowania leków u dzieci 

  prof. dr hab. n. farm. Franciszek Główka
  Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej
  i Farmakokinetyki,
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  12:00

  12:45

  Alkoholizm - spojrzenie farmakologa

  prof. dr hab. n. farm. Przemysław Mikołajczak
  Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  12:45

  13:00

  Dyskusja

   

  13:00

  13:45

  Lunch

   

  Sesja 4     13:45 – 16:30
  prowadzenie sesji:
  dr n. med. Włodzimierz Pawłowski
  dr  hab. n. med. Ewa Wysocka

  13:45

  14:30

  Znaczenie niepewności pomiaru
  w interpretacji wyników oznaczania etanolu

  dr Mirosław Firlej

  Firma StandLab

  14:30

  15:15

  Diagnostyka laboratoryjna w toksykologii okiem prawnika

  prof. dr hab. n. prawnych Monika Urbaniak

  Katedra i Zakład Prawa Medycznego
  i Farmaceutycznego,

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

    15:15

    16:00

  Sesje autorskie firm diagnostycznych:

  1/ Lotus &Virclia - innowacyjne rozwiązanie  w diagnostyce serologicznej w  każdym laboratorium

   

  2/ Nowe technologie w biochemii: 
  analizator BS-600M - kompaktowy system o dużych możliwościach

  3/ Terapia monitorowania stężeniem leku - od leków niskocząsteczkowych do białek terapeutycznych, podejście praktyczne


  mgr Monika Pernak-Schwarz

  Biomedica Poland Sp.z o.o.

   


  mgr Mariusz Śliwowski

  Mindray Medical Poland Sp. z o.o.

  mgr Maciej Stopa 

  Bioanalytic Sp. z o.o.

   

  16:00

  Test

   

  16:30

  Zakończenie konferencji

   

                                                                                                   

 • Ewa Leporowska 20/12/2022 08:55

 • Ewa Leporowska 21/11/2022 07:53

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału PTDL w Poznaniu

  Opalenica 16 - 17 lutego 2023 r.

  Szanowni Państwo!
  Zarząd Oddziału PTDL w Poznaniu już dziś serdecznie zaprasza na dwudniową, wyjazdową konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniach 16 - 17 lutego 2023 roku w Opalenicy, w Hotelu „REMES”.

  Bliższe informacje dotyczące programu, kosztów oraz rejestracji na konferencję zamieszczono na stronie:
  www.ampulco.eu.

  Zapraszamy do Opalenicy!

  Z wyrazami szacunku

  Zarząd Oddziału PTDL w Poznaniu

 • Ewa Leporowska 02/11/2022 10:53

  Zarząd Oddziału PTDL O/Poznań zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe 17.11.2022r. godz. 13:00-15:00 Conference Center, ul. Ogrodowa 12 w Poznaniu, salaGrand.

  Program zebrania:

  Kanabinoidy i ich rola w farmakoterapii wybranych chorób układu nerwowego –prof. dr hab. n. farm. Przemysław Mikołajczak, Katedra i Zakład Farmakologii UniwersytetuMedycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Sprawy bieżące dotyczące diagnostów laboratoryjnych - Małgorzata Zielińska-Przyjemska, Przewodnicząca PTDL O/Poznań

  Z wyrazami szacunku

  Zarząd Oddziału PTDL w Poznaniu

 • Ewa Leporowska 05/10/2022 11:11

  Szanowni Państwo,

  Ze smutkiem informujemy, że w dniu 23.09.2022 r. odszedł od nas Pan dr n. med Lesław Lipiński członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Poznaniu. Pan doktor przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Laboratorium w 111 Szpitalu Wojskowym w Poznaniu. Wielu z nas miało przyjemność współpracować z dr Lipińskim, ceniąc jego wiedzę i doświadczenie.

  Zarząd PTDL Oddział w Poznaniu

 • Ewa Leporowska 22/09/2022 07:13

  Zarząd Oddziału PTDL O/Poznań zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe13.10.2022r. godz. 13:00-15:00 Conference Center, ul. Ogrodowa 12 w Poznaniu, sala Grand.

  Program zebrania

  Walka z COVID-19: sukcesy i wyzwania - dr hab. n. med. Piotr Rzymski Zakład Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiegow Poznaniu

  Sprawy bieżące dotyczące diagnostów laboratoryjnych - Małgorzata Zielińska-Przyjemska - Przewodnicząca PTDL O/Poznań

 • Ewa Leporowska 31/08/2022 12:06

  Szanowni Państwo !

  W imieniu  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników MLD zapraszam Państwa na konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniach 29.- 30.09.2022r., w Hotelu “Kuźnia Napoleońska” w miejscowości Paprotnia k. Warszawy.

  Rejestracja: http://www.ampulco.eu/Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Paprotnia2022         

  PROGRAM

  „Promowanie roli medycznych laboratoriów diagnostycznych

  oraz roli kierowników MLD w systemie ochrony zdrowia”

  29.09.2022 CZWARTEK

  09:00 – 10:00 Przyjazd i rejestracja uczestników

  10:15               Otwarcie wystawy Producentów i Dystrybutorów  Sprzętu Diagnostycznego

  10:30–11:15    Otwarcie konferencji. Przywitanie gości.

                          Wykład inauguracyjny – Diagnosta laboratoryjny - kim jesteśmy a kim się stajemy?

  Renata Zygmuntowicz – Aniśko, Prezes OSKMLD

  11:15 – 12:00 Odpowiedzialność dyscyplinarna diagnostów laboratoryjnych.

  mec. Wojciech Powroźnik

  12:00 – 12:30 Zwiedzanie wystawy Producentów i Dystrybutorów  Sprzętu Diagnostycznego

  12:30 – 13:15 Jak zwiększyć efektywność pracy zespołu dzięki wykorzystaniu naturalnych                                            talentów?

                           dr n. med. Brygida Beck

  13:15 – 14:00 Aspekty prawne oznaczania zawartości alkoholu w organizmie

                          prof. dr hab. n. med. Lech Chrostek Zakład Diagnostyki Biochemicznej                            Uniwersytet Medyczny  w Białymstoku

  14:00 – 14:45 Przerwa na lunch

  14:45 – 15:30 Wykorzystanie nowoczesnych analizatorów hematologicznych w cyfrowej analizie                                 komórek krwi. 

                          mgr Milena Małecka-Giełdowska

                          Asystent badawczo - dydaktyczny ZML WUF Warszawski Uniwersytet Medyczny

  15:30 – 16:15 Czy mamy realny niedobór specjalistów w różnych dziedzinach diagnostyki               laboratoryjnej - próba weryfikacji problemu.

    mgr Lilla Rejek

  16:15 – 17:00 Aktualne wyzwania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

                          dr n. med. Tomasz Anyszek

  17:00 – 19:00 Panel dyskusyjny Diagnosta Laboratoryjny w  systemie ochrony zdrowia

  20:00               Kolacja

  (W trakcie konferencji proponujemy udział w zajęciach warsztatowych (1,5 h) „Zastosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej” dla ok. 30  zgłoszonych osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

   

  30.09.2022 PIĄTEK

  08:00 – 10:00 Śniadanie

  10:00 – 10:30 Płyn mózgowo-rdzeniowy. Możliwości diagnostyczne.

                          dr n. med. Ewa Czernik

  10:30 – 11:00 Jak rozliczyć punkty edukacyjne w KIDL? Proces krok po kroku.

  mgr Piotr Brzyśkiewicz

  11:00 – 11:45  Współczesne kierunki diagnostyki laboratoryjnej w Polsce i na świecie.

                          dr n. med. Ewa Leporowska

  11:45 – 12:00 Dyskusja podsumowująca konferencję

  moderator: Renata Zygmuntowicz – Aniśko                                                              

   

  http://www.ampulco.eu/Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Paprotnia2022                                                                        

 • Ewa Leporowska 08/06/2022 07:47

  Szanowni Państwo, 

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału Akademii SARSTEDT.

  Akademia SARSTEDT  to cykl webinarów o charakterze edukacyjnym z zakresu szerokopojętej fazy przedanalitycznej, które prowadzą wykładowcy o bogatym doświadczeniu zarówno  naukowym jak i praktycznym.

  Drugie spotkanie on-line pt. „Stop hemolizie i innym czynnikom interferującym, czyli jak unikać błędów przedanalitycznych?” odbędzie się we wtorek 14.06.2022 o godzinie 18:00 i poprowadzi je dr n. med. Ewa Leporowska z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

  Łączę pozdrowienia

  W imieniu Zarządu PTDL w Poznaniu

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 17/05/2022 06:43

  Szanowni Państwo,

  Walne Zebranie Członków Oddziału PTDL w Poznaniu odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022r., o  godz.: 14:30, w sali Grand - Ogrodowa Conference Center, ul. Ogrodowa 12 w Poznaniu.

  Szczegółowe informacje z porządkiem obrad otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną.

  Zachęcamy Państwo do czynnego udziału w zebraniu ze względu na konieczność wyboru nowych władz Zarządu Oddziału i wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie.

  Jednocześnie przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich (składka 100 PLN, nr konta   58 1020 4027 0000 1702 0403 8220). Zgodnie ze statutem PTDL (§ 13 pkt. 2) członkostwo ustaje z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat).

  W przypadku problemów z przepływem poczty (brak aktualizacji adresów) proszę o kontakt: ewa.leporowska@wco.pl 

  Z wyrazami szacunku

  Zarząd Oddziału PTDL w Poznaniu

Copyright © 2004-2023 PTDL