Aktualności » Poznań » KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

Włodzimierz Pawłowski 13/05/2005 06:25

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową: "Postępy w diagnostyce kliniczno-laboratoryjnej chorób układu nerwowego".

Organizatorzy:
1) Sekcja Neurochemii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
2) Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Data: wtorek 31 maja 2005

Miejsce: Ośrodek Konferencyjny Polskiej Akademii Nauk - Poznań, Wieniawskiego 17.

KOMITET NAUKOWY:
Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski
Prof. dr hab. med. Jacek Losy
Prof. dr hab. n.med. Marek Paradowski
Prof. dr hab. med. Lech Torliński
Prof. dr hab. med. Mieczysław Wender


PROGRAM:

8:30 - 10:00 Rejestracja uczestników w Sekretariacie Konferencji

9:00 Otwarcie Konferencji - dr n.med. Sławomir Michalak.
9:10 dr n.med. Włodzimierz Pawłowski: "Błędy w interpretacji wyników badań laboratoryjnych: podstawowe aspekty statystyczne i epidemiologiczne".
9:40 prof. dr hab. med. Lech Torliński: "Laboratoryjno-kliniczne wykładniki niedotlenowania i adapatacja organizmu do hipoksji."
10:20 prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski: "Mechanizmy zapalne w patogenezie miażdżycy".
11:10 dr med. Maria Łukasik: "Rola układu płytkowo-krwinkowego w udarze niedokrwiennym mózgu".
11:30 Dyskusja.

11:40 Przerwa na kawę.

12:00 prof. dr hab. med. Piotr Kowal: "Pomiary reologiczne w praktyce klinicznej".
12:20 dr med. Radosław Każmierski: "Czynniki ryzyka miażdżycy a parametry biometryczne tętnic szyjnych".
12:40: dr hab. n. med. Grażyna Michałowska-Wender, mgr inż. Alicja Kijawa, dr inż. Justyna Biernacka-Łukanty: "Markery biologiczne w chorobach otępiennych".
13:00: dr hab. n. med. Jolanta Doroszewska: "Wybrane czynniki apoptotyczne w chorobach neurodegeneracyjnych".
13:20: prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski: "Meta-alkoholowe zespoły kliniczne w neurologii".
13:50: Dyskusja.

14:00: Przerwa na kawę.

14:10: dr n. med. Ewa Wysocka: "Patobiochemia przewlekłych powikłań cukrzycowych".
14:30: prof. dr hab. med. Andrzej Bogucki: "Neuropatie nabyte w przebiegu cukrzycy, pofirii i niewydolności nerek: obraz kliniczny i neurofizjologiczny".
15:00: prof. dr hab. med. Jacek Losy: "Badania immunologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce stwardnienia rozsianego".
15:20: dr n. med. Sławomir Michalak: "Kryteria diagnostyczne neurologicznych zespołów paranowotworowych".

15:40: Zakończenie konferencji - podsumowanie.

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty poświadczające uzyskanie 7 punktów edukacyjnych, po uprzedniej rejestracji w Sekretariacie Konferencji.

Copyright © 2004-2023 PTDL