Aktualności » Poznań » SALMED 2006

Włodzimierz Pawłowski 16/02/2006 07:31

Tradycją stało się już, że w ramach Międzynarodowego Salonu Medycznego SALMED Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Poznaniu przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi organizują Konferencję Naukowo-Szkoleniową dla diagnostów laboratoryjnych i klinicystów.
Tematyka planowanej w 2006 roku Konferencji „Jakość w medycznym laboratorium diagnostycznym” wiąże się ściśle z etapowym wdrażaniem systemu jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych w Polsce opartym o normy międzynarodowe ISO 17025 i ISO 15189. Ważnym elementem tego systemu są standardy jakości. Standardy te podobnie jak inne tematy związane z zarządzaniem przez jakość w medycznym laboratorium diagnostycznym zostaną przedstawione w czasie planowanej Konferencji.
Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej SALMED - 2006, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 15-16 marca 2006 roku w ramach Międzynarodowego Salonu Medycznego SALMED odbywającego się już po raz dwudziesty pierwszy.
Komitet Organizacyjny nie dysponuje dla Państwa miejscami w hotelach. Rezerwacji hotelu dokonuje sam Uczestnik. Nasza serdeczna prośba o wybaczenie tych niedogodności.
Konferencja będzie także okazją do zapoznania się z osiągnięciami technicznymi firm diagnostycznych. W czasie trwania Konferencji zaplanowaliśmy sesje autorskie organizowane przez firmy.PROGRAM:

15 marca, pawilon 14B:

10.00- 10.15 Otwarcie Konferencji


Sesja I Obszar prawny funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Dagna Bobilewicz; Prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski

10.15- 11.00 Zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia
Dr inż. Bogusław Śliwczyński, mgr inż. Jerzy Majewski (Poznań)

11.00- 11.30 Regulacje prawne funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce
Prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa (Kraków)

11.30- 12.00 Odpowiedzialność zawodowa diagnosty laboratoryjnego i sposoby jej egzekwowania
Mecenas Grażyna Filipowska- Kejna (Warszawa)

12.00- 12.30 Dylematy prawne i moralne zawodu diagnosty laboratoryjnego
Dr Henryk Owczarek (Warszawa )

12.30- 13.00 Medyczne laboratorium diagnostyczne miejscem szkolenia
przeddyplomowego i podyplomowego.
Prof. dr hab.n. med. Dagna Bobilewicz (Warszawa)

13.00- 13.15 Dyskusja i pytania

13.15- 14.00 Przerwa na kawę / herbatę16 marca, pawilon 14B:

Sesja II Zarządzanie przez jakość w medycznym laboratorium
diagnostycznym

Przewodniczący: Prof. dr hab. n.med. Anna Przondo-Mordarska (Wrocław)Prof. dr hab.n.med. Janusz Solski (Lublin)

9.00- 9.30 Metody oceny jakości w systemie opieki zdrowotnej
Dr farm. Jerzy Hennig (Kraków)

9.30- 10.00 Podejście procesowe w zarządzaniu medycznym laboratorium diagnostycznym
Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński (Poznań)

10.00 - 10.30 Dokumentacja systemu zarządzania przez jakość w medycznym laboratorium diagnostycznym
Dr n. med. Tomasz Anyszek ( Kraków)

10.30- 11.00 Podstawowe standardy jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym i mikrobiologicznym
Dr n. med. Norbert Wilk ( Warszawa)

11.00- 11.30 Przykłady procedur tworzonych przez medyczne laboratoria diagnostyczne wdrażające podstawowe standardy jakości
Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński, mgr Aleksandra Baszczuk, mgr Izabela Nehyba- Humbla (Poznań)

11.30- 12.00 Dyskusja i pytania

12.00- 12.30 Przerwa na kawę / herbatęSesje firmowe:

15 marca 2006 r.

Pawilon 14B sala konferencyjna na I piętrze

14.00- 16.00 ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o.
Moderator Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński (Poznań)

•Abbott Accelerator Decision Manager - najnowsze trendy w rozwiązaniach informatycznych dla laboratoriów diagnostycznych
Mgr Marian Chabuda (Warszawa)

•Badania laboratoryjne w diagnozowaniu i monitorowaniu chorób wątroby
Prof. dr hab. n. med. Dagna Bobilewicz (Warszawa)

•Wykrywanie zmutowanego antygenu powierzchniowego HBs Ag testami firmy Abbott
Dr Piotr Krzyżanowski (Warszawa)

16.00- 17.00 POFAM Poznań Sp. z o.o.

Systemy zamknięte pobrań krwi w ujęciu analitycznym –
Mgr Marzena Gruszka (Szpital Uniwersytecki im. A.Jurasza Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu)

Prezentacja systemu aspiracyjno - próżniowego poboru krwi KABE
Mgr Dorota Warot (POFAM Poznań)Pawilon 14B sala konferencyjna na II piętrze

14.00- 16.00 Dade Behring Diagnostics Sp. z o.o.
Zastosowanie nowych technik diagnostycznych w ocenie stanu homeostazy koagulologicznej

16.00- 17.00 BIO-KSEL – Sp. z o.o.
Badanie satysfakcji pacjenta i stanu zadowolenia personelu medycznego jako narzędzia doskonalenia jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym
Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński (Poznań)16 marca 2006 r.


Pawilon 14B sala konferencyjna na I piętrze


12.30- 13.30 Alpha Diagnostics Sp. z o.o.
Kalibracja pipet jedno-, wielokanałowych i elektronicznych na przykładzie pipet BIOHIT

13.30- 14.30 P.H.P.U. ALLMED


Pawilon 14B sala konferencyjna na II piętrze

12.30- 13.30 MARCEL Sp. z o.o.
Systemy informatyczne w laboratorium (i poza nim): standardy współpracy z otoczeniem- wygoda czy konieczność

1430 Zakończenie Konferencji
Informacje dodatkowe:


PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

JM Rektor Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. med. Grzegorz H. Bręborowicz


ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Katedry Onkologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
w Poznaniu


KOMITET ORGANIZACYJNY :
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński

Członkowie: mgr biol. Aleksandra Baszczuk
dr n. med. Bogusław Grabowski
dr n. farm. Ewa Ignatowicz
dr n. biol. Jolanta Kaczmarek
dr n. farm. Piotr Kokoszka
lek. med. Jarosław Kopczyński
mgr anal. med. Ewa Leporowska
mgr farm. Elżbieta Okoń
dr n. med. Włodzimierz Pawłowski
dr n. biol. Izabela Śliwowska
dr n. biol. Anna Thielemann
mgr anal. med. Justyna Wachowiak
dr n. przyr. Maria ZozulińskaADRES KOMITETU OGRANIZACYJNEGO
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Katedry Onkologii
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
61- 878 Poznań, ul. Łąkowa 1/2
tel. (061) 854 90 34
e-mail: diagnostyka@oncology.am.poznan.plOpłatę za udział w Konferencji w kwocie 70 zł należy wpłacić na konto
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10
56 10301247 00000000 47718000
z dopiskiem: „Konferencja-Diagnostyka 2006”
Opłata ta obejmuje:
● identyfikator umożliwiający wstęp na teren wystawowy
Międzynarodowych Targów Poznańskich
● udział w sesjach Konferencji
● udział w sesjach autorskich organizowanych przez firmy
● zwiedzanie wystawy SALMED 2006
● otrzymanie Certyfikatu poświadczającego uzyskanie punktów edukacyjnych

◘ Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów w
drugim dniu Konferencji w godzinach 12.00 – 15.00 w pawilonie 14B na
parterze
◘ Szkoleniowy charakter Konferencji upoważnia do ubiegania się
o delegację służbową.
◘ Każdy z Uczestników powinien posiadać dokumenty upoważniające do
korzystania z opieki medycznej na zasadach obowiązujących w
Polsce
◘ Międzynarodowe Targi Poznańskie oferują możliwość zakwaterowania
w hotelach po promocyjnych cenach
(informacja na temat zakwaterowania: www.salmed.pl/pl/23434/)
◘ Międzynarodowe Targi Poznańskie oferują dla swoich Gości
24 godzinny parking strzeżony płatny. Na parking można wjechać
od ulicy Matejki.


BIURO KONFERENCJI I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
UCZESTNICY KONFERENCJI PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO BIURA KONFERENCJI W PAWILONIE 14 A WEJŚCIE PÓŁNOCNE GDZIE PO OKAZANIU DOWODU WPŁATY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI OTRZYMAJĄ IDENTYFIKATORY UPOWAŻNIAJĄCE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI I ZWIEDZANIA WYSTAWY.

BIURO KONFERENCJI CZYNNE :
15 MARCA 8.30 - 15.00 ; 16 MARCA 8.30 - 11.00.

Organizatorzy Konferencji serdecznie dziękują Kierownictwu
i Przedstawicielom firm za udział w Konferencji i przygotowanie sesji
autorskich.

Copyright © 2004-2023 PTDL