Aktualności » Poznań » Konferencja - Promowanie roli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz roli kierowników MLD w systemie ochrony zdrowia

Ewa Leporowska 18/09/2023 08:18

 

Koleżanki i Koledzy,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych stanowi stałe forum dyskursu na tematy istotne dla środowiska diagnostów laboratoryjnych. W tym też celu w 2016 roku zostało ono powołane. Udało się nam zorganizować pięć ogólnopolskich konferencji (we Wrocławiu, Poznaniu, Licheniu, Białobrzegach, Paprotni), które obok wykładów z zakresu podstaw prawnych, przepisów dotyczących RODO w MLD, usytuowania diagnostyki laboratoryjnej w krajowym systemie ochrony zdrowia, odpowiedzialności zawodowej diagnosty laboratoryjnego – były miejscem żywej dyskusji kierowników MLD na tematy związane z ich codzienną pracą.

Jesteśmy w przeddzień kolejnego spotkania diagnostów laboratoryjnych. Zaplanowaliśmy je na późną jesień tego roku, w miejscu, które wydawało się nam optymalne dla koleżanek i kolegów ze wszystkich regionów. Dlatego miło nam będzie gościć tych wszystkich, którzy nie bacząc na natłok zajęć znajdą czas na nawiązanie wzajemnych kontaktów, wymianę wiedzy i doświadczeń. 

 

PROGRAM

Promowanie roli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz roli kierowników MLD w systemie ochrony zdrowia

 

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

  

16-17 listopada 2023 r.
sale konferencyjne Hotelu “REMES” w miejscowości Opalenica k. Poznania 

 

16.11.2023 CZWARTEK

09:00 – 10:00     Przyjazd i rejestracja uczestników

10:15                     Otwarcie wystawy Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej

10:30 – 11:10     Otwarcie konferencji. Przywitanie gości. Wykład inauguracyjny – Czy opieka diagnosty laboratoryjnego w jednostkach ochrony zdrowia to proces realny?

Renata Zygmuntowicz – Aniśko, Prezeska OSKMLD

11:10 – 11.50     Opieka farmaceuty w oddziale szpitalnym

                             Olga Fedorowicz, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

11.50– 12:30      Rok w roli Prezeski KIDL

                             Monika Pintal – Ślimak, Prezeska  KIDL

12:30 – 13:10     Diagnostyka prenatalna  w ujęciu religijnym i NFZ

                               prof. Lech Chrostek Zakład Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytet Medyczny  w

                            Białymstoku

13.10 – 13:50     Promocja roli MLD w systemie ochrony zdrowia

                               Dawid Radziszewski, DIAGNOSTYKA

13:50 – 14:30     Czy mamy realny niedobór miejsc pracy czy  pracowników w MLD - próba weryfikacji                  problemu  po I Targach Pracy  UMED 23 we Wrocławiu

                             Prof. Iwona Bil-Lula Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

                             przedstawiciel Studenckiego Stowarzyszenia Diagnostów Laboratoryjnych

14:30 – 15:10     Przerwa na lunch

15:10– 15:50      System POCT w praktyce wieloprofilowego szpitala

                             Krystyna Jasińska ,Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

15:50 – 16:20     Glukometry w POCT

Katarzyna Ziółkowska

16:20 – 17:00    Jakie wyzwania dla środowiska stanowi Ustawa o Medycynie Laboratoryjnej?.

mec. Wojciech Powroźnik

17:00 – 19:20     panel dyskusyjny Diagnosta Laboratoryjny w  systemie ochrony zdrowia

 

20:00                     kolacja

 

W trakcie konferencji proponujemy udział w zajęciach warsztatowych

 

17.11.2023 PIĄTEK

08:00 – 9:30        śniadanie

10:10 – 10:50     Jak zwiększyć efektywność pracy zespołu dzięki wykorzystaniu tzw. miękkich        

                             kompetencji kierujących MLD oraz ich podwładnych

                               Brygida Beck

10:50 – 11:20     Co nowego w medycynie laboratoryjnej  na świecie.

                               Ewa Leporowska,

11.20 – 12:00     Dyskusja podsumowująca konferencję

moderator: Renata Zygmuntowicz – Aniśko

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  na stronie AMPULCO ampulco.eu/Konferencje/Konferencja-Naukowo-Szkoleniowa-Opalenica-2023

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2023 PTDL