Aktualności » Poznań » Choroby zakaźne - nowe wyzwania opieki zdrowotnej

Ewa Leporowska 12/04/2023 09:00

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na konferencję 

Choroby zakaźne - nowe wyzwania opieki zdrowotnej”, która odbędzie się 
27 kwietnia 2023 r. w Poznaniu.

Konferencja towarzyszy Targom Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych LABS EXPO w dniach 26-27.04.2023 r. w Poznań Congress Centre, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań.

Rejestracja: 

https://labsexpo.pl/pl/aktualnosci//choroby-zakazne-nowe-wyzwania-opieki-zdrowotnej-konferencja-naukowo-szkoleniowa-ptdl  lub bezpośrednio: https://tobilet.pl/labs-expo.html

PROGRAM

09:00
10:00

Rejestracja uczestników

 

10:00
10:15

Rozpoczęcie konferencji

 

dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM
Prezes PTDL 
dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska
Przewodnicząca PTDL Oddział Poznań 

10:15
11:00

Szczepionki mRNA

dr hab. n. med. Piotr Rzymski, prof. UMP
Zakład Medycyny Środowiskowej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

11:00
11:45

Wirusy i ich wpływ na nowotworzenie

dr n. med. Tomasz Kolenda
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie  w Poznaniu

11:45
12:30

Czy gruźlica   stanowi  obecnie problem zdrowia publicznego?

prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Zakład Mikrobiologii Krajowe Referencyjne
Laboratorium Prątka
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

12:30
12:45

Dyskusja

12:45
13:30

Przerwa kawowa

13:30
14:15

Przyzakaźna demielinizacja – znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w procesie różnicowania

prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
Zakład Neurochemii i Neuropatologii,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

14:15
15:00

Aktualne problemy chorób zakaźnych i ich diagnostyki
u dzieci

dr hab. n. med. Ewelina Gowin
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

15:00
15:45

Wytyczne postępowania
w zakażeniach Clostridioides difficile okiem gastroenterologa

 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Dobrowolska
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

15:45
16:00

Dyskusja

16:00

Test. Zakończenie konferencji

 

Copyright © 2004-2023 PTDL