Aktualności » Poznań » Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Ewa Leporowska 31/08/2022 12:06

Szanowni Państwo !

W imieniu  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników MLD zapraszam Państwa na konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniach 29.- 30.09.2022r., w Hotelu “Kuźnia Napoleońska” w miejscowości Paprotnia k. Warszawy.

Rejestracja: http://www.ampulco.eu/Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Paprotnia2022         

PROGRAM

„Promowanie roli medycznych laboratoriów diagnostycznych

oraz roli kierowników MLD w systemie ochrony zdrowia”

29.09.2022 CZWARTEK

09:00 – 10:00 Przyjazd i rejestracja uczestników

10:15               Otwarcie wystawy Producentów i Dystrybutorów  Sprzętu Diagnostycznego

10:30–11:15    Otwarcie konferencji. Przywitanie gości.

                        Wykład inauguracyjny – Diagnosta laboratoryjny - kim jesteśmy a kim się stajemy?

Renata Zygmuntowicz – Aniśko, Prezes OSKMLD

11:15 – 12:00 Odpowiedzialność dyscyplinarna diagnostów laboratoryjnych.

mec. Wojciech Powroźnik

12:00 – 12:30 Zwiedzanie wystawy Producentów i Dystrybutorów  Sprzętu Diagnostycznego

12:30 – 13:15 Jak zwiększyć efektywność pracy zespołu dzięki wykorzystaniu naturalnych                                            talentów?

                         dr n. med. Brygida Beck

13:15 – 14:00 Aspekty prawne oznaczania zawartości alkoholu w organizmie

                        prof. dr hab. n. med. Lech Chrostek Zakład Diagnostyki Biochemicznej                            Uniwersytet Medyczny  w Białymstoku

14:00 – 14:45 Przerwa na lunch

14:45 – 15:30 Wykorzystanie nowoczesnych analizatorów hematologicznych w cyfrowej analizie                                 komórek krwi. 

                        mgr Milena Małecka-Giełdowska

                        Asystent badawczo - dydaktyczny ZML WUF Warszawski Uniwersytet Medyczny

15:30 – 16:15 Czy mamy realny niedobór specjalistów w różnych dziedzinach diagnostyki               laboratoryjnej - próba weryfikacji problemu.

  mgr Lilla Rejek

16:15 – 17:00 Aktualne wyzwania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

                        dr n. med. Tomasz Anyszek

17:00 – 19:00 Panel dyskusyjny Diagnosta Laboratoryjny w  systemie ochrony zdrowia

20:00               Kolacja

(W trakcie konferencji proponujemy udział w zajęciach warsztatowych (1,5 h) „Zastosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej” dla ok. 30  zgłoszonych osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

30.09.2022 PIĄTEK

08:00 – 10:00 Śniadanie

10:00 – 10:30 Płyn mózgowo-rdzeniowy. Możliwości diagnostyczne.

                        dr n. med. Ewa Czernik

10:30 – 11:00 Jak rozliczyć punkty edukacyjne w KIDL? Proces krok po kroku.

mgr Piotr Brzyśkiewicz

11:00 – 11:45  Współczesne kierunki diagnostyki laboratoryjnej w Polsce i na świecie.

                        dr n. med. Ewa Leporowska

11:45 – 12:00 Dyskusja podsumowująca konferencję

moderator: Renata Zygmuntowicz – Aniśko                                                              

 

http://www.ampulco.eu/Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Paprotnia2022                                                                        

Copyright © 2004-2023 PTDL