Aktualności » Poznań » Konferencja naukowo-szkoleniowa, Opalenica 22-23 listopada 2019 r.

Ewa Leporowska 15/10/2019 07:41

SZANOWNI PAŃSTWO!

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Poznaniu.

Przez żywienie do zdrowia lub choroby.
Aspekty laboratoryjno-kliniczne.

Opalenica, 22 - 23 listopada 2019 r.

Rejestracja i szczegółowe informacje na stronie:

 http://www.ampulco.eu/Konferencja-Opalenica  

Komitet organizacyjny:

dr n. med. Ewa Leporowska – Przewodnicząca 

dr n. med. Anna Blacha  

dr n. farm. Jolanta Kaczmarek 

dr n. med. Włodzimierz Pawłowski

dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska

Komitet naukowy:

dr hab. n. med. Ewa WysockaPrzewodnicząca

prof. dr hab. n. farm. Wanda Baer-Dubowska

prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

dr hab. inż. Magdalena   Człapka-Matyasik

mgr inż. Aleksandra Fąferek 

dr n. med. Łukasz Kałużny

prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach

dr n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka 

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

dr hab. n. farm.  Hanna Tomczak

Współorganizatorzy

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

Program

22.11.2019r., piątek
 
08:30  10:00
Rejestracja uczestników 
10:00  10:15
Rozpoczęcie konferencji, uroczyste otwarcie wystawy firm diagnostycznych
 
10:15 11:00
Sesje autorskie firm diagnostycznych 
11:00 11:45
Chemioprewencja nowotworów: stare zasady i nowe mechanizmy hamowania tumorogenezy przez naturalne składniki diety
prof. dr hab. n. farm. Wanda BaerDubowska Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej UMP
11:45 12:30
Dieta długowieczności                                                                                                                         prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska  Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki, PUM Szczecin

12:30  13:00 
Dyskusja
 13:00 14:00 
Lunch 

14:00 14:45
Przeszczepy mikrobioty jelitowej alternatywą dla nieskutecznej antybiotykoterapii
dr hab. n. med.  Hanna Tomczak  Zakład Dermatologii i Wenerologii UMP, Centralne Laboratorium Mikrobiologiczne Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UMP
14:45 15:30
Diagnostyka i leczenie wrodzonych zaburzeń metabolicznych
dr n. med. Łukasz Kałużny  Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, Katedra Pediatrii Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UMP

15:30 16:00
Przerwa kawowa

16:00 16:45

Fakty i mity leczenia otyłości                                                                                                              prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej, Oddział Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych  Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UMP 
16:45 17:30
Niedożywienie oraz terapia żywieniowa a nadzór laboratoryjny
dr n. med. Dorota Mańkowska- Wierzbicka Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UMP
 17:30 18:00
Flebotomia – nowa kompetencja w polskim systemie zdrowia
Michał Milczarek ALAB laboratoria
18:00 18:30
Dyskusja
 
20:00               Uroczysta kolacja
 
23.11.2019r.,  sobota
 
09:00 09:45
Helicobacter pylori - niechciany lokator przewodu pokarmowego
prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków 
09:45 10:30  
Żywienie, dietetyka, trendy żywieniowe                                                                                             dr hab. inż. Magdalena   Człapka- Matyasik  Katedra Higieny  Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
10:30 11:15
Nietolerancje pokarmowe IgG-zależne nowy trend w diagnostyce 
 mgr inż. Aleksandra Fąferek Specjalista ds. nietolerancji  pokarmowych, Euroimmun Polska
11:15 11:30
Dyskusja
 
11:30 12:15
Test  
12:15 12:45
Przerwa kawowa
 
12:45 Ogłoszenie wyników testu, wręczenie certyfikatów, zakończenie konferencji
 

 Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego                                    w Poznaniu, Oddział Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych  Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego                          w Poznaniu.

Copyright © 2004-2023 PTDL