Aktualności » Poznań » II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

Ewa Leporowska 08/03/2018 11:45

II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

Szanowni Państwo ! Koleżanki i Koledzy !

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Kierowników i Właścicieli MLD do czynnego udziału w II Konferencji Naukowo -Szkoleniowej organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Konferencja odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej w Biurowcu OMEGA w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 79A. 

                                                                                                                      .

Ramowy Program Konferencji:

Rozpoczęcie konferencji: 11.00.

 Panele dyskusyjne:

  1. Diagnosta laboratoryjny w dzisiejszym i przyszłym systemie ochrony zdrowia –                             Waldemar Malinowski.
  2. Hierarchia odpowiedzialności w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym – Ewa Brzezińska i Ewa Leporowska.
  3. Praktyczne aspekty udostępniania dokumentacji medycznej. RODO - co czeka MLD? – Michał Rytel.
  4. Quo vadis, diagnostyko? – Renata Zygmuntowicz i Dawid Radziszewski.

Przerwa obiadowa: 14.00 – 14.30.

Zakończenie konferencji: 17.00.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

konferencja.poznan2018@onet.pl do dnia 30.03.2018 r.

W zgłoszeniu uczestnictwa w konferencji należy podać następujące dane:

imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, stanowisko, nazwa i adres zakładu pracy, numer telefonu i adres e-mailowy.

Serdecznie zapraszamy !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2023 PTDL