Aktualności » Poznań » Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTDL w Poznaniu

Ewa Leporowska 04/04/2017 21:23

Zarząd PTDL Oddział w Poznaniu informuje o Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku, o godz. 12:30, w sali 118 NOT, ul. Wieniawskiego 9, Poznań.

Plan Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTDL w Poznaniu

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTDL w Poznaniu – dr n.med. Ewa Leporowska.

2. Ogłoszenie liczby uczestników zebrania. W przypadku braku quorum ustalenie drugiego terminu  zebrania.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania i Protokolanta Walnego Zebrania.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Sprawozdanie z działalności PTDL Oddział w Poznaniu w latach 2013-2017 – dr n.med. Ewa Leporowska.

7. Sprawozdanie finansowe – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - mgr Jolanta Dróżdż.

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego - dr n.farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska.

9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi PTDL  Oddział w Poznaniu.

10. Wybór Komisji Wyborczej.

11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

12. Wybór Przewodniczącego Oddziału PTDL w Poznaniu.

13. Wybór członków Zarządu PTDL Oddział w Poznaniu.

14. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

15. Uchwalenie dzaiałalności merytorycznej Oddziału PTDL

16. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie XIX Krajowego Zjazdu PTDL w Krakowie.

17. Zakończenie Walnego Zebrania PTDL Oddział w Poznaniu.

Zapraszam wszystkich członków naszego udziału do czynnego uczestnictwa.

Łączę pozdrowienia

Ewa Leporowska

Copyright © 2004-2023 PTDL