Aktualności » Poznań

 • Ewa Leporowska 20/08/2019 12:44

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych zaprasza do szerokiego udziału w konferencji „Rola medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz kierowników MLD w systemie ochrony zdrowia”  w dniach 18-19 października 2019r., w salach konferencyjnych Hotelu “ATUT” w Licheniu, wszystkich zainteresowanych Kierowników i Zastępców Kierowników MLD.

  Program konferencji i szczegóły  na stronie: www.ampulco.eu/Konferencja-Licheń

  Zapraszamy również na stronę stowarzyszenia www.kierownicy-laboratorium.pl

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 08/05/2019 08:15

  Szanowni Państwo,

  Zapraszam na zebranie naukowe PTDL Oddział Poznań w dniu 23.05.2019 r., o godz.13:00, Grand Conference Center, ul. Ogrodowa 12.

  Temat spotkania:

  1. Nowe możliwości diagnostyczne w zakresie zatruć neuroleptykami na przykładzie kwetiapiny - mgr  Ewelina Krawczak, Diagnostyka Sp. z o.o.
  2. Monitorowanie stężeń kwasu walproinowego w terapii i zatruciu - mgr Magdalena Pilc, Diagnostyka Sp. z o.o.
  3. Rola metabolitu w diagnostyce toksykologicznej ostrych zatruć  - dr Karina Sommerfeld-Klatta, Diagnostyka Sp. z o.o.

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 24/04/2019 11:32

  Szanowni Państwo,
  W związku z planowanym zebraniem PTDL w dniu 26 kwietnia 2019 r., które odbędzie się w ramach Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna" w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego (Poznań, ul. Przybyszewskiego 37a, sala A), przypominam Państwu, że wystąpienie Pani Dyrektor  Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej dr B. Przybył-Hac planowane jest na godzinę 10:30. Po wykładzie będą kontynuowane zajęcia z Panią dr B. Przybył-Hac w sali C tego samego budynku. Zachęcamy Państwa do zabrania ze sobą wyników kontroli COBJwDL waszego laboratorium w celu przedyskutowania nurtujących problemów.

  Współgospodarzem spotkania jest firma Biomedica, która przedstawi prezentację pt.: „STAGO Compact MAX 3 –  aparat nowych możliwości”.

  Członkowie PTDL, którzy zechcą uczestniczyć tylko w zebraniu naukowym PTDL, nie muszą rejestrować się na stronie konferencji.

  Serdecznie zapraszam i łączę pozdrowienia
  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 17/04/2019 20:22

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na liczne prośby i oczekiwania diagnostów  laboratoryjnych Zarząd PTDL i Organizatorzy Konferencji "Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna - VIII edycja" podjęli decyzję o połączeniu dwóch wydarzeń planowanych na 26.04.2019.
  W związku z powyższym zebranie PTDL w dniu 26 kwietnia 2019 r. odbędzie się w ramach Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna" w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego.
  Wystąpienie Pani Dyrektor dr B. Przybył-Hac planowane jest na godzinę 10.30 w ramach programu konferencji. 
  WAŻNE:
  Dla członków PTDL uczestniczących w konferencji opłata rejestracyjna wynosi 30 zł (uwzględniono 50% bonifikatę).  Warunkiem uzyskania certyfikatu uczestnictwa w konferencji jest rejestracja na stronie konferencji:https://konferencje.skpp.edu.pl/pl i wniesienie opłaty rejestracyjnej z dodatkowym dopiskiem:  członek PTDL.
  Warunkiem uzyskania 7 punktów edukacyjnych twardych jest rejestracja, uiszczenie opłaty oraz udział w teście sprawdzającym w trakcie konferencji.

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 09/04/2019 00:00

  Szanowni Państwo,

  Zapraszam na zebranie w terminie 26.04.2019 r. (wyjątkowo w piątek), o godz. 13:00, w Conference Center, Ogrodowa12

  Temat ogólny spotkania: „Kontrola zewnątrzlaboratoryjna – jak interpretować uzyskane wyniki”.

  Będziemy mieć okazję gościć Panią Barbarę Przybył-Hac Dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, która pomoże nam w interpretacji wyników kontroli zewnętrznej. Zachęcamy Państwa do zabrania ze sobą wyników kontroli COBJwDL waszego laboratorium w celu przedyskutowania nurtujących problemów.

  Współgospodarzem spotkania jest firma Biomedica, która przedstawi prezentację pt.: „STAGO Compact MAX 3 –  aparat nowych możliwości”.

  W trakcie spotkania przewidziana jest przerwa kawowa i lunch.

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 01/03/2019 07:25

  Szanowni Państwo,

  Zapraszam na zebranie naukowe PTDL Oddział Poznań w dniu 21.03.2019 r., o godz.13:00, Grand Conference Center, ul. Ogrodowa 12.

  Temat spotkania:

  1. Diagnostyka serologiczna alergii – najczęściej zadawane pytania – mgr Michał Podkalicki, EUROIMMUN Polska
  2. Nadwrażliwości pokarmowe IgG-zależne – nowy trend w diagnostyce – mgr Aleksandra Fąferek, EUROIMMUN Polska
  3. Nowoczesna diagnostyka molekularna w infekcjach przenoszonych drogą płciową – mgr Wojciech Wróblewski, EUROIMMUN DNA

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 04/02/2019 13:24

  Szanowni Państwo,

  Zapraszam na zebranie naukowe PTDL Oddział Poznań w dniu 21.02.2019 r., o godz.13:00, Grand Conference Center, ul. Ogrodowa 12.

  Temat spotkania:

  „Szczepionki – immunomodulacja w praktyce” - dr n. biol. Mariusz Kaczmarek,

  Katedra Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Rokietnicka 5D, 60-806 Poznań.

   

  Na tym spotkaniu bedą wręczane certyfikaty za udział w zebraniach naukowych. Prosimy o dostarczenie "Kart ciągłego doskonalenia diagnosty laboratoryjnego" celem potwierdzenia ilości punktów edukacyjnych.

   

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 17/01/2019 13:25

  Szanowni Państwo,

  Przypominamy o wpłacaniu rocznej składki członkowskiej PTDL:

  100 zł (normalna)  lub 20 zł (dla członka –emeryta)

   

  Nr konta PTDL Oddziału w Poznaniu:

  58 1020 4027 0000 1702 0403 8220

   

  Jednocześnie informujemy, że składka jest  uznana za opłaconą tylko i wyłącznie jeżeli została uiszczona w pełnej kwocie podanej wyżej.  Wszystkie wpłacone należności w kwocie innej niż powyższe, będą  zwrócone Wpłacającemu, a  składka nie będzie  uznana  za opłaconą.

  Zarząd PTDL Oddział w Poznaniu

 • Ewa Leporowska 10/12/2018 09:51

  Szanowni Państwo,

  W światecznym nastroju zapraszam na zebranie naukowe PTDL Oddział Poznań w dniu 13.12.2018 r. (czwartek), o godz.13:00, Grand Conference Center, ul. Ogrodowa 12, Poznań.

  Temat spotkania:

  Optymalizacja i monitorowanie fazy przedanalitycznej - mgr Dagmara Wąsowska Becton Dickinson Polska Sp. z o. o.

  Sprawy bieżące PTDL Oddział Poznań - dr n. med. Ewa Leporowska

  Sprawozdanie z V Krajowego Zjazdu KIDL - przedstawiciele Krajowej Rady: dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska, dr n. med. Matylda Kłudkowska

  Zapraszam wszystkich członków naszego oddziału

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 16/11/2018 09:54

  Zaproszenie na konferencję:

  Aspekty medyczne, ekonomiczne i prawne procesu leczenia krwią

  Konferencja odbędzie się 22 listopada 2018 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim (Sala Sesyjna) w Poznaniu.
  Organizatorami konferencji są: BONO SERVIAMUS Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Udział w konferencji jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji na stronie: www.konferencje.skpp.edu.pl

Copyright © 2004-2019 PTDL