Zarząd » Poznań

Poznan_herb

Wielkopolskie Centrum Onkologii Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Garbary 15

61-866 Poznań


Przewodniczący
dr n. med. Ewa Leporowska
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
dr Małgorzata Zielińska – Przyjemska
Skarbnik
dr n. farm. Jolanta Kaczmarek
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Jolanta Dróżdż
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej
Sąd Koleżeński
Copyright © 2004-2022 PTDL