Zarząd » Poznań

Poznan_herb

Wielkopolskie Centrum Onkologii Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Garbary 15

61-866 Poznań


Przewodniczący
dr n. med. Ewa Leporowska
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
dr n. przyr. Maria Zozulińska
Skarbnik
dr n. farm. Jolanta Kaczmarek
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Jolanta Dróżdż
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Sąd Koleżeński
Copyright © 2004-2017 PTDL