Aktualności » Opole

 • Jolanta Rudzka 20/12/2013 01:42

  W imieniu Zarządu Oddziału Opolskiego PTDL chciałabym złożyć wszystkim członkom a także ich rodzinom życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w miłej, rodzinnej atmosferze. A Nowym 2014 Roku zrealizowania wszelkich planów podjętych zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Jeszcze raz pogodnych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz Dosiego Roku!

 • Jolanta Rudzka 16/12/2013 06:26

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu zaprasza diagnostów laboratoryjnych  województwa opolskiego, na zebranie szoleniowe, które odbędzie się w sali konferencyjnej WCM Aleja Witosa 26, dnia 23.01.2014 o godz. 10.00. Szkolenie przeznaczone jest dla członków PTDL z aktulanie opłaconymi składkami członkowskimi.

  W programie warsztaty szkoleniowe dr Wojciecha Gernanda "Podstawy kontroli jakości badań laboratoryjnych". Przedwidywany termin zakończenia szkolenia godzina 13.30. Lunch nie jest przewidywany, w związku z tym proszę o przyniesienie ze sobą kanapek. Poza tym proszę o przyniesienie ze sobą notesów oraz kalkulatorów.

  UWAGA: Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokości składki, informujemy, iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi: normalna 100,-PLN, dla emerytów (20% obowiązującej składki) 20,-PLN. Składki można opłacić przelewem na konto o nazwie "PTDL oddział Opole" założone w Banku PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle nr konta 57 1020 3714 0000 4002 0096 4254 lub na najblizszych zebraniach Oddziału. Jedynie opłacenie składek do lutego gwarantuje dostawę czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam 

   

 • Jolanta Rudzka 02/11/2013 03:41

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu zaprasza kierowników i personel wyższy medycznych laboratoriów diagnostycznych województwa opolskiego oraz zainteresowanych zagadnieniami lekarzy i techników
  analityki, na zebranie, które odbędzie się w sali konferencyjnej WCM Aleja Witosa 26, dnia 19.11.2013 o godz. 10.15 (wtorek). W programie dwa tematy:

  1.Wybory uzupełniające do Zarządu PTDL Oddział w Opolu

  2.Wykład Dr n. med.  Małgorzaty Inglot Klinka Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych we Wrocławiu "Profilaktyka poekspozycyjna na zakażenia przenoszone drogą
  krwi. "

  Serdecznie zapraszamy 

   

 • Jolanta Rudzka 20/09/2013 06:51

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Opolu zaprasza kierowników i personel wyższy medycznych laboratoriów diagnostycznych województwa opolskiego oraz zainteresowanych zagadnieniami lekarzy i techników analityki, na kolejne zebranie, które odbędzie się wyjątkowo w piątek 27 września 2013 roku o godzinie 11. Pani dr n. med.  Małgorzata Inglot przedstawi nam temat "Zakażenia u ciężarnych – HIV, HCV, HBV, CMV, Toxoplasma gongii". Ponadto spawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów na XVIII Zjazd PTDL Warszawa 2013 przedstawi mgr Jolanta Rudzka. Gościć będziemy firmę Roche Polska Sp. z o.o.

   Miejsce szkolenia: Wojewódzki Centrum Medyczne w Opolu, Al. Witosa 26, sala wykładowa nr 4.

  Serdecznie zapraszamy

 • Jolanta Rudzka 18/04/2013 03:31

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2013 roku odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

  W celu pobrania mandatu wyborczego prosimy o wcześniejsze przybycie i zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

  Przypominamy, że prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie z opłaconymi składkami, łącznie z 2012 rokiem.

  PLAN ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PTDL 25 kwietnia 2013 roku
  Godzina 11.00 w pierwszym terminie, godzina 11.15 w drugim terminie


  1. Otwarcie zebrania (o godzinie 11.00 lub 11.15 w drugim terminie) prowadzi przewodniczący ustępującego Zarządu Oddziału PTDL mgr Elżbieta Ciszewska-Cieślak
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Akceptacja planu zebrania w głosowaniu jawnym
  4. Wybór protokolantów zebrania
  5. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Wniosków, Komisji Skrutacyjnej
  6. Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej z wybraniem przewodniczącego
  7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Przedstawienie sprawozdania finansowego
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządu
  9. Wybór w głosowaniu tajnym:
   Przewodniczącego Zarządu
  10. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów Przewodniczącego
  11. Wybór w głosowaniu tajnym:
   Członków Zarządu Oddziału 7 osób
   Komisji Rewizyjnej 3 osób
   Sądu Koleżeńskiego 3 osoby
   Delegatów za Walne Zebranie Członków PTDL odbywające się w Warszawie w dn. 15.09.2013.
  12. Wolne wnioski i dyskusja
  13. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
  14. Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu
  15. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej
  16. Wolne wnioski i dyskusja ciąg dalszy
  17. Wystąpienie nowego przewodniczącego Oddziału PTDL Opole
  18. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wniosków
  19. Rozwiązanie zebrania

  W przerwach prezentacja firmy CEBO

 • Jolanta Rudzka 08/04/2013 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2013 roku odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

  W celu pobrania mandatu wyborczego prosimy o wcześniejsze przybycie i zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

  Przypominamy, że prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie z opłaconymi składkami, łącznie z 2012 rokiem.

  PLAN ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PTDL 25 kwietnia 2013 roku
  Godzina 11.00 w pierwszym terminie, godzina 11.15 w drugim terminie


  1. Otwarcie zebrania (o godzinie 11.00 lub 11.15 w drugim terminie) prowadzi przewodniczący ustępującego Zarządu Oddziału PTDL mgr Elżbieta Ciszewska-Cieślak
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Akceptacja planu zebrania w głosowaniu jawnym
  4. Wybór protokolantów zebrania
  5. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Wniosków, Komisji Skrutacyjnej
  6. Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej z wybraniem przewodniczącego
  7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Przedstawienie sprawozdania finansowego
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządu
  9. Wybór w głosowaniu tajnym:
   Przewodniczącego Zarządu
  10. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów Przewodniczącego
  11. Wybór w głosowaniu tajnym:
   Członków Zarządu Oddziału 7 osób
   Komisji Rewizyjnej 3 osób
   Sądu Koleżeńskiego 3 osoby
   Delegatów za Walne Zebranie Członków PTDL odbywające się w Warszawie w dn. 15.09.2013.
  12. Wolne wnioski i dyskusja
  13. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
  14. Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu
  15. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej
  16. Wolne wnioski i dyskusja ciąg dalszy
  17. Wystąpienie nowego przewodniczącego Oddziału PTDL Opole
  18. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wniosków
  19. Rozwiązanie zebrania

 • Jolanta Rudzka 04/04/2013 11:26

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu przypomina, że w dniu 25 kwietnia 2013 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej WCM w Opolu odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W przypadku braku odpowiedniej ilości członków Oddziału, aby przeprowadzić zebranie w pierwszym terminie, ustanawia się drugi termin - godzina 11.15. Porządek obrad zostanie podany w terminie późniejszym.

   

 • Jolanta Rudzka 22/02/2013 11:57

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Opolu zaprasza kierowników i personel wyższy medycznych laboratoriów diagnostycznych województwa opolskiego oraz zainteresowanych zagadnieniami lekarzy i techników analityki, na kolejne szkolenie  w ramach kursu p.t.:„Aktualne kierunki rozwoju medycyny laboratoryjnej”

  14.03.2013 godz. 11.00 (czwartek) - sala konferencyjna WCM Opole Aleja Witosa 26 - Dr .n.med. Sławomir Białek   „Nowoczesna diagnostyka alergii IgE- zależnej”

  Prezentacja firmy: NEXTER

   

  Jeszcze raz serdecznie zapraszam

 • Jolanta Rudzka 30/01/2013 08:15

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Opolu zaprasza kierowników i personel wyższy medycznych laboratoriów diagnostycznych województwa opolskiego oraz zainteresowanych zagadnieniami lekarzy i techników analityki, na kolejny cykl szkoleń (2013 r.) w ramach kursu p.t.:„Aktualne kierunki rozwoju medycyny laboratoryjnej” i najbliższe zebranie tj.

  14.02.2013 godz. 11.00 (czwartek)

  Dr n. med. Aleksander Mazur „Diagnostyka hematologiczna wybranych przypadków schorzeń wątroby- interpretacja wyników”

  Dr n. med. Ewa Czernik„Faza przedanalityczna w hematologii”

  Prezentacja firmy: SYSMEX Polska Sp. z o.o.

  Zebranie odbędzie się tradycyjnie w Sali Konferencyjnej WCM Opole

 • Jolanta Rudzka 09/01/2013 03:00

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Opolu zaprasza kierowników i personel wyższy medycznych laboratoriów diagnostycznych województwa opolskiego oraz zainteresowanych zagadnieniami lekarzy i techników analityki, na kolejny cykl szkoleń (2013 r.) w ramach kursu p.t.:„Aktualne kierunki rozwoju medycyny laboratoryjnej”.

   16.01.2013 godz. 10.30 !!!   (środa !!!) 

  Dr n. med. Mirosława Nowacka   „HE4 – nowy marker raka jajnika ”

  Dr n. przyr. Tadeusz Leżak „Per pedes apostorium przez Polskę i….do Santiago de Compastela” 

  Prezentacja firmy: Abbott Laboratories Poland Sp z o.o.

  Miejsce zebrania Sala Konferencyjna WCM Aleja Witosa 26

  W imieniu Zarządu Oddziału PTDL serdecznie zapraszamy

   

   

Copyright © 2004-2021 PTDL