Aktualności » Opole

 • Jolanta Kaufmann 03/10/2017 05:35

  Kolajne zebranie PTDL Oddział w Opolu, którego współorganizatorem będzie Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, odbędzie się 25.10.2017r. (środa) o godzinie 13.00 w sali konferencyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

  Program Zebrania:

  1. "Omówienie aktualności KIDL - raport NIK, autoryzacja badań, ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, ciągłe szkolenie diagnostów - nowe przepisy, kierownik w MLD"  mgr Renata Mond-Paszek, mgr Beata Szymura;

  2. "Wyniki zewnętrznej kontroli jakości badań laboratoryjnych" mgr Anna Zacher - Konsultant wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej;

  3. "Wyniki zewnętrznej kontroli jakości badań mikrobiologicznych" dr n.med.  Krzysztof  Burdynowski - Konsultant wojewódzki ds. mikrobiologii lekarskiej;

  4. "Badania toksykologiczne a orzecznictwo sądowe" mgr Maria Przystajko specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej

  Serdeczne zapraszam w imieniu Zarządu PTDL Oddział w Opolu

  Z poważaniem

  Jolanta Kaufmann

 • Jolanta Kaufmann 02/09/2017 07:04

  Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole serdecznie zaprasza na zebranie naukowo- szkoleniowe, które odbędzie się 28 września 2017 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu , Al. Witosa 26.

  Wykład poprowadzi dr inż. Katarzyna Buska, EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.;

  tematy zebrania:

  1.  „Profil TORCH 10: nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety planującej ciąże”;

  oraz

  2. "Trudne pytania dotyczące diagnostyki boreliozy" - dr n. farm. Patryk Matuszek.

 • Jolanta Rudzka 03/08/2017 09:43

  Z wielkim żalem zawiadamy, że odszedł od nas, długoletni członek PTDL, pan Józef Makuszyński. Trudno uwierzyć, że miał 86 lat bo przez cały czas tryskał radością życia a jego optymizm udzielał się nam wszystkim. Do ostatnich chwil  swojego życia był żywo zainteresowany sprawmi naszego środowiska i uczestniczył w naszych spotkaniach.

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 05 sierpnia 2017 roku o godzinie 10.oo na Cementarzu Komunalnym w Brzegu, ulica Starobrzeska. 

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu

 • Jolanta Kaufmann 16/07/2017 00:00

  Skład Zarządu PTDL Oddział w Opolu

  dr n.med. Jolanta Kaufmann - przewodnicząca

  mgr Ewa Gawrylak-Dryja - wiceprzewodnicząca

  mgr Beata Szymura - wiceprzewodnicząca

  mgr Renata Mond-Paszek - sekretarz

  mgr Anna Klus - skarbnik

  dr n.farm. Sylwia Gernand

  mgr Krystyna Ginter

  mgr Jolanta Rudzka

  mgr Anna Zacher

  Skład Komisji Rewizyjnej

  mgr Anna Filarska-Rygus

  mgr Klotylda Dudzic

  mgr Justyna Postolska

   

 • Jolanta Rudzka 12/04/2017 05:56

  Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole ponownie serdecznie zaprasza na zebranie spawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.45 w pierwszym terminie lub o godzinie  11.00 w drugim terminie. Miejsce obrad sala konferencyjna WCM, Al. Witosa 26.

  W zebraniu tym, z czynnym głosem wyborczym, mogą brac tylko udział pełnoprawni członkowie PTDL, czyli z opłaconymi składkami.  

  PLAN ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PTDL 20.04.2017

  1. Wybór przewodniczącego zebrania
  2. Akceptacja planu zebrania w głosowaniu jawnym
  3. Wybór protokolantów zebrania
  4. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Wniosków, Komisji Skrutacyjnej
  5. Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej z wybraniem przewodniczącego
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Przedstawienie sprawozdania finansowego
  7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządu
  8. Wybór w głosowaniu tajnym:
  • Przewodniczącego Zarządu

  10.  Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów Przewodniczącego

  11.  Wybór w głosowaniu tajnym:  

  • Członków Zarządu Oddziału 7 osób (5 członków i 2 zastępców)
  • Komisji Rewizyjnej 5 osób (3 członków i 2 zastepców)
  • Delegatów za Walne Zebranie Członków PTDL odbywające się w Krakowie w dn. 03.09.2017.

  12.  Wolne wnioski i dyskusja

  13.  Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną

  14.  Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu

  15.  Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej

  16.  Wolne wnioski i dyskusja ciąg dalszy

  17.  Wystąpienie nowego przewodniczącego Oddziału PTDL Opole

  18.  Przedstawienie sprawozdania Komisji Wniosków

  19.  Rozwiązanie zebrania

   

  Jolanta Rudzka

 • Jolanta Rudzka 21/03/2017 06:48

  Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole serdecznie zaprasza na zebranie spawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.45 w pierwszym terminie lub o godzinie  11.00 w drugim terminie. Miejsce obrad sala konferencyjna WCM, Al. Witosa 26.

  W zebraniu tym, z czynnym głosem wyborczym, mogą brac tylko udział pełnoprawni członkowie PTDL, czyli z opłaconymi składkami.  Szczegółowe informacje a także plan zebrania zostanie zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

  Jednocześnie przypominam,  że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi: normalna 100,-PLN, dla emerytów (20% obowiązującej składki) 20,-PLN. W przypadku małżeństw - członków PTDL, składka wynosi po 100,- PLN dla każdej osoby.

  Składki można opłacić do końca lutego br. przelewem na konto o nazwie "PTDL oddział Opole" założone w Banku PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle nr konta 57 1020 3714 0000 4002 0096 4254 lub na najbliższym zebraniu Oddziału. Jedynie opłacenie składek do końca lutego gwarantowało dostawę czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Jolanta Rudzka

 • Jolanta Rudzka 22/02/2017 10:31

  Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole serdecznie zaprasza na zebranie naukowo- szkoleniowe, które odbędzie się 23 marca 2017 roku o godzinie 11 .00 w sali konferencyjnej WCM, Al. Witosa 26.

  Przedstawione zostaną dwa wykłady:

  1. "Diagnostyka zaburzeń układu krzepnięcia - wyzwania w codziennej praktyce diagnosty laboratoryjnego" – dr Teresa Iwaniec - Szpital Uniwersytecki Kraków UJ Collegium Medicum

  2. "Trudności w interpretacji wyników testów do diagnostyki chorób tarczycy"- Adam Rzeszowski firma Siemens Heathcare

  Jeszcze raz serdecznie zapraszam na marcowe zebranie.

  Chciałabym przekazac również informację, że dnia 20 kwietnia br. planowane jest kończące kadencję, zebranie spawozdawczo-wyborcze oddziału opolskiego PTDL. W zebraniu tym mogą brac tylko udział pełnoprawni członkowie PTDL, czyli z opłaconymi składkami. Pierwszy termin godzina 10.45, drugi godzina 11.00. Szczegółowe informacje a także plan zostaną rozesłane w terminie późniejszym.

  Jednocześnie przypominam,  że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi: normalna 100,-PLN, dla emerytów (20% obowiązującej składki) 20,-PLN. W przypadku małżeństw - członków PTDL, składka wynosi po 100,- PLN dla każdej osoby.

  Składki można opłacić do końca lutego br. przelewem na konto o nazwie "PTDL oddział Opole" założone w Banku PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle nr konta 57 1020 3714 0000 4002 0096 4254 lub na najbliższym zebraniu Oddziału. Jedynie opłacenie składek do końca lutego gwarantuje dostawę czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Jolanta Rudzka

 • Jolanta Rudzka 23/01/2017 07:56

  Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole serdecznie zaprasza na zebranie naukowo- szkoleniowe, które odbędzie się 26 stycznia 2017 roku o godzinie 11 .00 w sali konferencyjnej WCM, Al. Witosa 26.

  Wykład poprowadzi dr n.med. Wojciech Gernand a temat to:

  "Tajniki ludzkiego mikrobiomu" 

  Jednocześnie przypominam,  że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi:normalna 100,-PLN, dla emerytów (20% obowiązującej składki) 20,-PLN. W przypadku małżeństw - członków PTDL, składka wynosi po 100,- PLN dla każdej osoby.

  Składki można opłacić do końca lutego br. przelewem na konto o nazwie "PTDL oddział Opole" założone w Banku PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle nr konta 57 1020 3714 0000 4002 0096 4254 lub na najbliższym zebraniu Oddziału. Jedynie opłacenie składek do końca lutego gwarantuje dostawę czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Jolanta Rudzka

 • Jolanta Rudzka 12/01/2017 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole serdecznie zaprasza na zebranie naukowo- szkoleniowe, które odbędzie się 26 stycznia 2017 roku o godzinie 11 .00 w sali konferencyjnej WCM, Al. Witosa 26.

  Wykład poprowadzi dr n.med. Wojciech Gernand a temat to:

  "Tajniki ludzkiego mikrobiomu" 

  Jednocześnie przypominam,  że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi:normalna 100,-PLN, dla emerytów (20% obowiązującej składki) 20,-PLN. W przypadku małżeństw - członków PTDL, składka wynosi po 100,- PLN dla każdej osoby.

  Składki można opłacić do końca lutego br. przelewem na konto o nazwie "PTDL oddział Opole" założone w Banku PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle nr konta 57 1020 3714 0000 4002 0096 4254 lub na najbliższym zebraniu Oddziału. Jedynie opłacenie składek do końca lutego gwarantuje dostawę czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Jolanta Rudzka

 • Jolanta Rudzka 14/11/2016 09:29

  Zarząd Oddziału PTDL Opole serdecznie zaprasza na zebranie naukowo- szkoleniowe, które odbędzie się 17 listopada 2016 roku o godzinie 11 .00 w sali konferencyjnej WCM, Al. Witosa 26.

  Wykład poprowadzi dr hab. na. med Jakub Swadźba a tematem będzie:

  "Diagnostyka w zespole antyfosfolipidowym i chorobach tkanki łącznej"


  Serdecznie zapraszam

Copyright © 2004-2019 PTDL