Aktualności » Opole » Zaproszenie na szkolenie 22.04.2023 r

Ewa Gawrylak-Dryja 17/04/2023 00:00

ZAPROSZENIE

22.04.2023 o godz. 10:00-15:00

 W imieniu Przewodniczącej opolskiego oddziału PTDL, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz firmy Becton Dickinson zapraszamy na kurs naukowy poświęcony fazie przedanalitycznej:

 Wielowymiarowość fazy przedanalitycznej- jakość próbek jako codzienne i interdyscyplinarne wyzwanie

 W Kursie może wziąć udział maksymalnie 1000 osób poprzez platformę MS Teams przy pomocy linku ( obowiązuje kolejność logowania):

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWQ4OWI3ZTEtMzZlMy00YjAzLWJlMTMtODBmZTkxMWZhZTcx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252294c3e67c-9e2d-4800-a6b7-635d97882165%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d87d6b5b-15e7-4d5e-ab33-a5d69796bf6f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=e56034ec-3450-4bbb-bf66-52b0fa7fa9eb&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 Kurs zostanie zakończony testem wiedzy dla zalogowanych Uczestników kursu.

 Za udział w kursie Uczestnicy kursu zalogowani na szkolenie otrzymają 5 punktów edukacyjnych twardych.

 Uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w spotkaniu.

 

Z poważaniem

Ewa Gawrylak- Dryja

Przewodnicząca PTDL w Opolu

 

Dagmara Wąsowska

Becton Dickinson

Copyright © 2004-2023 PTDL