Aktualności » Opole » Zebranie spawozdawczo-wyborcze 20 kwietnia 2017 r. oddział Opole

Jolanta Rudzka 12/04/2017 05:56

Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole ponownie serdecznie zaprasza na zebranie spawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.45 w pierwszym terminie lub o godzinie  11.00 w drugim terminie. Miejsce obrad sala konferencyjna WCM, Al. Witosa 26.

W zebraniu tym, z czynnym głosem wyborczym, mogą brac tylko udział pełnoprawni członkowie PTDL, czyli z opłaconymi składkami.  

PLAN ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PTDL 20.04.2017

 1. Wybór przewodniczącego zebrania
 2. Akceptacja planu zebrania w głosowaniu jawnym
 3. Wybór protokolantów zebrania
 4. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Wniosków, Komisji Skrutacyjnej
 5. Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej z wybraniem przewodniczącego
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Przedstawienie sprawozdania finansowego
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządu
 8. Wybór w głosowaniu tajnym:
 • Przewodniczącego Zarządu

10.  Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów Przewodniczącego

11.  Wybór w głosowaniu tajnym:  

 • Członków Zarządu Oddziału 7 osób (5 członków i 2 zastępców)
 • Komisji Rewizyjnej 5 osób (3 członków i 2 zastepców)
 • Delegatów za Walne Zebranie Członków PTDL odbywające się w Krakowie w dn. 03.09.2017.

12.  Wolne wnioski i dyskusja

13.  Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną

14.  Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu

15.  Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej

16.  Wolne wnioski i dyskusja ciąg dalszy

17.  Wystąpienie nowego przewodniczącego Oddziału PTDL Opole

18.  Przedstawienie sprawozdania Komisji Wniosków

19.  Rozwiązanie zebrania

 

Jolanta Rudzka

Copyright © 2004-2021 PTDL