Aktualności » Opole

 • Jolanta Kaufmann 19/03/2018 14:21

  Szanowni Państwo

  Zarząd Opolskiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 19.04.2018 r. o godzinie 12.00 w sali numer 26 w Oddziale Nefrologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Al. Wtosa 26. Sponsorem spotkania jest Firma Radiometer Sp. z o.o., zaś pomocy w zorganizowaniu udzieliła nam Pani Barbara Koźbiał.

  Tematyka spotkania:

  1. Mgr Arkadiusz Wnuk, koordynator ds. POCT, SU, Kraków: "Jak wybrać i włączyć w system badań laboratoryjnych szpitala nowe urządzenie POCT".

  2. Mgr inż. Katarzyna Nowańska, Specjalsta IT, Radiometer Sp. z o.o. "Nadzorowanie analizatorów do badań w miejscu opieki nad pacjentem - zadania i wyzwania diagnosty laboratoryjnego.

  Kolejne zebranie naszego oddziału odbędzie się w dniu 17.05.2018, szczegóły już wkrótce.

  Z poważaniem 

  Jolanta Kaufmann

 • Jolanta Kaufmann 28/02/2018 21:34

  Szanowni Państwo

  Sedecznie zapraszam na kolejne zebranie PTDL Oddział w Opolu, które odbędzie się 15.03.2018r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Al.Witosa 26. Sponsorem spotkania będzie firma Bio-Rad Polska Sp. z o.o., dzięki której będziemy mogli zapoznać się z następującymi tematami:

  1. "Bio-Plex - nowa platforma typu multiplex, z oferta badań z zakresu autoimmunologii oraz chorób zakaźnych" - Adrian Szczepanski

  2. "LabInsight workflow w laboratoriach diagnostycznych, optymalizacja procesów laboratoryjnych" - Katarzyna Matuszczak

  3. "Unity i Mission Control. Unity jako podstawowe narzędzie do opracowań wyników kontroli jakości. Mission Control - kolejny krok w kontroli jakości."

  Z poważaniem

  Jolanta Kaufmann

 • Jolanta Kaufmann 01/02/2018 00:00

  Szanowni Państwo

  Niestety z przyczyn niezależnych od Zarządu PTDL Oddział w Opolu, w lutym nie odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe. Kolejne terminy zebrań są następujące:

  - 15 marze 2018

  - 19 kwiecień 2018

  W imieniu Zarządu Oddziału prosimy o aktuaizację danych członków Oddziału poprzez zalogowanie się do indywidulalnego konta na stronie PTDL. Informacje zostaną rozesłane przez Sekretarza. Jednocześnie przypominam o konieczności opłacenia składki członkowskiej za rok 2018, informacje zostały do Państwa już rozesłane. W razie braku informacji proszę o kontakt z Sekretarzem.

  Z poważaniem Jolanta Kaufmann • Jolanta Kaufmann 03/12/2017 11:30

  Szanowni Państwo

  Serdecznie zapraszam na grudniowe zebranie naszego Oddziału PTDL, które odbędzie się 14.12.2017r. (czwartek), o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Al. Witosa 26. Dzięki uprzejmości firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. będziemu gościć Pana dr n.med. Sławomira Michalaka z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który wygłosi wykład dotyczący "Roli biomarkerów oznaczanych w PMR w diagnostyce choroby Alzheimera".

  Z poważaniem

  Jolanta Kaufmann

 • Jolanta Kaufmann 31/10/2017 00:00

  Szanowni Państwo

  Zarząd PTDL Oddział w Opolu wraz z Zarządem PTHiT Oddział w Opolu zaprasza na posiedzenie, które

  odbędzie się w czwartek 16.11.2017 o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w

  Opolu, przy ulicy Katowickiej 64 (wejście do budynku głównego szpitala, II piętro).

  W programie wykład:  „Komplementarna rola Freelite® i Hevylite® w diagnostyce i monitorowaniu

  pacjentów ze szpiczakiem mnogim”, który wygłosi Michał Wrzos Product Manager BIOKOM.

  Serdecznie zapraszam

  Jolanta Kaufmann

 • Jolanta Kaufmann 03/10/2017 05:35

  Kolajne zebranie PTDL Oddział w Opolu, którego współorganizatorem będzie Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, odbędzie się 25.10.2017r. (środa) o godzinie 13.00 w sali konferencyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

  Program Zebrania:

  1. "Omówienie aktualności KIDL - raport NIK, autoryzacja badań, ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, ciągłe szkolenie diagnostów - nowe przepisy, kierownik w MLD"  mgr Renata Mond-Paszek, mgr Beata Szymura;

  2. "Wyniki zewnętrznej kontroli jakości badań laboratoryjnych" mgr Anna Zacher - Konsultant wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej;

  3. "Wyniki zewnętrznej kontroli jakości badań mikrobiologicznych" dr n.med.  Krzysztof  Burdynowski - Konsultant wojewódzki ds. mikrobiologii lekarskiej;

  4. "Badania toksykologiczne a orzecznictwo sądowe" mgr Maria Przystajko specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej

  Serdeczne zapraszam w imieniu Zarządu PTDL Oddział w Opolu

  Z poważaniem

  Jolanta Kaufmann

 • Jolanta Kaufmann 02/09/2017 07:04

  Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole serdecznie zaprasza na zebranie naukowo- szkoleniowe, które odbędzie się 28 września 2017 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu , Al. Witosa 26.

  Wykład poprowadzi dr inż. Katarzyna Buska, EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.;

  tematy zebrania:

  1.  „Profil TORCH 10: nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety planującej ciąże”;

  oraz

  2. "Trudne pytania dotyczące diagnostyki boreliozy" - dr n. farm. Patryk Matuszek.

 • Jolanta Rudzka 03/08/2017 09:43

  Z wielkim żalem zawiadamy, że odszedł od nas, długoletni członek PTDL, pan Józef Makuszyński. Trudno uwierzyć, że miał 86 lat bo przez cały czas tryskał radością życia a jego optymizm udzielał się nam wszystkim. Do ostatnich chwil  swojego życia był żywo zainteresowany sprawmi naszego środowiska i uczestniczył w naszych spotkaniach.

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 05 sierpnia 2017 roku o godzinie 10.oo na Cementarzu Komunalnym w Brzegu, ulica Starobrzeska. 

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu

 • Jolanta Kaufmann 16/07/2017 00:00

  Skład Zarządu PTDL Oddział w Opolu

  dr n.med. Jolanta Kaufmann - przewodnicząca

  mgr Ewa Gawrylak-Dryja - wiceprzewodnicząca

  mgr Beata Szymura - wiceprzewodnicząca

  mgr Renata Mond-Paszek - sekretarz

  mgr Anna Klus - skarbnik

  dr n.farm. Sylwia Gernand

  mgr Krystyna Ginter

  mgr Jolanta Rudzka

  mgr Anna Zacher

  Skład Komisji Rewizyjnej

  mgr Anna Filarska-Rygus

  mgr Klotylda Dudzic

  mgr Justyna Postolska

   

 • Jolanta Rudzka 12/04/2017 05:56

  Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole ponownie serdecznie zaprasza na zebranie spawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.45 w pierwszym terminie lub o godzinie  11.00 w drugim terminie. Miejsce obrad sala konferencyjna WCM, Al. Witosa 26.

  W zebraniu tym, z czynnym głosem wyborczym, mogą brac tylko udział pełnoprawni członkowie PTDL, czyli z opłaconymi składkami.  

  PLAN ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PTDL 20.04.2017

  1. Wybór przewodniczącego zebrania
  2. Akceptacja planu zebrania w głosowaniu jawnym
  3. Wybór protokolantów zebrania
  4. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Wniosków, Komisji Skrutacyjnej
  5. Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej z wybraniem przewodniczącego
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Przedstawienie sprawozdania finansowego
  7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządu
  8. Wybór w głosowaniu tajnym:
  • Przewodniczącego Zarządu

  10.  Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów Przewodniczącego

  11.  Wybór w głosowaniu tajnym:  

  • Członków Zarządu Oddziału 7 osób (5 członków i 2 zastępców)
  • Komisji Rewizyjnej 5 osób (3 członków i 2 zastepców)
  • Delegatów za Walne Zebranie Członków PTDL odbywające się w Krakowie w dn. 03.09.2017.

  12.  Wolne wnioski i dyskusja

  13.  Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną

  14.  Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu

  15.  Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej

  16.  Wolne wnioski i dyskusja ciąg dalszy

  17.  Wystąpienie nowego przewodniczącego Oddziału PTDL Opole

  18.  Przedstawienie sprawozdania Komisji Wniosków

  19.  Rozwiązanie zebrania

   

  Jolanta Rudzka

Copyright © 2004-2018 PTDL