Aktualności » Olsztyn

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 20/09/2016 09:20

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 20.10.2016r.o godz.11.00 w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie ul.Żołnierska 4 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W  PROGRAMIE:

  1.,, Diagnostyka ANA.Rekomendacje American College of Rheumatology"

  2. ,,Diagnostyka zapalenia naczyń (Vasculitis)"

  3.,,Znaczenie badania stężenia kalprotektyny w kale w diagnostyce chorób zapalnych jelit"

    Wykładowca: dr Marek Łaszyn , EUROIMMUN POLSKA Sp.z o.o.

  4. ,,Diagnostyka chorób autoimmunologicznych" - mgr Danuta Kopystecka

  Przewodnicząca Oddziału

  Beata Drozdowska

   

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 14/03/2016 13:11

  Uprzejmie zawiadamiamy,że dnia 31.03.2016 r. godz.11.00 w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie ul.Żołnierska 4 odbędzie zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

                SPOTKANIE SPONSOROWANE PRZEZ FIRMĘ  RANDOX

  W  PROGRAMIE:

  1. ,,Praktyczna interpretacja raportów kontroli zewnątrzlaboratoryjnej"  - Paulina Żmienko

  2. Oferta firmy RANDOX

  Przewodnicząca

  Beata Drozdowska

                                              SKŁADKI  !

  Prosimy o uregulowanie składek członkowskich PTDL bieżących i zaległych . Wysokość składki wynosi   100, 00 zł (normalna) , 20,00 (emeryt) , współmałżonek - 100,00zł

  Nr konta Oddział PTDL w Olsztynie , 10-561 Olsztyn ul.Żołnierska 18

  52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

  w tytule płatności proszę wpisać imię i nazwisko oraz rok za który rok jest opłacana składka

  Skarbnik Oddziału

  Anna Doliwa-Adamus

   

   

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 14/03/2016 12:40

  Aktualności  Olsztyn  » VI konferencja "Pomorsko-mazurskie spotkania z diagnostyką" Jurata 2016 - program

  Anna Raszeja-Specht 14/03/2016 11:50

   

  VI KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
  „POMORSKO – MAZURSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ” 2016
  14.04. - 15.04.2016 r.,

  Jurata, hotel "LIDO", ul. Wojska Polskiego 26


  PROGRAM  KONFERENCJI

  14.04.2016 - CZWARTEK
  9:00 – 11:00     Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
  11:30 – 12:30   Otwarcie. Wystawa sprzętu i materiałów. Zwiedzanie wystawy.

  12:30 – 12:45   Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji - Przewodnicząca Oddziału PTDL w Gdańsku, doc. dr med. Anna Raszeja-Specht

  12:45 – 13:45   Fenotypy i patomechanizmy w diagnostyce laboratoryjnej - prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  13:45 – 14:45   Obiad

  15:00 –15:50   Nowe trendy w diagnostyce zaburzeń krzepnięcia - doc. dr n. med. Anna Raszeja-Specht, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  16:00 –17:50   Diagnostyka wybranych gammapatii monoklonalnych - dr n. med. Krzysztof Lewandowski, Katedra Analityki Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  17.00 -17.15   Nowe rozwiązania systemu do poboru krwi BD Vacutainer – mgr Paweł Liszewski, Becton Dickinson sp. z o.o.

  17:15 – 17:30  Przerwa kawowa i wspólne zdjęcie uczestników Konferencji

  17:45 – 18:30  Prezentacje firm (stanowiskowe)

  20:00   Uroczysta kolacja

  15.04.2016 – PIĄTEK
  8:00 – 9.00   Śniadanie

  9:00 – 10:00    Profil lipidowy – czy już czas na zmiany? prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

  10.00 - 11.00   Zespół złamanego serca (kardiomiopatia Takotsubo) – trudności diagnostyczne – dr n. med. Sławomir Białek, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  11.00 – 11.30   Przerwa kawowa

  11:30 – 11:50   Wirówki MPW jako podstawowe wyposażenie laboratorium medycznego- mgr Ewa Salameh, MPW med. instruments

  11.50 – 12.10   Nowości oferty firmy Siemens – mgr Izabella Rorbacz, Siemens

  12.20 – 12.40. Kalprotektyna w kale jako marker zapalny w nieswoistych zapaleniach jelit, mgr Magdalena Ratajczak, Euroimmun

  12.45 – 13.00  Podsumowanie i zakończenie konferencji

  13:00 – 14:00  Obiad

   

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 19/02/2016 13:09

  Anna Raszeja-Specht 19/01/2016 10:53

   

  VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pomorsko-Mazurskie Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną” Gdańskiego, Olsztyńskiego i Słupskiego  Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  W dniach 14.04. - 15.04.2016 r. w Juracie w Hotelu "LIDO" odbędzie VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Pomorsko-Mazurskie Spotkania z Diagnostyką”. Konferencja poświęcona będzie nowościom w diagnostyce hematologicznej i koaguologicznej oraz postępom w diagnostyce chorób cywilizacyjnych.

  Konferencja składa się z dwóch sesji naukowych - program podany zostanie w następnym komunikacie.

  Szczegóły dotyczące konferencji, rejestracji i kosztów są dostępne na stronie internetowej http://www.ampulco.eu/

  Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

   

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 12/01/2016 09:39

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 22.01.2016 r. (piątek) o godz.11.00 w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie ul.Żołnierska 4 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

   W  PROGRAMIE:

  1.  ,,Trudne proteinogramy" - analiza przypadków klinicznych" -Beata Stefańczyk

  2.   Przedstawienie oferty firmy  BIAMEDITEK  - Joanna Różalska

  Przewodnicząca Oddziału

  Beata Drozdowska

                                                UWAGA!

  Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich PTDL bieżących i zaległych, wysokość składki wynosi 100,00 zł (normalna), 20,00 zł(emeryt), współmałżonek - 100,00 zł.

  Nr konta Oddział PTDL w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul.Żołnierska 18 :

  52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

  w tytule płatności proszę wpisać :imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka

  Skarbnik Oddziału

  Anna Doliwa-Adamus

   

   

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 27/11/2015 09:54

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 11.12.2015 r.( PIĄTEK !) o godz.11.00 w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie ul.Żołnierska 4 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie .

  W  PROGRAMIE:

  1. ,, Diagnostyka wczesnego zakażenia HIV" - dr hab.n.med.Tomasz J.Wąsik,Profesor SUM Katedra i 

        Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

         Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

  2.Prezentacja firmy ABBOTT.

  Przewodnicząca Oddziału

  Beata Drozdowska

   

   

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 02/11/2015 11:45

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 19.11.2015r. (czwartek) o godz.11.00 w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie ul.Żołnierska 4 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

   W  PROGRAMIE:

  1. ,, Serologiczna diagnostyka alergii"

  2. ,, Hormony kalcytropowe "

  3.,, Diagnostyka boreliozy"

       Wykładowca : dr Marek Łaszyn

  4. ,, Diagnostyka genetyczna celiakii"

        Wykładowca : mgr Marek Witkowski

  5. Oferta firmy  EUROIMMUNN POLSKA Sp.o.o.

  Przewodnicząca Oddziału

  Beata Drozdowska

   

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 24/09/2015 10:48

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 20.10.2015r. (WTOREK!) o godz. 11.00 w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie ul.Żołnierska 4 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe  Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W  PROGRAMIE:

  1. ,,Limfocyty w krwi obwodowej" - dr n.med. Małgorzata Rusak , Zakład Diagnostyki Hematologicznej

         Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  2. PZ Cormay - ,,MAGLUMI 800 - nowy analizator immunologiczny w ofercie PZ Cormay S.A.

  3. Oferta firmy Cormay - Anna Ratkiewicz-Witek , Przedstawiciel Handlowy PZ Cormay  

  Przewodnicząca Oddziału

  Beata Drozdowska

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 09/06/2015 06:54

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 17.06.2015r./środa/ o godz.11.00 w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie ul.Żołnierska 4 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W  PROGRAMIE:

  1.,, Wpływ talasemii i wariantów hemoglobiny na pomiar HbA1c" - dr Alicja Jasińska

  2.Prezentacja firmy ROCHE.

   

  Przewodnicząca Oddziału

  Beata Drozdowska 

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 05/03/2015 17:33

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 25.03.2015r. /środa/ o godz. 11.00 w Hotelu Villa Pallas(duża sala)  w Olsztynie    ul.Żołnierska 4 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W PROGRAMIE:

  1. ,,Rola markerów serologicznych w rozpoznaniu infekcji z grupy TORCH" - mgr Michał Makowiecki Uniweryteckie Centrum Medydcyny Laboratoryjnej  UCK w Gdańsku

  2. ,,Nowości w ofercie fimy BIOMEDICA" - Kamila Tucholska Biomedica Poland Sp. z o.o. 

  Przewodnicząca Oddziału

  Beata Drozdowska

                                                     UWAGA!

  Przypominamy o uregulowaniu składek bieżących i zaległych.

  Nr konta Oddział PTDL w Olsztynie , 10-561 Olsztyn ul.Żołnierska 18

     52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

  w tytule płatności proszę wpisać imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka 

Copyright © 2004-2023 PTDL