Aktualności » Olsztyn

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 04/12/2017 10:30

  Uprzejmie zawiadamiamy,że dnia 14.12.2017r. (czwartek) o godz.12.00 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie ul.Żołnierska 16C w sali wykładowej II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

   W  PROGRAMIE:

  1. ,, Problemy diagnostyczne w nadczynności tarczycy " - Adam Rzeszewski

  2. Prezentacja firmy SIEMENS


  Przewodnicząca Oddziału

  Violetta Brzozowska

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 20/10/2017 12:30

  Uprzejmie zawiadamiamy,że dnia 24.11.2017r.(piątek) o godz.12.00 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie ul.Żołnierska 16C w sali wykładowej  II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W PROGRAMIE:

  1. ,, Trudności diagnostyczne w interpretacji wyników badania ogólnego moczu - studium przypadków "

        - dr n. med. Joanna Kamińska

  2. Prezentacja oferty firmy ARKAY - dr n.med. Monika Orzoł- Pankowska

   

  Przewodnicząca Oddziału

  Violetta Brzozowska

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 18/08/2017 12:51

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 21.09.2017r. o godz.12.00 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie ul.Żołnierska 16 C w sali wykładowej II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

   W PROGRAMIE:

  1.,, Diagnostyka laboratoryjna PMR" - prof.dr hab n.med. Maria Mantur , Uniwersytet Medyczny w

                                                              Białymstoku

  2. Prezentacja mgr inż. Ewa Salameh - MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY

       Temat: Cytoset - jak używać"

  3.Sprawozdanie z IX Zjazdu PTDL w Krakowie (3-6.09.2017r.)

  Przewodnicząca

  Violetta Brzozowska

   

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 19/05/2017 06:35

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 1.06.2017r. (czwartek) o godz. 12.00 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej  w Olsztynie ul.Żołnierska 16 c w sali wsali wykładowej II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W  PROGRAMIE:

  1. ,, Profil TORCH 10  - nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety planującej ciążę"

  2. ,, Znaczenie kalprotektyny w kale w diagnostyce chorób zapalnych jelit."

  3. ,, Nowoczesna diagnostyka celiakii".

        Wykładowcy: mgr Katarzyna Buska , mgr Marek Łaszyn - EUROIMMUN Polska

  4. Prezentacja firmy EUROIMMUN Polska.

  Przewodnicząca Oddziału

  Violetta Brzozowska

   

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 27/04/2017 06:59

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 18.05.2017r. (czwartek) o godz. 12.00  w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie ul.Żołnierska 16C w sali wykładowej II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W  PROGRAMIE:

  1. ,, Bezpośrednie doustne antykoagulanty - czy laboratorium nadal jest potrzebne ?" -

         - doc.dr n.med. Anna Raszeja -Specht , Katedra Biochemii Klinicznej ,Zakład Medycyny

            Laboratoryjnej GUMed

  2. Prezentacja Firmy MARCEL - Laboratoryjne Systemy Informatyczne

   

  Przewodnicząca

  Violetta Brzozowska

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 07/03/2017 12:22

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 30.03.2017r. (czwartek) o godz.11.30 w Warmińsko Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie ul.ŻOołnierska 16C w sali wykładowej II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W  PROGRAMIE:

  1. ,,Innowacyjne rozwiązania w laboratorium hematologicznym" - Danuta Haertle Product Manager ds.

                                                                                                         hematologii

  2.Prezentacja firmy HORIBA.

  3. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału PTDL w Olsztynie.

  Przewodnicząca Oddziału

  Beata Drozdowska

                                                                     UWAGA!

  Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich PTDL bieżących i zaległych; wysokość składki wynosi 100,00 zł (normalna), 20,00 zł (emeryt) , współmałżonek (100,00 zł).

  Nr konta Oddział PTDL w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18

  52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

  w tytule płatności proszę wpisać : imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 23/01/2017 17:10

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 16.02.2017r. (czwartek) o godz,12.15 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie ul.Żołnierska 16 C w sali wykładowej II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W PROGRAMIE:

  1. Podstawy biologii molekularnej - mgr Ewa Miłosz  Pracownia Biologii Molekularnej Uniwersyteckiego    Centrum Medycznego  Gdańsk

  2. Nowości w ofercie firmy BIOMEDICA POLAND - Bernardeta Piasecka - Kajczuk

  Przewodnicząca Oddziału

  Beata Drozdowska

                                                          UWAGA!

  Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich PTDL bieżących i zaległych; wysokość składki wynosi 100,00 zł (normalna) , 20,00 zł (emeryt) , wspołmałżonek (100,0zł)

  Nr konta Oddział PTDL w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul.Żołnierska 18

  52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

  w tytule płatności prosze wpisać : imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 19/01/2017 11:48

   

  VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pomorsko-Mazurskie Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną Gdańskiego, Olsztyńskiego i Słupskiego  Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

     W dniach 20.04. - 21.04.2017 r. w . w Juracie w WDW "REWITA" odbędzie VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Pomorsko-Mazurskie Spotkania z Diagnostyką”. Konferencja poświęcona będzie nowościom w diagnostyce hematologicznej i koaguologicznej oraz postępom w diagnostyce chorób cywilizacyjnych.

  Konferencja składa się z dwóch sesji naukowych - program podamy w następnym komunikacie.

  Szczegóły dotyczące konferencji, rejestracji i kosztów są dostępne na stronie internetowej http://www.ampulco.eu/  Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 01/12/2016 12:13

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 13.12.2016r. (WTOREK) o godz. 12.15 w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie ul.Żołnierska 4 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

   

  W  PROGRAMIE:

  1.,,Troponina T hs i 1-godzinny algorytm diagnostyki zawału serca"    -  

         - prof.dr hab. n.med. Marek Paradowski, Kierownik Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej

           Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  2. ,, Nowe możliwości diagnostyczne w ofercie Roche Diagnostics" - Tomasz Kucharski ,Marketing

         Manager Centralized and Point of Care Solution , Roche Diagnostics Polska


  Przewodnicząca Oddziału

  Beata Drozdowska

   

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 05/11/2016 20:13

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dn.17.11.2016r. (czwartek) o godz. 12.00  w  Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej  w Olsztynie ul.Żołnierska 16C, w sali wykładowej II piętro  odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W  PROGRAMIE:

  1. ,,Mieloblast czy limfoblast - nowa klasyfikacja białaczek " - dr n.med. Małgorzata Rusak  Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB w Białymstoku

  2. ,, Dobra praktyka przedanalityczna - Anna Ratkiewicz-Witek  - PZ  CORMAY

  Przewodnicząca Oddziału

  Beata Drozdowska

   


Copyright © 2004-2023 PTDL