Aktualności » Olsztyn

 • Danuta Kopystecka 28/12/2018 13:42

    Zarząd Oddziału Olsztynskiego PTDL zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie  się 23 stycznia (środa) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Wojewódzkigo Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

  W programie:

  1. Mity i fakty wokół przeszczepu nerek od dawcow żywych. - dr n. med. Beata Januszko- Giergielewicz, Wydział
  Lekarski UWM w Olsztynie-kontynuacja tematyki z  konferencji "Diagnostyka Laboratoryjna - Olsztyn 2019"
  2. Prezentacja konsultanta wojewodzkiego ds Diagnostyki Laboratoryjnej -
  lek. med. Elżbieta  Zdaniukiewicz
  3. Przerwa kawowa

  Przewodnicząca

  Violetta Brzozowska

 • Danuta Kopystecka 21/12/2018 00:00

  Zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2019 Roku

  życzy

  Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTDL

 • Danuta Kopystecka 03/12/2018 19:32

  Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTDL oraz firma Roche serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 13.12.2018 (czwartek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzięcięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18A.

   

  W programie:

  1. "Choroba Alzheimera-wyzwanie dla wspólczesnej medycyny"- dr n.med Andrzeja Tutaj- oddział   kliniczny neurologiczny WSS w Olsztynie 

  2. Rola oznaczeń biomarkerów w chorobie Alzheimera – dr Tomasz Kucharski-  Roche Diagnostics

  3. Prezentacja firmy Roche

   Po posiedzeniu zapraszamy Państwa na wigilijny poczęstunek.


  Przewodnicząca

  Violetta Brzozowska

 • Danuta Kopystecka 22/11/2018 20:43

  Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTDL informuje, że nastąpiły zmiany w tematach wykładów grudniowego posiedzenia. Zamiast wykładu: "Choroba Alzheimera- współczesna diagnostyka i lecznie" zostanie wygłoszony "Choroba Alzheimera-wyzwanie dla wspólczesnej medycyny" przez dr n.med Andrzeja Tutaj- oddział kliniczny neurologiczny WSS w Olsztynie. Temat drugiego wykładu pozostaje bez zmian.

  SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY

 • Danuta Kopystecka 11/11/2018 10:39

  Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTDL informuje że posiadamy jeszcze wolne miejsca na warsztaty hematologiczne, które odbędą się 17 listopada (sobota)2018 r w SP ZOZ MSWiA z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie przy Aleji Wojska Polskiego 37 (sala konferencyjna na 2 piętrze)

  Czas trwania warsztatów 10.00-17.00( w tym przerwa na poczęstunek)

  Prowadzącym warsztaty jest lek.Grzegorz Lewandowski (Łódź)

  Koszt uczestnictwa  w warsztatach - 100 zł

  Członkowie Oddziału Olsztyńskiego zainteresowani uczestnictwem w warsztatach proszę o zgłoszenie udziału mailowo na adres : warsztatyhematologiczne2018@gmail.com podając :imię,nazwisko,miejsce pracy,oddział PTDL  oraz skan wpłaty na konto

  Wpłaty należy dokonać na konto Oddziału Olsztyńskiego PTDL

  ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn,

  Bank Pekao BP w Olsztynie ,nr rachunku 52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

  z podaniem tytułu przelewu"Warsztaty hematologiczne 2018".

  ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH PRZYSŁUGUJĄ PUNKTY EDUKACYJNE.

  SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY.

 • Danuta Kopystecka 08/10/2018 15:04

  Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTDL oraz firma Horiba serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie warsztatów hematologicznych,które odbędą się

  17 listopada (sobota)2018 r w SP ZOZ MSWiA z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie przy Aleji Wojska Polskiego 37 (sala konferencyjna na 2 piętrze)

  Czas trwania warsztatów 10.00-17.00( w tym przerwa na poczęstunek)

  Prowadzącym warsztaty jest lek.Grzegorz Lewandowski (Łódź)

  Koszt uczestnictwa  w warsztatach - 100 zł

  Członkowie Oddziału Olsztyńskiego zainteresowani uczestnictwem w warsztatach proszę o zgłoszenie udziału mailowo na adres : warsztatyhematologiczne2018@gmail.com podając :imię,nazwisko,miejsce pracy,oddział PTDL  oraz skan wpłaty na konto

  Wpłaty należy dokonać na konto Oddziału Olsztyńskiego PTDL

  ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn,

  Bank Pekao BP w Olsztynie ,nr rachunku 52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

  z podaniem tytułu przelewu"Warsztaty hematologiczne 2018".

  Rejestracji i wpłaty dokonać należy do 10.11.2018 .Liczba miejsc ograniczona.

  Za udział w szkoleniu zostaną przyznane punkty edukacyjne.

  Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

  1. Krew żylna,arterializowana czy obwodowa? (30 min)

  2. Jak prawidłowo dokonać analizy praparatów mikroskopowych krwi i szpiku? (30 min)

  3. Dojrzewanie i różnicowanie komórek hematogenezy (50 min)

  4.Rozmaz mikroskopowy krwi -cechy przemawiające za chorobą układu krwiotwórczego -część 1-nowotwory mieloproliferacyjne (50 min)

  5.Rozmaz mikroskopowy krwi -cechy przemawiające za chorobą układu krwiotwórczego-część 2-ostre białaczki szpikowe i dyskrazje nowotworowe (50 min)

  6.Pancytopenia i małopłytkowość do diagnostyki (20 min)

  7.Limfopoeza reaktywna i atypowa (1 godz)

  8.Pytania i odpowiedzi,filmy hematologiczne,dyskusja z uczestnikami,rozdanie zaświadczeń (30 min)

  9.Oferta hematologiczna firmy Horiba

  Przewiduje się przeprowadzenie quizu z poruszanych tematów

  Prowadzący warsztaty prosi o pytania,sugestie,problemy,które należy przesłać drogą mailową na adres szpikerman@wp.pl (proszę zaznaczyć,że dotyczy warsztatów hematologicznych w Olsztynie)

  Odpowiedzi na powyższe pytania i problemy hematologiczne zostaną udzielone na zakończenie warsztatów.

 • Danuta Kopystecka 03/10/2018 13:40

  ,,Diagnostyka laboratoryjna – Olsztyn 2018”

  18.10.2018 r. (czwartek)

  13:00 - 13:30 Rejestracja uczestników

  13:30 – 13:40 Otwarcie Konferencji

  13:40 – 14:30 Lunch

  14:30 – 15:10 ,,Ochrona danych osobowych w zawodzie diagnosty laboratoryjnego” - mec. Anna      Kottik

  Wykład sponsorowany przez firmę Bio-Ksel.

  Sesja Satelitarna Siemens Healthineers:

  15:10 – 15:45 „Badania laboratoryjne układu krzepnięcia – analiza przypadków” – dr Teresa Iwaniec,

  SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Zakład Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej ,

  Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii.

  15:45-16:30 „Przewlekła choroba nerek: epidemia czy „matematyczne qui pro quo”?”

  - prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

  Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie.

  16:30 – 17:00 Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

  17:00 – 17:30 ,,Laboratorium – żelazny partner transplantologii”

  - dr n. med. Beata Januszko – Giergielewicz,

  Wydział Lekarski Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

  17:30 – 18:00 ,,Diagnostyka laboratoryjna w procesie kwalifikacji dawcy narządowego”

  - lek. med. Iwona Podlińska, koordynator Szpitalny ds. transplantacji,

  Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie.

  18:00 – 18:30 ,,Mity i fakty wokół przeszczepu nerek od dawców żywych”

  - dr n. med. Beata Januszko – Giergielewicz,

  Wydział Lekarski Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie.

  19:00 – 01:30 Uroczysta kolacja z DJ

   

  19.10.2018 r. (piątek)

  09:00 - 09:40 ,,Mikrobiota jelitowa a alergia pokarmowa

  - dr hab. n. med. Barbara Wróblewska, profesor nadzwyczajny,

  Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności, Państwowa Akademia Nauk.

  Wykład sponsorowany przez firmę Euroimmun

  09:40 – 10:00 „Diagnostyka serologiczna alergii” – dr Marek Łaszyn, przedstawiciel firmy Euroimmun.

  10:00 – 10:30 Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

  10:30 – 12:30 ,,Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki toksykologicznej w świetle obowiązujących przepisów i własnych doświadczeń” - dr n. med. Renata Winnicka,

  Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

                          Wykład sponsorowany przez firmę Argenta

  12:30 – 13:00 Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

  13:00 – 14:00 ,,Najczęstsze problemy w badaniach zaburzeń hemostazy – spojrzenie diagnosty i hematologa”

                           - dr n. med. Anna Raszeja - Specht, Katedra Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

                          - dr n. med. Andrzej Mital, Klinika Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

  Wykład sponsorowany przez firmę Novonordisk

  14:00 – 14:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

  14:10 – 15:00 Lunch

 • Danuta Kopystecka 15/09/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

   

  informujemy, że na chwilę obecną wyczerpaliśmy limit miejsc na konferencję ,,Diagnostyka laboratoryjna - Olsztyn 2018".

  Jeżeli ktoś z Państwa nadal chciałby wziąć udział, zostanie umieszczony na liście rezerwowej.

   

  Prosimy również osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa o niezwłoczne przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty.

   

  Zarząd Olsztyńskiego Oddziału PTDL

 • Danuta Kopystecka 06/09/2018 19:13

  Szanowni Państwo,

  W związku ze zbliżającym się terminem konferencji ,,Diagnostyka laboratoryjna – Olsztyn 2018” (18-19 październik hotel Omega w Olsztynie) zapraszamy do zgłaszania swojego udziału.

  Zgłoszenie zawierające:

  - imię i nazwisko

  - miejsce pracy

  prosimy przesłać na adres: konferencjaptdl.olsztyn2018@gmail.com (w informacji zwrotnej otrzymacie Państwo formularz, który należy wypełnić i odesłać wraz z dowodem wpłaty maksymalnie w ciągu 5 dni na w/w adres e-mail ).

  Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń (w pierwszej kolejności będą przyjmowane zgłoszenia od członków Olsztyńskiego Oddziału z opłaconymi składkami!!!).

  Koszt* udziału w konferencji wynosi:

  - członek Olsztyńskiego Oddziału PTDL: 40 zł

  - członek innego oddziału: 60 zł

  * opłata nie zawiera noclegu

  Zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną.

  Ramowy program konferencji:

  Czwartek (18.10.2018 r.) rozpoczęcie godz. 13:30

  - lunch

  - wykład poświęcony tematyce RODO

  - sesja poświęcona chorobom nerek

  - uroczysta kolacja z DJ

  Piątek (19.10.2018 r.)

  - sesja poświęcona toksykologii

  - sesja poświęcona zaburzeniom układu krzepnięcia

  - lunch

  Przewidywane zakończenie ok. 14:30.

  Każdy uczestnik otrzyma 4 punkty edukacyjne.

  Szczegółowy program zostanie przesłany drogą elektroniczną.

  • Istnieje możliwość noclegu  w hotelu Omega dla uczestników konferencji w promocyjnych cenach:

  - nocleg w pokoju 2-os:  125 zł/os

  - nocleg w pokoju 1-os: 200 zł/os

  Rezerwacja bezpośrednio w recepcji hotelu pod nr tel: 89 522 05 00

   

   

  Serdecznie zapraszamy

  Zarząd Olsztyńskiego Oddziału PTDL

 • Danuta Kopystecka 24/08/2018 18:19

  Szanowni Państwo,

  W dniach 18-19.10.2018 r. w Olsztynie (hotel Omega ul. Sielska 4a) odbędzie się konferencja naukowo – szkoleniowa PTDL ,,DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA – OLSZTYN 2018”.

  Szczegółowy program konferencji, zasady rejestracji i warunki zakwaterowania zostaną podane w kolejnym komunikacie.

  Za udział w konferencji przewidziane są punkty edukacyjne.

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!!!

  Zarząd Olsztyńskiego Oddziału PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL