Zarząd » Olsztyn

Olsztyn_herb

Woj. Szpital Specjalistyczny Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

ul. Żołnierska 18

10-561 Olsztyn


Przewodniczący
mgr Beata Drozdowska
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
mgr Agnieszka Sikora-Puchajda
Skarbnik
mgr Anna Doliwa-Adamus
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Jacek Środa
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
dr Antoni Krupski
Sąd Koleżeński
Copyright © 2004-2017 PTDL