Aktualności » Lubuski

 • usunięty usuniety 27/10/2008 10:58

  Przypominam, że termin płatności za udział w Konferencji upływa 30 października (tego dnia wpłata musi znaleźć się na koncie). Osoby, które nie dokonają wpłaty w tym terminie zostaną automatycznie skreślone z listy uczestników Konferencji.
  Proszę również o odesłanie formularza, który Państwo otrzymali wraz z informacją o wpisaniu na listę uczestników Konferencji, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2008 roku.
  Kwalifikacja osób z listy rezerwowej (w miarę wolnych miejsc) odbędzie się najpóźniej 10 listopada 2008 roku. W tej chwili na liście rezerwowej znajduje się 25 osób.
  Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Konferencji.

 • usunięty usuniety 21/10/2008 02:53

  Informuję, że działa już strona internetowa Konferencji www.info-publishing.com/lagow, na której można znaleźć wszystkie pomocne informacje, w tym status uczestnictwa oraz status dokonanych płatności. Znajdziecie na niej Państwo również informacje o poprzednich konferencjach. Zachęcam do odwiedzin strony.

 • usunięty usuniety 17/10/2008 10:41

  Uprzejmie informuję, że 16 października 2008 roku do wszystkich osób zakwalifikowanych do udziału w Konferencji i które podały adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym, zostały rozesłane drogą elektroniczną informacje o płatnościach. Osoby, które podały w formularzu zgłoszeniowym nr telefonu proszone są o pilne podanie adresu e-mail lub nr faksu.
  Osoby znajdujące się na liście rezerwowej (20 osób) otrzymają informacje o zakwalifikowaniu lub nie, po 30 października, najpóźniej do 10 listopada.
  Informuję, że 19 października 2008 roku zostanie uruchomiona strona internetowa Konferencji (http://www.info-publishing.com/lagow) na której znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje. Zachęcam do jej odwiedzenia. Do zobaczenia w Łagowie.

 • usunięty usuniety 09/10/2008 03:11

  Uprzejmie informuję, że lista uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Oddziału Lubuskiego PTDL "XIV Lubuskie Spotkania z Diagnostyką" została zamknięta. W najbliższym czasie do osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w Konferencji zostaną rozesłane szczegółowe informacje dotyczące płatności za udział w Konferencji. Proszę o dokonanie stosownych wpłat na podany numer konta.

 • usunięty usuniety 16/09/2008 03:29

  Ramowy program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Oddziału Lubuskiego PTDL - "XIV Lubuskie Spotkania z Diagnostyką". Łagów Lubuski 27-28 listopad 2008 r.

  Konferencja odbywa się pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  Dzień pierwszy – 27.11.2008 r.
  08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników
  09:00 Otwarcie wystawy
  09:00 – 10:00 Zwiedzanie wystawy
  10:00 – 10:10 Otwarcie Konferencji
  10:10 – 10:55 Wykład inauguracyjny:
  "Jak stres oksydacyjny spotyka się z zapaleniem?
  Implikacje dla poszukiwania nowych markerów
  w ostrych zespołach wieńcowych"
  Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz.

  Sesja hematologiczna cz. I.
  11:00 – 11:45 „ Wczesne rozpoznanie chorób nowotworowych u dzieci”
  Prof. dr hab. Alicja Chybicka – Klinika Transplantacji
  Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii
  Medycznej we Wrocławiu

  11:45 – 12:30 „Podejście do chorego z leukopenią”
  Prof. dr hab. Kazimierz Sułek – Klinika Chorób
  Wewnętrznych i Hematologii z Ośrodkiem
  Transplantologii, Wojskowy Instytut Medyczny

  12:30 – 12:50 Dyskusja

  12:50 – 13:35 Diagnostyka morfologiczna i czynnościowa płytek
  za pomocą analizatorów firmy SIEMENS - ADVIA 2120i
  oraz PFA - Betina Kujawa, Adrian Poloczek - SIEMENS

  13:35 – 14:20 „Ostre białaczki szpikowe - od objawu do rozpoznania” -
  Dr Krzysztof Lewandowski - Klinika Hematologii Akademia
  Medyczna Gdańsk

  14:20 – 14:30 Dyskusja

  14:30 - 15:30 Obiad, serwis kawowy

  Sesja hematologiczna cz. II

  15:30 – 16:15 „Aktualnie obowiązujące standardy diagnostyki
  morfologicznej, cytometrycznej, molekularnej i
  cytogenetycznej ostrej białaczki szpikowej”
  Prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski -
  UM w Poznaniu.

  16:15 – 16:45 „Wykorzystanie cytometrii przepływowej do diagnostyki
  ostrych białaczek” - Dr Roman Pińkowski

  16:45 – 17:15 „Zespoły mielodysplastyczne – diagnostyka i leczenie”
  Dr Lilianna Sajewicz - Akademia Medyczna we Wrocławiu

  17:15 – 18:00 „Hemostaza w chorobach nowotworowych”
  Prof. dr hab. Milena Dąbrowska - Uniwersytet Medyczny w
  Białymstoku.

  18:00 - 18:15 Dyskusja

  18:15 - 18:45 Prezentacje firmowe

  18:45 - 19:00 Quiz

  20:30 Spotkanie towarzyskie

  Dzień II 28.11.2008 r.

  08:00 - 09:00 Śniadanie

  Sesja wirusologiczna

  09:00 – 09:45 „Zagrożenia infekcyjne kobiet w wieku prokreacyjnym”
  Prof. dr hab. Anna Boroń – Kaczmarska –
  Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych PAM Szczecin

  09:45 – 10:30 „Interpretacja wyników w kierunku zakażenia HIV”
  Dr Magdalena Leszczyn-Pynka – Katedra i Klinika Chorób
  Zakaźnych PAM Szczecin.

  10:30 – 11:15 „Diagnostyka TORCH i co dalej”
  Dr Jolanta Niescigorska-Olsen – Katedra i Klinika Chorób
  Zakaźnych PAM Szczecin.

  11:15 – 11:30 Dyskusja.

  11:30 – 12:15 Sesja warsztatowa firmy Roche

  12:15 - 12:45 Obiad, serwis kawowy

  12:45 – 14:00 System jakości - Prof. dr hab. Zygmunt Kopczyński
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

  14:00 – 14:30 „Diagnostyka czynności tarczycy w ciąży”
  Dr Mirosława Nowacka

  14:30 – 15:00 Sesja warsztatowa firmy Abbott – Integracja badań
  diagnostycznych
  „Nowe markery diagnostyczne firmy Abbott” –
  Dr Mirosława Nowacka

  15:00 Zakończenie Konferencji, wyjazd z Łagowa

  Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji Naukowej Oddziału Lubuskiego PTDL, którzy dotychczas nie potwierdzili uczestnictwa, proszę o kontakt mailowy - ptdl_lubuski@onet.eu, w celu uzyskania formularza zgłoszeniowego.

  Koszt udziału w Konferencji dla członków Oddziału Lubuskiego, mających opłacone WSZYSTKIE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE wynosi 50,00 PLN; dla członków pozostałych Oddziałów - 100,00 PLN; osoby towarzyszące, nie będące członkami PTDL - 250, 00 PLN.

  Koszt uczestnictwa obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, pełne wyżywienie, udział w spotkaniu towarzyskim w dniu 27 listopada, materiały konferencyjne, certyfikat, miejsce parkingowe.

  Ważne: Pracownicy firm diagnostycznych innych niż biorące udział w Konferencji NIE MOGĄ w niej uczestniczyć jako osoby prywatne (indywidualnie).

  Wstęp na Konferencję, wystawę, posiłki, spotkanie towarzyskie możliwy będzie WYŁĄCZNIE za okazaniem identyfikatora.

  W najbliższym czasie zostanie podany numer konta, na który należy dokonać opłaty tytułem udziału w Konferencji. Opłaty należy dokonać po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i uzyskaniu informacji o wpisie na listę uczestników Konferencji. WAŻNE: Osoby, które do 10 sierpnia przesłały formularz zgłoszeniowy zostały automatycznie wpisane na listę uczestników. Ze względu na pojemność bazy noclegowej liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Ważne: NIE BĘDZIE możliwości uiszczenia opłaty konferencyjnej oraz opłat z tytułu składek członkowskich w czasie trwania Konferencji.

 • usunięty usuniety 12/09/2008 03:43

  Zapraszam na kolejne spotkanie naukowo-szkoleniowe Oddziału Lubuskiego PTDL, które odbędzie się 07 października 2008 roku w Sali Konferencyjnej SPSW w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dekerta 1. Początek spotkania o godzinie 11:00.

  Program spotkania:

  1. Wykłady:

  „Badanie retikulocytów – aspekty diagnostyczne i kliniczne”
  Dr Aleksander Mazur, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

  „Ekwiwalent hemoglobiny w retykulocytach - znaczenie kliniczne”
  Dr Ewa Czernik.

  2. Sprawy KIDL _ mgr Aleksandra Frydrych.
  3. Sprawy organizacyjne.

  Współgospodarzem spotkania jest firma Sysmex Polska.

 • usunięty usuniety 28/04/2008 15:56

  Wszystkich zaintersowanych udziałem w III Wyjazdowej Konferencji Naukowej Oddziału Lubuskiego PTDL proszę o kontakt mailowy, ptdl_lubuski@onet.eu, w celu uzyskania formularza zgłoszeniowego.

 • usunięty usuniety 18/04/2008 17:19

  Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 14 maja 2008 roku w Gorzowie Wielkopolskim.
  Miejsce spotkania: Sala Konferencyjna SPSW w Gorzowie Wielkopolskim ul. Dekerta 1. Początek spotkania o godzinie 11:30.

  Program spotkania:
  Wykład:
  1. Dr Zbigniew Bartoszewicz, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii UM w Warszawie

  ”Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH (TRAb) - moda czy realna konieczność oznaczeń w autoimmunologicznych chorobach tarczycy?”

  2. Dr Włodzimierz Pawłowski, ZDL Szpital Wojewódzki w Poznaniu.

  " Diagnostyka schorzeń tarczycy: Jak zapewnić dobrą komunikację między kinicystą a diagnostą?".

  Współgospodarzem spotkania będzie firma Roche Diagnostics Polska.

 • usunięty usuniety 02/03/2008 07:17

  Informuję, że na spotkaniu w dniu 05.03.2008 rozdane zostaną certyfikaty uczestnictwa w spotkaniach Oddziału Lubuskiego w 2007 roku.
  Certyfikaty otrzymają wyłącznie te osoby, które mają opłacone składki za rok 2007 r.

 • usunięty usuniety 13/02/2008 02:18

  Serdecznie zapraszam na kolejne zebranie oddziału, które odbędzie się
  05 marca 2008 roku w Sali Konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze przy ulicy Zyty 25.
  Początek spotkania o godzinie 11:00.

  Wykład: "Zasady uczestnictwa w programach zewnętrznej oceny jakości" wygłosi Dr Wojciech Gernand.

  Współgospodarzem spotkania jest firma Olympus Polska sp z o.o.

Copyright © 2004-2019 PTDL