Aktualności » Lublin

 • Barbara Pęksa 05/06/2013 04:19

  Program kursu dla Kierwoników MLD woj.lubelskiego organizowany przez Konsultanta Wojewódzkiego przy współpracy firmy Roche Diagnostics i KIDL

  temat: Wymagania organizacyjno-prawne stawiane współczesnym laboratorium medycznym w Polsce

  Wtorek- 11 czerwca 2013 rozpoczęcie godz. 9:00

  1. Wprowadzenie, sprawy organizacyjne

  2. Co nowego w diagnostyce laboratoryjnej - Anna Lipnicka - sekretarz KRDL

  Dalsze wykłady poprowadzi Bogusław Żegleń

  3. Zadania stawine współczesnemu LDM na rynku usług medycznych

  4.Wspólczesne wymagania dotyczące diagnostyki laboratoryjnej - przepisy prawne

  5. Krótkie informacje na temat SZJ. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: normy-podział, ISO, certyfikacja, akredytacja. Zastosowanie SZJ w codziennej pracy

  Środa - 12 czerwca 2013

  6. Omówienie podstawowych zasad tworzenia dokumentacji w MLD. Hierarchia dokumentacji, identyfikacja,archiwizacja, obieg dokumentów. Omówienie kolejnych etapów budowania dokumentacji.

  7. Wymagania stawiane personelowi

  8.Omówienie modelu organizacji pracy w MLD z wykorzystaniem wytycznych normy PN-EN 15189 oraz wytycznych roz. MZ na temat standartów jakości w diagnostyce laboratoryjnej

  9.Przedstawienie tematyczne przykładowych laboratoryjnych dokumentów zzakresu SZJ: Procedury Ogólne, Instrukcje, Formularze, Zapisy 

 • Barbara Pęksa 05/06/2013 03:53

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział Lublin wraz z firmą Roche zaprasza na szkolenie,które odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2013 w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80.

  W piątek od godz. 15 do 19 i w sobotę od 9 do 14

  Temat szkolenia: Obliczenia w medycznym laboratorium diagnostycznym

  wykładowca - Wojciech Gernand

  1.Łączenie informacji ilościowych

  2.Propagacja błędów pomiarowych

  3.Wzory odsetkowe

  4.Korekty w pracowni hematologicznej

  5.Wskaźniki gospodarki lipidowej

  6.Estymatory funkcji nerek

  7.Wykładniki niedożywienia

  8. Indeksy hotmonalne 

 • Barbara Pęksa 23/05/2013 02:08

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oddział Lublin wraz z firmą Bio-Rad zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 21 czerwca 2013r.o godz.9:00 w hotelu Fokus Al. Kraśnicka 80 w Lublinie.

  Program spotkania:

  1.Sprawy organizacyjne

  2.Planowanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej - Wojciech Gernand

  3.Nowe spojrzenie na kontrolę jakości w laboratorium diagnostycznym. Analityczna i informatyczna propozycja firmy Bio-Rad -Alberto Scandroglio 

 • Barbara Pęksa 02/05/2013 04:26

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oddział  Lublin wraz z firmą Biomedica Poland serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 9 maja 2013 r. o godz. 13 w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80 w Lublinie.

  Program szkolenia:

  1. Sprawy organizacyjne

  2. Wykład-  ''Problemy przedanalityczne i analityczne w badaniach koagulologicznych" - wykładowca      dr. n. med. Anna Skibowska-Bielińska ( kierownik CLK UCML UCK Gdańsk)

  3. '' Oferta koagulologiczna DIAGNOSTYKA STAGO ( w dystrybucji Biomedica Poland ) Bernadetta Piasecka-Kajczuk kierownik działu IVD Biomedica Poland Sp. zoo 

 • Barbara Pęksa 04/04/2013 06:50

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Sysmex informuje, iż w dniach 26 i 27 kwietnia 2013r. w hotelu Fokus  Lublin Al. Kraśnicka 80 odbędą się warsztaty pt "Diagnostyka cytomorfologiczna krwi i szpiku kostnego".

  UCZESTNICTWO W WARSZTATACH TYLKO PO UPRZEDNIM ZAPISANIU SIĘ NA LISTĘ.  - Uwaga: LISTA ZAMKNIĘTA

  Program warsztatów:

  26 kwiecień (piątek)

  12:00-13:00 dr n.med. Ewa Czernik - Dyrektor ds. Naukowych i Regulacji Prawnych Sysmex Polska Sp.zo.o. - Automatyzacja wprzygotowaniu i analizie rozmazu krwi obowodowej

  Pozostałą część warsztatów poprowadzi Pan Grzegorz Lewandowski:

  13:00-14:00- Najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania preparatów mikroskopowych  do cytomomorfologicznej diagnostyki. Prawidłowe szeregi dojrzewania i różnicowania.Erytrogram i mielogram. 

  14:00-15:00 - Diagnostyka cytomorfologiczna niedokrwistości z niedoboru wit B12

  15:45- 17:00 - Diagnostyka cytomorfologiczna niedokrwistości z niedoboru żelaza. Barwienie metodą Perlsa.

  17:15-20:00 - Diagnostyka cytomorfologiczna nowotworów mieloproliferacyjnych.

  20:00- Zakończenie pierwszego dnia szkolenia.

  27 kwiecień ( sobota)

  8:00- 10:00 - Diagnostyka  cytomorfologiczna szpiczaka plazmocytowego

  10:00-11:00 Diagnostyka cytomorfologiczna przewlekłej białaczki  limfocytowej

  11:00-13:00 Diagnostyka cytomorfologiczna ostrych białaczek szpikowych 

  13:00-14:00 Diagnostyka cytomorfologiczna przerzutów nowotworów do szpiku

  14:00- 14:15 Zakończenie szkolenia

 • Barbara Pęksa 20/02/2013 06:59

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oddział Lublin wraz z firmą Labin Polska sp.z o.o. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 15 marca 2013r. w hotelu Fokusal.Kraśnicka 80 o godz. 12

  Program spotkania:

  1. Walne Zebranie Członków Oddziału Lubelskiego- wybory do władz lubelskiego oddziału PTDL oraz wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa 

  2.Zasady postępowania diagnostycznego w ocenie krwi i szpiku kostnego wybranyh chorób układu krwiotwórczego - Grzegorz Lewandowski

  3. Nowe rozwiązania diagnostyczne z zastosowaniem produktów firmy Labin Polska Sp. zo.o.- mgr Dorota Maciąg

 • Barbara Pęksa 18/01/2013 05:59

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oddział Lublin wraz z firmą MINDRAY zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 8 lutego 2013r. w hotelu Fokus Al. Kraśnicka 80 w Lublinie o godz. 12

  Program spotkania:

  1. sprawy organizacyjne

  2. Badania laboratoryjne w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2013 - prof. Bogdan Solnica

  3. Możliwości rozszerzenia diagnostyki hematologicznej dzięki nowoczesnym analizatorm 5-diff( na przykładzie BC- 6800)  - Andrzej Stępiński 

 • Barbara Pęksa 27/12/2012 04:19

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oddział Lublin wraz z firmą Bionicum serdecznie zaprasza na spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 17 stycznia 2013 roku, w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80 o godz.13 

  Program spotkania:

  1. Sprawy organizacyjne

  2. dr Roman Pińkowski - ''Nowoczesne metody oceny funkcji płytek krwi'

  3. Wiesława Pińkowska - Nowości w ofercie firmy Bionicum

 • Barbara Pęksa 30/11/2012 05:58

  Informuję, iż nastąpiła zmiana rozpoczęcia grudniowego szkolenia PTDL. 

  Szkolenie odbędzie się 7 grudnia 2012 r. o godz. 13. Program szkolenia pozostaje bez zmian.

 • Barbara Pęksa 26/11/2012 07:36

  Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów - Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział wLublinie. 

  Program Konferencji:

  PIĄTEK 30.11.2012

  14:00-15:30 Rejestracja uczestników 

  Sesja 1  15:30-17.00

  Biegunka -etiologia, zróżnicowanie,leczenie

  1. Zakażenie Clostridium difficile okiem internisty i pediatry - dr n.med Piotr Albrecht

  2. Obraz kliniczny zakażenia Clostridium Difficile w praktyce chirurgicznej -dr n.med.Marek Paździor , prof.dr hab. Grzegorz Wallner

  sesja 2 17:30-18:30

  Sesja inauguracyjna 

  1. Nosicielstwo drobnoustrojów-znaczenie kliniczne. Nosicielstwo nosowe gronkowców.-prof.dr hab. Małgorzata Bulanda

  2. Probiotyki i ich znaczenie w profilaktyce i leczeniu biegunek infekcyjnych - prof. dr hab. Anna Malm

  SOBOTA 1.12.2012

  Sesja 3 9:00-10:30

  Powikłania septyczne pochodzące od dostępu naczyniowego 

  1. Zagrożenia mikrobiologiczne zakażeń odcewnikowych - dr n.med. Beata Mączyńska

  2. Antybiotykoterapia wzakżeniach pochodzących od dostępu naczyniowego  - drn. med. Beata Kowalska-Krochmal

  3. Powikłania septyczne długoterminowe dostępu naczyniowego -dr n.med. Rafał Młynarski

  4. Komentarz do wytycznych w zakresie profilaktyki wewnątrznaczyniowych powikłań septycznych -prof. dr hab. Wojciech Gaszyński 

Copyright © 2004-2023 PTDL