Aktualności » Lublin

 • Barbara Pęksa 30/01/2014 01:40

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą P.Z. Cormay S.A zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 20 lutego 2014 r. w Lublinie w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80 o godz. 13

  Program

  1. sprawy organizacyjne

  2. wykład: Odrębności diagnostyczne wieku dziecięcego i starczego -dr n. med. Dariusz Duma

  3. wystąpienie przedstawiciela firmy Cormay;"Chorus Trio  - nowa jkość w immunologii", "P.Z.Cormay S.A w hematlogii "

 • Barbara Pęksa 19/11/2013 00:00

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Roche Diagnostics Polska zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 6 grudnia 2013 r o godz. 11 w hotelu Fokus Al. Kraśnicka 80

  Program szkolenia:

  1. sprawy organizacyjne

  2. wykład: Interpretacja i omówienie prawno-formalnych aspektów diagnostyki laboratoryjnej. Odpowiedzialność prawna diagnosty laboratoryjnego  - dr Rafał Patrym , mgr Norbert Obara

  * Zasady prawno-formalne wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego 

  *Wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej po uzyskaniu zgody pacjenta/klienta ( interpretacja art.22 Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej 

  *Udział diagnosty laboratoryjnego w postępowaniu związanym z wykonywaniem określonego świadczenia medycznego. Zakres i elementy szczególne

  *Tajemnica zawodowa. Obowiązek tajemnicy w nawiązaniu do art. 29 Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. 

  *Ochrona informacji szczególnie wrażliwych, a praktyka czynności zawodowych

  *Odpowiedzialność prawna diagnosty laboratoryjnego. Zasady odszkodowania.

  *Przykłady interpretacji norm prawno-formalnych w oparciu o tzw. case study 

  * Good Laboratory Practice

        1)GLP - wprowadzenie i definicje

        2) Weryfikacja i monitorowanie zgodności badań z zasadami DPL

        3) Zasady DPL implementowanie do systemu prawnego Unii Europejskiej omówienie: Dyrektywy Komisji 87/28/EWG z dnia 18 grudnia 1986r ( znowelizowana Dyrektywą Komisji 199/11/WE z dnia 8 marca 1999 r. )

       4) Kontrola i weryfikacja spełniania przyjętych zasad przez jednostki badawcze DPL  

          zasoby, reguły prowadzonych badań, dokumentacja, program zapewnienia jakości badań 

  3. Wystąpienie firmy Roche Diagnostics  

 • Barbara Pęksa 25/10/2013 05:44

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Radiometer zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 14 listopada o godz 13 w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80.

  Program szkolenia:

  1. Sprawy organizacyjne

  2. Wykład -"Diagnosta analizuje próbkę-lekarz leczy pacjenta - diagnostyka laboratoryjna widziana oczami klinicysty" dr n. med. Janusz Witalis 

  3. "Jednoczesny, szeroki panel pomiarowy -lepsza diagnoza " Anna Kowalik firma Radiometr

 • Barbara Pęksa 20/09/2013 05:11

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział Lublin wraz z firmą Euroimmun Polska zaprasza na szkolenie które odbędzie się 24 października 2013 r o godz. 13:00 w Lublinie, hotel Fokus Al Kraśnicka 80.

  Pan spotkanie :

  1. Sprawy organizacyjne

  2.Badanie awidności przeciwciał w diagnostyce świeżych infekcji

  3. Neurologiczne zespoły paranowotworowe

  4. Diagnostyka genetyczna zakrzepicy i hemochromatozy

  Tematy zaprezentują Paweł Krzemień i Pawł Zatwarnicki 

 • Barbara Pęksa 05/06/2013 04:19

  Program kursu dla Kierwoników MLD woj.lubelskiego organizowany przez Konsultanta Wojewódzkiego przy współpracy firmy Roche Diagnostics i KIDL

  temat: Wymagania organizacyjno-prawne stawiane współczesnym laboratorium medycznym w Polsce

  Wtorek- 11 czerwca 2013 rozpoczęcie godz. 9:00

  1. Wprowadzenie, sprawy organizacyjne

  2. Co nowego w diagnostyce laboratoryjnej - Anna Lipnicka - sekretarz KRDL

  Dalsze wykłady poprowadzi Bogusław Żegleń

  3. Zadania stawine współczesnemu LDM na rynku usług medycznych

  4.Wspólczesne wymagania dotyczące diagnostyki laboratoryjnej - przepisy prawne

  5. Krótkie informacje na temat SZJ. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: normy-podział, ISO, certyfikacja, akredytacja. Zastosowanie SZJ w codziennej pracy

  Środa - 12 czerwca 2013

  6. Omówienie podstawowych zasad tworzenia dokumentacji w MLD. Hierarchia dokumentacji, identyfikacja,archiwizacja, obieg dokumentów. Omówienie kolejnych etapów budowania dokumentacji.

  7. Wymagania stawiane personelowi

  8.Omówienie modelu organizacji pracy w MLD z wykorzystaniem wytycznych normy PN-EN 15189 oraz wytycznych roz. MZ na temat standartów jakości w diagnostyce laboratoryjnej

  9.Przedstawienie tematyczne przykładowych laboratoryjnych dokumentów zzakresu SZJ: Procedury Ogólne, Instrukcje, Formularze, Zapisy 

 • Barbara Pęksa 05/06/2013 03:53

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział Lublin wraz z firmą Roche zaprasza na szkolenie,które odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2013 w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80.

  W piątek od godz. 15 do 19 i w sobotę od 9 do 14

  Temat szkolenia: Obliczenia w medycznym laboratorium diagnostycznym

  wykładowca - Wojciech Gernand

  1.Łączenie informacji ilościowych

  2.Propagacja błędów pomiarowych

  3.Wzory odsetkowe

  4.Korekty w pracowni hematologicznej

  5.Wskaźniki gospodarki lipidowej

  6.Estymatory funkcji nerek

  7.Wykładniki niedożywienia

  8. Indeksy hotmonalne 

 • Barbara Pęksa 23/05/2013 02:08

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oddział Lublin wraz z firmą Bio-Rad zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 21 czerwca 2013r.o godz.9:00 w hotelu Fokus Al. Kraśnicka 80 w Lublinie.

  Program spotkania:

  1.Sprawy organizacyjne

  2.Planowanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej - Wojciech Gernand

  3.Nowe spojrzenie na kontrolę jakości w laboratorium diagnostycznym. Analityczna i informatyczna propozycja firmy Bio-Rad -Alberto Scandroglio 

 • Barbara Pęksa 02/05/2013 04:26

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oddział  Lublin wraz z firmą Biomedica Poland serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 9 maja 2013 r. o godz. 13 w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80 w Lublinie.

  Program szkolenia:

  1. Sprawy organizacyjne

  2. Wykład-  ''Problemy przedanalityczne i analityczne w badaniach koagulologicznych" - wykładowca      dr. n. med. Anna Skibowska-Bielińska ( kierownik CLK UCML UCK Gdańsk)

  3. '' Oferta koagulologiczna DIAGNOSTYKA STAGO ( w dystrybucji Biomedica Poland ) Bernadetta Piasecka-Kajczuk kierownik działu IVD Biomedica Poland Sp. zoo 

 • Barbara Pęksa 04/04/2013 06:50

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Sysmex informuje, iż w dniach 26 i 27 kwietnia 2013r. w hotelu Fokus  Lublin Al. Kraśnicka 80 odbędą się warsztaty pt "Diagnostyka cytomorfologiczna krwi i szpiku kostnego".

  UCZESTNICTWO W WARSZTATACH TYLKO PO UPRZEDNIM ZAPISANIU SIĘ NA LISTĘ.  - Uwaga: LISTA ZAMKNIĘTA

  Program warsztatów:

  26 kwiecień (piątek)

  12:00-13:00 dr n.med. Ewa Czernik - Dyrektor ds. Naukowych i Regulacji Prawnych Sysmex Polska Sp.zo.o. - Automatyzacja wprzygotowaniu i analizie rozmazu krwi obowodowej

  Pozostałą część warsztatów poprowadzi Pan Grzegorz Lewandowski:

  13:00-14:00- Najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania preparatów mikroskopowych  do cytomomorfologicznej diagnostyki. Prawidłowe szeregi dojrzewania i różnicowania.Erytrogram i mielogram. 

  14:00-15:00 - Diagnostyka cytomorfologiczna niedokrwistości z niedoboru wit B12

  15:45- 17:00 - Diagnostyka cytomorfologiczna niedokrwistości z niedoboru żelaza. Barwienie metodą Perlsa.

  17:15-20:00 - Diagnostyka cytomorfologiczna nowotworów mieloproliferacyjnych.

  20:00- Zakończenie pierwszego dnia szkolenia.

  27 kwiecień ( sobota)

  8:00- 10:00 - Diagnostyka  cytomorfologiczna szpiczaka plazmocytowego

  10:00-11:00 Diagnostyka cytomorfologiczna przewlekłej białaczki  limfocytowej

  11:00-13:00 Diagnostyka cytomorfologiczna ostrych białaczek szpikowych 

  13:00-14:00 Diagnostyka cytomorfologiczna przerzutów nowotworów do szpiku

  14:00- 14:15 Zakończenie szkolenia

 • Barbara Pęksa 20/02/2013 06:59

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oddział Lublin wraz z firmą Labin Polska sp.z o.o. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 15 marca 2013r. w hotelu Fokusal.Kraśnicka 80 o godz. 12

  Program spotkania:

  1. Walne Zebranie Członków Oddziału Lubelskiego- wybory do władz lubelskiego oddziału PTDL oraz wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa 

  2.Zasady postępowania diagnostycznego w ocenie krwi i szpiku kostnego wybranyh chorób układu krwiotwórczego - Grzegorz Lewandowski

  3. Nowe rozwiązania diagnostyczne z zastosowaniem produktów firmy Labin Polska Sp. zo.o.- mgr Dorota Maciąg

Copyright © 2004-2022 PTDL