Aktualności » Lublin

 • Barbara Pęksa 22/12/2014 11:29

  Lubleski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z firmą Siemens Sp. zo.o. i firmą Novo Nordisk zaprasza na spktkanie, które odbędzie się 29 stycznia 2015 r w Lublinie w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80 o godz. 12

  Program spotkania:

  1. sprawy organizacyjne

  2."Czy oznaczasz CAŁKOWITĄ witaminę D " Adam Rzeszowski Siemens Sp.z o.o.

  3. "Diagnostyka nadciśnienia ciężarnych" Agnieszka Grafka COZL

  4. ""D-dimeritis" , czyli sztuka interpretowania wyniku oznaczenia stężenia D-dimeru" prof.dr hab. n.med. Jerzy Windyga

  5. "Hemofilia nabyta- diagnostyka, algorytm postępowania"  prof.dr hab.n. med. Jerzy Windyga 

 • Barbara Pęksa 27/11/2014 11:37

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Diagnostics Polska Sp. z.o.o zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 17 grudnia  2014 roku, w hotelu Fokus Al. Kraśnicka 80 o godz. 11

  Program spotkania:

  1. Sprawy organizacyjne 

  2. Wykład " Fibrynogen i fibrynoliza- implikacje diagnostyczne i terapeutyczne " prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz

  3. Niespodzianka 

  4. Oferta koagulologiczna firmy Roche - Paweł Żyszko

 • Barbara Pęksa 27/10/2014 03:45

  Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  wraz z firmą MINDRAY MEDICAL POLAND Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 17 listopada 2014 r w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80 o godz. 12.

  Plan spotkania:

  1. sprawy organizacyjne

  2. "Diagnostyka laboratoryjna chorób rozrostowych "- prof Mirosława Pietruczuk

  3. "Możliwości rozszerzonej diagnostyki hematologicznej dzięki nowoczesnym analizatorom 5-diff -na przykładzie BC-6800" mgr Andrzej Stępiński

 • Barbara Pęksa 25/09/2014 06:40

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 23 października 2014 r o godz. 13 w Lublinie, hotel Fokus Al. Kraśnicka 80:

  Plan spotkania:

  1. Nowości w diagnostyce wybranych schorzeń neurologicznych : choroba Alzheimera, zespoły paranowotworowe, myasthenia gravis praz neuroinfekcje - mgr Paweł Krzemień

  2. Diagnostyka genetyczna infekcji HPV - dr n, med. Dorota Musiał

  3. Anty-PLA2R - Przeciwciała przeciwko receptorowi fosfatazy A2 podocyt mgr Paweł Krzemień

  4. Pierwotna nietolerancja laktozy - dr n. med. Dorota Musiał 

 • Barbara Pęksa 04/09/2014 08:06

  Lubleski Oddział PTDL wraz z Firmą DiaHem zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 18.09.2014 r w Lublinie w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80o godzinie 13.

  Program spotkania:

  1. "Zmiany w zakresie Immunologii Transfuzjologicznej w nowym wydaniu Medycznych zasad " prelegent mgr Beata Wojciechowska Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej Instytut Hematolgii i Transfuzjilogii

  2. "Prezentacja oferty firmy Diahem" prelegent Ireneusz Czech DiaHem 

 • Dariusz Duma 16/07/2014 00:00

  W dniu 16 września 2014 roku w godzinach 11.00–16.30 Hotelu "FOCUS", Al. Kraśnicka 80 w Lublinie, odbędzie się szkolenie organizowane przez Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

   

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne; 
  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych; 
  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd 
      i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne; 
  4/ Omawianie przykładów praktycznych.

   

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez formularz online lub przesyłając wypełniony formularz w formacie PDF (pobierz) na adres e-mail: diagkompas@ipddl.pl, bądź faksem na numer: 22 627 25 41.

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).

  W przypadku dużej liczby zgłoszeń, będziemy się starali zorganizować szkolenie w dodatkowym terminie.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl 

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 • Barbara Pęksa 21/05/2014 06:27

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Siemens Sp.zo.o. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 12 czerwca o godz. 12 w hotelu Fokus Al. Kraśnicka 80 w Lublinie 

  Program spotkania:

  1.Sprawy organizacyjne

  2. wykład - prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga -Repetytorium z hemostazy

  3. wykład - prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz - Krwinki płytkowe i ich funkcja - znaczenie we współczesnej chirurgii 

  4. Adrian Poloczek -PSI -nowa technologia minimlizująca wpływ interferencji , analizator Sysmex CS2100i 

 • Barbara Pęksa 09/04/2014 02:30

  Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z firmą Randox Laboratories Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 24 kwietnia 2014 r, o godz. 13 w Lublinie , hotel Fokus al. Kraśnicka 80.

  Program spotkania:

  1. sprawy organizacyjne

  2. Stabilność niezależnego materiału kontrolnego w aplikacji metody suchej chemii- mgr Alina Niewidomska, Pracownia Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych - Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

  3. Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna jako kompletny pakiet zarządzania jakością w laboratorium - Tomasz Szot, Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.

 • Barbara Pęksa 25/02/2014 04:36

  Lubelski Odział PTDL wraz z firmą HORIBA ABX zaprasza na spotkanie,które odbędzie się w Lublinie w hotelu Fokus Al Kraśnica  80 , 27 marca 2014 r o godz. 13:00. 

  Program spotkania:

  1."Jak postępować w przypadku uzyskania niespodziewanych wyników z analizatora hematologicznego" prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek

  2."Wykorzystanie mozliwości sieciowej bazy wyników pacjentów i kontroli jakości do monitorowania skuteczności leczenia i weryfiakcji pracy aparatów hematologicznych" mgr Bogusław Tymoszuk specjalista ds. hematologii w HORIBA ABX

 • Barbara Pęksa 30/01/2014 01:40

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą P.Z. Cormay S.A zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 20 lutego 2014 r. w Lublinie w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80 o godz. 13

  Program

  1. sprawy organizacyjne

  2. wykład: Odrębności diagnostyczne wieku dziecięcego i starczego -dr n. med. Dariusz Duma

  3. wystąpienie przedstawiciela firmy Cormay;"Chorus Trio  - nowa jkość w immunologii", "P.Z.Cormay S.A w hematlogii "

Copyright © 2004-2022 PTDL