Aktualności » Lublin

 • Barbara Pęksa 26/02/2015 11:51

  Lubleski Oddział PTDL wraz z firmą Argenta zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 19 marca 2015r. w hotelu Fokus al.Kraśnicka 80 o godz.12 

  1. sprawy organizacyjne

  2. Szybkie testy do wykrywania narkotyków - Ewa Kaniuk Argenta Sp. zo.o.Sp.k. 

  3.Toksoplazmoza -wybrane aspekty diagnostyczne i kliniczne infekcji z grupy TORCH -Marcin Muskała

  4.Możliwości wkorzystania spektrometriimas ( LC-MS/MS) w diagnostyce laboratoryjnej - dr Tomasz Bieńkowski 

  5. Nowości w zaleceniach EUCAST - dr n. med. Artur Drzewiecki 

 • Barbara Pęksa 11/02/2015 11:06

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Werfen Polska Sp. z.o.o. oraz z firmą SANLAB zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 20 lutego 2015r o godz. 13 w hotelu Fokus al.Krasnicka 80 

  Program spotkania:

  1. Sprawy organizacyjne

  2. Nowe markery w diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych, BIO-FLASH -nowa platforma w diagnostyce chorób zakaźnych i autoimmunizacyjnych - firma Werfen 

  3. Optymalizacja hodowli komórkowych i tkankowych: dobre praktyki, wyzwania i zagrożenia- Jakub Bidas

  4. Znaczenie kliniczne oznaczeń wolnych łańcuchów lekkich w surowicy u chorych z dyskrazjami plazmocytowymi - Maciej Korpysz

  5. Zebry i  konie czyli o doborze badań laboratoryjynch - Wojciech Gernand 

 • Barbara Pęksa 21/01/2015 10:05

  W dniach 24-25 kwietnia 2015 roku Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej organizuje drugą edycję Diagnostycznego Maja.

  Więcej informacji na stronie- diagnostykamedyczna.net 

  Koszt dwudniowej konferencji 50 zł 

  10 punktów edukacyjnych 

  serdecznie zapraszam,

  Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  oddział Lublin

  Barbara Pęksa

 • Barbara Pęksa 22/12/2014 11:29

  Lubleski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z firmą Siemens Sp. zo.o. i firmą Novo Nordisk zaprasza na spktkanie, które odbędzie się 29 stycznia 2015 r w Lublinie w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80 o godz. 12

  Program spotkania:

  1. sprawy organizacyjne

  2."Czy oznaczasz CAŁKOWITĄ witaminę D " Adam Rzeszowski Siemens Sp.z o.o.

  3. "Diagnostyka nadciśnienia ciężarnych" Agnieszka Grafka COZL

  4. ""D-dimeritis" , czyli sztuka interpretowania wyniku oznaczenia stężenia D-dimeru" prof.dr hab. n.med. Jerzy Windyga

  5. "Hemofilia nabyta- diagnostyka, algorytm postępowania"  prof.dr hab.n. med. Jerzy Windyga 

 • Barbara Pęksa 27/11/2014 11:37

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Diagnostics Polska Sp. z.o.o zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 17 grudnia  2014 roku, w hotelu Fokus Al. Kraśnicka 80 o godz. 11

  Program spotkania:

  1. Sprawy organizacyjne 

  2. Wykład " Fibrynogen i fibrynoliza- implikacje diagnostyczne i terapeutyczne " prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz

  3. Niespodzianka 

  4. Oferta koagulologiczna firmy Roche - Paweł Żyszko

 • Barbara Pęksa 27/10/2014 03:45

  Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  wraz z firmą MINDRAY MEDICAL POLAND Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 17 listopada 2014 r w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80 o godz. 12.

  Plan spotkania:

  1. sprawy organizacyjne

  2. "Diagnostyka laboratoryjna chorób rozrostowych "- prof Mirosława Pietruczuk

  3. "Możliwości rozszerzonej diagnostyki hematologicznej dzięki nowoczesnym analizatorom 5-diff -na przykładzie BC-6800" mgr Andrzej Stępiński

 • Barbara Pęksa 25/09/2014 06:40

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 23 października 2014 r o godz. 13 w Lublinie, hotel Fokus Al. Kraśnicka 80:

  Plan spotkania:

  1. Nowości w diagnostyce wybranych schorzeń neurologicznych : choroba Alzheimera, zespoły paranowotworowe, myasthenia gravis praz neuroinfekcje - mgr Paweł Krzemień

  2. Diagnostyka genetyczna infekcji HPV - dr n, med. Dorota Musiał

  3. Anty-PLA2R - Przeciwciała przeciwko receptorowi fosfatazy A2 podocyt mgr Paweł Krzemień

  4. Pierwotna nietolerancja laktozy - dr n. med. Dorota Musiał 

 • Barbara Pęksa 04/09/2014 08:06

  Lubleski Oddział PTDL wraz z Firmą DiaHem zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 18.09.2014 r w Lublinie w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80o godzinie 13.

  Program spotkania:

  1. "Zmiany w zakresie Immunologii Transfuzjologicznej w nowym wydaniu Medycznych zasad " prelegent mgr Beata Wojciechowska Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej Instytut Hematolgii i Transfuzjilogii

  2. "Prezentacja oferty firmy Diahem" prelegent Ireneusz Czech DiaHem 

 • Dariusz Duma 16/07/2014 00:00

  W dniu 16 września 2014 roku w godzinach 11.00–16.30 Hotelu "FOCUS", Al. Kraśnicka 80 w Lublinie, odbędzie się szkolenie organizowane przez Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

   

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne; 
  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych; 
  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd 
      i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne; 
  4/ Omawianie przykładów praktycznych.

   

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez formularz online lub przesyłając wypełniony formularz w formacie PDF (pobierz) na adres e-mail: diagkompas@ipddl.pl, bądź faksem na numer: 22 627 25 41.

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).

  W przypadku dużej liczby zgłoszeń, będziemy się starali zorganizować szkolenie w dodatkowym terminie.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl 

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 • Barbara Pęksa 21/05/2014 06:27

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Siemens Sp.zo.o. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 12 czerwca o godz. 12 w hotelu Fokus Al. Kraśnicka 80 w Lublinie 

  Program spotkania:

  1.Sprawy organizacyjne

  2. wykład - prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga -Repetytorium z hemostazy

  3. wykład - prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz - Krwinki płytkowe i ich funkcja - znaczenie we współczesnej chirurgii 

  4. Adrian Poloczek -PSI -nowa technologia minimlizująca wpływ interferencji , analizator Sysmex CS2100i 

Copyright © 2004-2022 PTDL