Aktualności » Lublin

 • Barbara Pęksa 05/05/2016 17:54

  Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych  oraz firma Werfen Polska Sp. z o.o zaprasza 3 czerwca na warsztaty koagulologiczne, które odbędą się w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80 w Lublinie. Początek szkolenia godz 10. Przewidywany koniec 15. 

  Podczas warsztatów planujemy poruszyć następujące zagadnienia:

  1.Czas transportu badań koagulologicznych, dane literaturowe oraz doświadczenia własne- dr n. med M.Budzyński

  2.Podstawowe badania układu krzepnięcia krwi- PT, APTT, TT,fibrynogen, akrywność antytrombinny,układ białka C, dimer D, produkty degradacji fibrynogenu i fibryny. W tej części poświęcimy uwagę dostępnym metodam oznaczania w/w parametrów, omówimy różnice między  nimi i przyczyny tych różnic. Zastanowimy się, czy metody służące oznaczaniu tych parametrów mogą zawsze być stosowane zamiennie, czy też może niosą różne informacje. Omówimy rolę w/w parametrów w monitorowaniu leczenia warfaryną, heparynami, nowymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, a także ich znaczenia w diagnostyce różnych zaburzeń hemostazy- mgr Paweł Kozłowski

  3.Metody oznaczania aktywności czynników krzepnięcia krwi - omówimy dostępne metody oznaczania stężenia i aktywności czynników. Przyjrzymy się testom korekcji i ich interpretacji. Omówimy wrdzone i nabyte, proste i złożone niedobory czynników krzepnięcia krwi - Paweł Kozłowski

  4.W części czwartej dokonamy podsumowania i usystematyzowania wiedzy na przykładzie przypadków - Paweł Kozłowski

  Głównym celem szkolenia, który przyświeca organizatorom przy przygotowaniu warsztatów jest to, aby diagności lepiej poznali instrumentarium którym posługują się na co dzień,co pozwoli im lepiej zrozumieć ich zastosowanie w diagnostyce zaburzeń układu krzepnięcia krwi, pokaże ograniczenia i pułapki na jakie będą się natykać.

  Rejestracja uczestników szkolenia na stronie - diagnostykamedyczna.net  od 6 maja 2016 r

  koszt szkolenia 50 zł 

   

   

   

   

   

 • Barbara Pęksa 13/04/2016 09:25

  Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z firmą Sarstedt zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 13 maja o godz. 10 w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80 w Lublinie 

  program spotkania

  1. Mikrobiologiczna diagnostyka zakażeń krwi - Robert Kupczyk

  2. Zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych - Jarosław Bakiera

  3. Faza przedanalityczna i jej wpływ na badania laboratoryjne - Michał Budzyński

  4. Zasady pobierania krwi systemem aspiracyjno-próżniowym - Renata Barszczyk

 • Barbara Pęksa 18/03/2016 10:17

  Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z firmą Sysmex zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 7 kwietnia 2016 r w hotelu Fokus al.Kraśnicka 80 o godz. 13

  program spotkania:

  1. sprawy organizacyjne

  2. Diagnostyka i monitorowaanie niedokrwistości za pomocą parametrów retikulocytarnych - Agnieszka Kowalczyk

  3. Nowoczesne techniki diagnozowania chorób hematologicznych - prof. dr hab Krzysztof Giannopoulos                                            

 • Barbara Pęksa 23/02/2016 11:28

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Argenta Sp. z o.o. Sp.k i firmą AGED Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 3 marca 2016 roku,w Lublinie w hotelu Fokus al.Kraśnicka  80 o godz. 13

  Program spotkania:

  1. sprawy organizacyjne

  2. "Laboratoryjny system chłodniczy marki LIEBHERR" Tomasz Tomal

  3. "Kontrola jakości odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej "Ewa Kaniuk 

  4. "Zastosowanie kliniczne agregometrii impedancyjnej - Multiplate w akcji"- dr hab.n.med. Janusz Trzebicki, dr Jan Pluta

 • Barbara Pęksa 03/02/2016 11:45

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą BestMI zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 19 lutego 2016 r w Lublinie w hotelu Fokus al Kraśnicka 80 godz 13

  program spotkania

  1. sprawy organizacyjne

  2. przedstawienie oferty firmy BestMI

  3. wykład Grzegorz Lewandowski - "Ostre białaczki szpikowe"

 • Barbara Pęksa 14/01/2016 08:21

  Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z firmą P.P.H.U BOR-POL oraz firmą Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 29 stycznia 2016 r o godz. 13 w hotelu Fokus al Kraśnicka 80. 

  Program spotkania:

  1. sprawy organizayjne

  2. wykład formy BOR-POL "Analizator biochemiczny BA400(BioSystems)" - Nowa generacja układu optycznego -LED

  3. "Skazy krwotoczne- naczyniowe, płytkowe, osoczowe" -dt n. med. Andrzej Mital - Gdańsk GUM

 • Barbara Pęksa 21/11/2015 07:28

  Informuję, iż nastąpiła zmiana terminu grudniowego spotkania PTDL. 

  Spotlanie odbędzie się 17 grudnia 2015 r o godz. 12 w hotelu Fokus al Kraśnicka 80 

  Program spotkania bez zmian

 • Barbara Pęksa 10/11/2015 10:42

  Lubleski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z firmą Roche Diagnostics Polska Sp. z.o.o. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się17 grudnia 2015 r.o godz. 12 w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80.

  program spotkania:

  1. sprawy organizacyjne

  2."Human Microbiome - Pan czy sługa" - Jarosław Kuna

  3."1-godzinny algorytm dla TnT-hs" - Tomasz Kucharski

  4. "Niestandardowe oczekiwania od standardowego zlecenia" - prof. Piotr Paluszkiewicz

 • Barbara Pęksa 22/10/2015 08:22

  Lubelski Oddział PTDL wrz z firmą TUV NORD Polska Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 6 listopada 2015 r. w hotelu Fokus Al.Kraśnicka 80 o godz. 10 

  program spotkania:

  1. Sprawy organizacyjne

  2.Prezentacja firmy TUV NORD Polska "Systemy zarządzania jakością" - Jacek Chmiel 

  3. Pułapki w wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości - Mirosław Firlej

 • Barbara Pęksa 02/10/2015 07:39

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Euroimmun Polska Sp. z o.o. i firmą Marcel zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 9 października 2015 r w Lublinie, w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80 o godz. 13

  Plan spotkania:

  1. Sprawy organizacyjne

  2. Prezentacja firmy Marcel

  3. Nowości w diagnostyce boreliozy - Paweł Krzemień

  4. Nowości w ofercie Euroimmun - Paweł Krzemień 

Copyright © 2004-2020 PTDL