Aktualności » Lublin

 • Barbara Pęksa 18/12/2018 15:49

  RCkiK w Lublinie, PTDL oddział w Lublinie zapraszają na spotkanie szkoleniowe "Kompleksowe rozwiązania do badań wirusologicznych dawców krwi ", które odbędzie się 21 grudnia 2018 o godzinie 10 w Sali Szkoleniowo-Konferencyjnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. 

 • Barbara Pęksa 02/12/2018 16:24

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Roche Diagnostics Polska zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 14 grudnia 2018r, w Lublinie w hotelu Fokus al Kraśnicka 80. Początek spotkania godz 10. 

  program:

  1. Sprawy organizacyjne 

  2. Interferencje w oznaczeniach immunochemicznych: biotyna - prawdy i mity. Tomasz Kucharski- Roche Diagnostics Polska ( 20 min)

  3. "Zaburzenia krzepnięcia w sepsie" - Paweł Kozłowski - (120 min)

  4. "Komunikacja między zawodami medycznymi" dr hab. Maria Nowina-Konopka Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania iKomunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagieloński 

  5. "Wpływ kompetencji komunikacyjnych na proces wypalenia zawodowego"-dr hab. Maria Nowina-Konopka  

 • Barbara Pęksa 10/11/2018 19:16

  Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Euroimmun Polska zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w Lublinie w hotelu Fokus al Kraśnicka 80 , 29 listopada o godz. 13. 

  Plan spotkania:

  1. sprawy organiacyjne 

  2.Aktualne rekomendacje dotyczące chorób reumatoidalnych vs oferta laboratoriów w Polsce - Paweł Krzemień 

  3. Trudności w diagnostyce autoprzeciwciał - Paweł Krzemień

  4. Badania kliniczne w Polsce i na świecie  - Tomasz Bętkowski 

 • Barbara Pęksa 02/10/2018 13:46

  Lubleski Oddział PTDL wraz z frmą Sysmex zaprasza na sptkanie, które odbędzie się w Lublinie w hotelu Fokus al Kraśnicka 80 , 12 października 2018 r. 

  spotkanie w godz 10- 14 

  Temat spotkania: Przypadki hematologiczne 

  Wykładowca -Monika Błocka-Gumowska 

  Będziemy rozmawiać na temat:

   1. niedokrwistości z niedoboru żelaza

  2. niedokrwistości megaloblastycznych

  3.niedokrwistości hemolitycznych

  4. zakażeń bakteryjynch

  5. mononukleozy zakaźnej 

  6. przewlekłej białaczki szpikowej

  7.ostej białaczki promielocytowej

  8.nadpłytkowości samoistnej

  9.zaspołów mielodysplastycznych

   

 • Barbara Pęksa 31/07/2018 13:59

  Lubleski Oddział PTDL wraz z firmą PZ Cormay S.A. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 20 września 2018r w Lublinie hotel Fokus al Kraśnicka 80 o godz.13

  plan spotkania:

  1. Sprawy organizacyjne 

  2.  Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych i pasożytniczych - dr hab. n. med. Tomasz Wielkoszyński

  3. Prezentacja oferty firmowej Monika Kochanowicz PZ Cormay 

  4. Badania kliniczne w Polsce i na swiecie - Tomasz Bętkowski 

 • Barbara Pęksa 23/05/2018 17:47

  Lubleski Oddział PTDL wraz z firmą Copernicus Diagnostics zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 14 czerwca 2018 r w Lublinie hotel Fokus al Kraśnicka 80 godz. 13

  Plan spotkania:

  1. Sprawy organizacyjne 

  2. Cholesterol - cząsteczka XX wieku, jak zmieniło się jej postrzeganie w XXI w. prof dr hab. Dariusz Sitkiewicz 

  3. Kontrola jakości badań laboratoryjnych w Polsce a opinie i kierunki w Europie i na świecie - Danuta Kozłowska  

  4. Program oceny zewnętrzej kontroli jakości badań markerów wirusologicznych metodami immunochemicznymi - dr Wiesław Gaździk

 • Barbara Pęksa 22/04/2018 17:29

  Lubleski Oddział PTDL wraz z firmą Sysmex Polska Sp.zo.o zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 18 maja 2018 w Lublinie w hotelu Fokus al Kraśnicka 80 o godz.13

  plan spotkania:

  1. sprawy organizacyjne

  2.Opis przypadków monoklonalnej B-komórkowej limfocytozy, high-count MBL i przwlekłej białaczki limfocytowej - Monika Błocka-Gumowska

  3. Diagnostyka  różnicowa w rutynowej hematologii ze szczególnym uwzględnieniem niedokrwistości chorób przewlekłych - Ewa Czernik  

 • Barbara Pęksa 02/04/2018 08:03

  Lubelski Oddział PTDL zaprasza na warsztaty poświęcone równowadze kwasowo-zasadowej, które odbędą się 13 kwietna 2018r w godz. 13- 18  w Lublinie w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80.

  koszt szklenia 100 zł 

  zapisy szklenia71@gmail.com

  Plan szolenia:

  1.Ewolucja poglądów na zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej

  2.Parametry skłądające się na wynik badania gazometrycznego

  3.Cztery równania niezbędne do prawidłowj interpretacji wyniku

  4.Zaburzenia ostre i przewlekłe

  5.Kwasica oddechowa

  6.Zasadowica oddechowa

  7.Kwasica metaboliczna

  8.Zasadowica metaboliczna

  9.Zaburzenia mieszane

  10.Analiza wybranych przypadków klinicznych

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 

 • Barbara Pęksa 15/02/2018 19:08

  Lubelski oddział PTDL wraz z firmą Becton Dickinson Polska Sp.z o.o. zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 15 marca 2018 w hotelu Fokus al Kraśnicka 80 godz 13 

  1. Sprawy organizacyjne 

  2. Medycyna spersonalizowana i prospektywna - co oznacza dla diagnostów -Maciej Smutek 

  3.Wybór jest prosty- kompromis między jakością a efektywnością - Bożena Feret

 • Barbara Pęksa 14/12/2017 19:26

  Lubelski Oddział PTDL wraz  firmą Randox Laboratories Polska zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 11 stycznia 2018 r. w Lublinie w hotelu Fokus al.Kraśnicka 80 . Początek spotkania godz. 13

  Plan spotkania:

  1. sprawy organizacyjne

  2. Kontrola międzynarodowa Riqas - analiza najczęściej pojawiających się problemów i zastosowane rozwiązania Monika Broda

  3.Postępy w wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości -Wojciech Gernand

  4.Modyfikowanie działań związanych z wynikami kontroli wewnętrznej w kierunku wykorzystania systemów informatycznych dla podniesienia jakości badań -Danuta Kozłowska

  12 stycznia zapraszamy na warsztaty z kontroli jakości. Obowiązkowe zapisy

Copyright © 2004-2023 PTDL