Aktualności » Lublin

 • Dariusz Duma 29/08/2005 11:29

  Zarząd Oddziału Lubelskiego PTDL wraz z Zarządem Oddziału Lubelskiego PTM oraz firma "KAMSOFT" zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 13 września 2005 r. o godz. 11.00 w Sali Audytoryjnej Collegium Maius AM w Lublinie, ul. dr K. Jaczewskiego 4/6.

  Planowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. "Informatyzacja laboratoriów - przez jakość do sukcesu" - KAMSOFT
  3. Sprawy organizacyjne i aktualności
  4. Przerwa na kawę
  5. Bieżące informacje z działalności Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych- Dr Henryk Owczarek - Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
  6. Dyskusja

  Serdecznie zapraszamy !

 • Dariusz Duma 30/05/2005 07:12

  Zarząd Oddziału Lubelskiego PTDL oraz firma "Bio-Ksel" zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 16 czerwca 2005 r. o godz. 11.00 w Auli Wykładowej Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, ul. Chodźki 1.

  Planowany porządek zebrania:

  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład: "Hemostaza - aspekt kliniczny i laboratoryjny" - Prof. dr hab. n. med. Milena Dąbrowska - Zakład Diagnostyki Hematologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku
  3. Oferta firmy "Bio-Ksel" - aparatura i odczynniki do badań układu krzepnięcia ze szczególnym uwzględnieniem ilościowych oznaczeń ATIII, białka C i D-Dimerów - Jan Stenzel - Prezes Zarządu
  4. Dyskusja

  Serdecznie zapraszamy !

 • Dariusz Duma 09/05/2005 06:36

  Zarząd Oddziału Lubelskiego PTDL oraz firma AQUA-MED zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 17 maja 2005 r. o godz. 11.00 w Auli Wykładowej Collegium Maius, ul. Jaczewskiego 4/6 (nowy budynek Akademii Medycznej pomiędzy SPSK 4 a Instytutem Medycyny Wsi).

  Planowany porządek zebrania:

  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład: "Helicobacter pylori - rola w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego, nowoczesna diagnostyka zakażenia" - Krystyna Tuszyner - AQUA-MED
  3. Prezentacja oferty firmy "AQUA-MED"
  4. Dyskusja

  Serdecznie zapraszamy !

 • Dariusz Duma 11/04/2005 09:04

  Zarząd Oddziału Lubelskiego PTDL oraz firma PRECOPTIC Co. zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 22 kwietnia 2005 r. o godz. 12.00 w sali Restauracji "Koncertowa" , ul. Kaprysowa 4.

  Planowany porządek zebrania:

  1. Sprawy organizacyjne
  2. Prezentacja mikroskopów biomedycznych f-my NIKON - Anna Żebrowska - PRECOPTIC Co.
  3. Wykład: "Interpretacja wyników zewnątrzlaboratoryjnej oceny jakości badań" - Dr n. med. Wojciech Gernand - Międzywydziałowa Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej AM w Lublinie
  4. Dyskusja

  Serdecznie zapraszamy !

 • Dariusz Duma 12/03/2005 03:52

  Zarząd Oddziału Lubelskiego PTDL oraz firma BOR-POL zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 22 marca 2005 r. o godz. 11.00 w sali Restauracji "Koncertowa" , ul. Kaprysowa 4.

  Planowany porządek zebrania:

  1. Sprawy organizacyjne
  2. Prezentacja oferty firmy BOR-POL
  3. Wykład: "Samokontrola jakości pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym z użyciem metody JEG" - Prof. dr hab. Jerzy Janecki - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
  4. Dyskusja

  Serdecznie zapraszamy !

 • Dariusz Duma 10/01/2005 14:46

  Zarząd Oddziału Lubelskiego PTDL oraz firma Cormay zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 19 stycznia 2005 r. o godz. 11.30 w sali Restauracji "Koncertowa" , ul. Kaprysowa 4.

  Planowany porządek zebrania:

  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład: "Współczesne metody diagnostyki parazytologicznej" - dr n. med. Witold Stelmach
  3. Prezentacja oferty firmy Cormay

  Serdecznie zapraszamy !

 • Dariusz Duma 28/12/2004 06:33

  Szczęśliwego Nowego Roku !!!

  Wszelkiej pomyślności, spełnienia planów zawodowych i osobistych, dużo radości i satysfakcji w zbliżającym się 2005 roku

  życzy

  Zarząd Oddziału Lubelskiego PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL