Aktualności » Lublin

 • Dariusz Duma 01/09/2009 14:48

  Oddział Lubelski PTDL oraz firma EUROIMMUN POLSKA zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 24 września 2009 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu "FOCUS" , Lublin, Al. Karśnickie 80.

  Planowany porządek zebrania:

  I. Powitanie. Sprawy organizacyjne.
  II. Sesja firmy EUROIMMUN: „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych i zakaźnych”

  1. Diagnostyka kolagenoz - strategia różnicowania przeciwciał
  przeciwjądrowych ANA i znaczenie kliniczne
  - immunofluorescencja pośrednia z komórkami HEp-2
  - testy ELISA
  - testy dot blot
  - testy Western-blot
  mgr Paweł Krzemień, EUROIMMUN POLSKA
  13.00 – 13.30

  2. Diagnostyka serologiczna celiakii i znaczenie przeciwciał przeciwko
  endomysium, transglutaminazie tkankowej i gliadynie.
  dr Dorota Musiał, EUROIMMUN POLSKA
  13.30 – 14.00

  Dyskusja – 15 min.

  3. Zapalenia naczyń: przeciwciała przeciwko granulocytom (ANCA)
  - skryning metodą immunofluorescencji: mozaiki BIOCHIP
  - różnicowanie metodą ELISA i dot blot
  - nowy test anty-hn-hr-PR3 ELISA
  mgr Paweł Krzemień, EUROIMMUN POLSKA
  14.15 – 14.45

  4. Diagnostyka serologiczna alergii
  dr Dorota Musiał, EUROIMMUN POLSKA
  14.45 – 15.15

  Dyskusja – 15 min

  Serdecznie zapraszamy !!!

 • Dariusz Duma 17/08/2009 05:58

  Oddział Lubelski PTDL oraz Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Przedstawicielstwo w Lublinie zapraszają do udziału w warsztatach "Zasady planowania i realizacji programu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w oparciu o materiały kontrolne firmy Roche Diagnostics", które odbędą się w dniu 4 września 2009 r. w Hotelu Fokus, Al. Kraśnicka 80, Lublin.

  Plan warsztatów:


  09:00 - 13:30
  1. Całkowity dopuszczalny błąd pomiaru (TE A): sposoby wyznaczania, obliczenia, wspólne opracowanie TE A dla wybranych badań biochemicznych wykonywanych na analizatorach Cobas Integra 400/Integra 800 i cobas 6000
  2. Wybór materiału kontrolnego
  3. Ocena jakości metody pomiarowej – eksperymentalne badanie precyzji i poprawności
  4. Ocena stabilności metody pomiarowej – Dr Wojciech Gernand

  13:30 - 14:30
  Przerwa na lunch

  14:30 - 18:30
  1. Karty kontrolne – rodzaje zastosowanie, konstrukcja
  2. Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych
  3. Planowanie działań kontrolnych: cel kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, narzędzia wykorzystywane w planowaniu postępowania kontrolnego, procedura krok po kroku
  4. Dokumentowanie działań kontrolnych
  5. Uwzględnienie pojęć i definicji zawartych w ulotkach metodycznych – Dr Wojciech Gernand


  18:30
  Zakończenie szkolenia

  SZKOLENIE BEZPŁATNE !!!

  W trakcie warsztatów odbędzie się spotkanie z Przedstawicielem KIDL na województwo lubelskie - Panią dr Elżbietą Puacz, która przekaże aktualne informacje z działalności Izby.

  Udział w warsztatach będzie premiowany punktami edukacyjnymi.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 • Dariusz Duma 03/06/2009 03:01

  Oddział Lubelski PTDL oraz firma Synevo Polska Sp. z o.o. zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2009 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu "FOCUS" , Lublin, Al. Karśnickie 80.

  Planowany porządek zebrania:

  1. Powitanie. Sprawy organizacyjne.
  2. Wykład: "Badania diagnostyczne w rozpoznawaniu Boreliozy, zastosowanie testu LTT" - dr n. med. Andrzej Marszałek – Dyrektor Medyczny Synevo Polska Sp. z o.o.
  3.Prezentacja oferty Synevo Polska
  4. Dyskusja

  Serdecznie zapraszamy !

 • Dariusz Duma 08/04/2009 04:09

  Oddział Lubelski PTDL oraz firma HORIBA ABX Sp. z o.o. zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 16 kwietnia 2009 r. o godz. 13.00 w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, Sala nr 12.

  Planowany porządek zebrania:

  1. Powitanie. Sprawy organizacyjne.
  2. Wykład: "Diagnostyka niedokrwistosci hemolitycznych" - dr n. med. Krzysztof Lewandowski - Zakład Terapii Monitorowanej i Farmakogenetyki Katedry Analityki Klinicznej, Akademia Medyczna w Gdansku
  3. Prezentacja firmowa HORIBA ABX Sp. z o.o.
  4. Dyskusja

  Serdecznie zapraszamy !

 • Dariusz Duma 05/03/2009 05:28

  Oddział Lubelski PTDL oraz firma bioMerieux Polska Sp. z o.o. zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 19 marca 2009 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu "FOCUS" , Lublin, Al. Karśnickie 80.

  Planowany porządek zebrania:

  1. Powitanie. Sprawy organizacyjne.
  2. Wykład: "Diagnostyka zakażeń wirusem HIV z uwzględnieniem polskich uwarunkowań formalno-prawnych" - dr Małgorzata Inglot - Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Akademii Medycznej we Wrocławiu
  3. "Od badań przesiewowych do testów genetycznych" - prezentacja firmowa
  4. Dyskusja

  Serdecznie zapraszamy !

 • Dariusz Duma 03/12/2008 04:10

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Lublinie, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Przedstawicielstwo w Lublinie oraz firma Roche Diagnostics
  serdecznie zapraszają na wykład
  Ks. kan dr Bogdana Zagórskiego
  "Współczesne wyzwania etyki medycyny",
  który odbędzie się w dniu 11 grudnia 2008 r o godz. 13.00
  w sali konferencyjnej hotelu FOCUS al. Kraśnicka w Lublinie.

  Po w/w wykładzie odbędzie się dalsza część spotkania:

  1. Wystąpienie przedstawiciela KRDL.

  2. Wykład Profesora Mieczysława Woźniaka "Wpływ fazy przedanalitycznej na jakość wyników badań laboratoryjnych"

  Przekazanie książki „Próbki: od pacjenta do laboratorium. Wpływ zmienności przedanalitycznej na jakość wyników badań laboratoryjnych” kierownikom laboratoriów, bądź przedstawicielom MLD województwa lubelskiego.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Dariusz Duma 21/07/2008 17:37

  Oddział Lubelski PTDL zaprasza do udziału w szkoleniu "Wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych", które odbędzie się w dniach 24-25 września 2008 w Hotelu Fokus, Al. Kraśnicka 80, Lublin.

  Prowadzenie szkolenia - dr Wojciech Gernand

  Szkolenie przewidziane jest dla wszystkich diagnostów laboratoryjnych zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat czynników wpływających na wyniki badań laboratoryjnych.
  Przy tworzeniu programu szkolenia szczególny nacisk położono na trening umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z interferencjami lekowymi.

  Harmonogram szkolenia:

  24 września

  9.00 - 11.00
  1. Podstawowe pojęcia i definicje stosowane w farmakologii, klasyfikacja leków, bazy danych o lekach – trening umiejętności identyfikowania leków i zdobywania szczegółowych informacji o lekach.

  11.30 - 13.00
  2. Rodzaje zmian w wynikach badań wywoływanych przez leki – sposoby przeprowadzania badań nad interferencjami lekowymi.

  14.00 - 16.00
  3. Skąd czerpać informacje na temat wpływu leków na wyniki badań laboratoryjnych?
  4. Analiza interferencji analitycznych związanych z obecnością leków w badanym materiale.

  25 września

  9.00 - 11.00
  5. Wpływ leków na:
  • wyniki badań hematologicznych;
  • wyniki testów koagulologicznych
  • wyniki badań biochemicznych
  • wyniki badania ogólnego moczu

  11.30 -14.00
  6. Wpływ parafarmaceutyków i składników diety na wyniki badań laboratoryjnych.

  Koszt udziału w szkoleniu 70 zł
  Zgłoszenia udziału- mgr Barbara Pęksa - skarbnik PTDL oddział Lublin tel. 509390765

 • Dariusz Duma 20/05/2008 04:54

  Oddział Lubelski PTDL oraz firma SIEMENS zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 25 czerwca 2008 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu "FOCUS", Lublin, Al. Kraśnickie 80.

  Planowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.

  2. Prezentacja firmy Siemens Medical Solutions Diagnostics

  3. Wykład : Polityka Projakościowa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych - dr Henryk Owczarek - Prezes KRDL

  4. Pytania i dyskusja

  Serdecznie zapraszamy !

 • Dariusz Duma 07/05/2008 06:56

  Oddział Lubelski PTDL zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu „Wiarygodność badań laboratoryjnych. Cz. 2” .

  Szkolenie odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2008 r. w Sali Konferencyjnej Hotelu "FOCUS", Al. Kraśckie 80 w Lublinie .

  Wykładowca: dr n.med. Wojciech Gernand .

  --------------------------------------------------------------------------------------
  Terminarz szkolenia

  Czwartek - 5 czerwca 2008 r.
  godz. 9.00 do 16.00

  Piątek - 6 czerwca 2008 r.
  godz. 9.00 do 13.00

  --------------------------------------------------------------------------------------
  Tematyka szkolenia:

  1. Wiarygodność diagnostyczna badań laboratoryjnych
  2. Szacowanie niepewności wyników badań
  3. Walidacja metody pomiarowej

  --------------------------------------------------------------------------------------
  ><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><

  Koszt udziału w szkoleniu - 50 zł

  Zgłoszenia udziału - mgr Barbara Pęksa - Skarbnik PTDL Oddział Lublin , tel. 509390765

  Serdecznie zapraszamy!!!

 • Dariusz Duma 02/04/2008 02:54

  Oddział Lubelski PTDL zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu „Diagnostzka laboratorzjna w hematologii” .
  Szkolenie odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia br. w Sali Konferencyjnej Hotelu "FOCUS", Al. Kraśckie 80 w Lublinie .

  Orientacyjny program szkolenia:

  --------------------------------------------------------------------------------------
  Czwartek 10 kwietnia 2008
  Od godz. 9.00 do 15.00
  --------------------------------------------------------------------------------------
  Część 1.
  9.00 - 12.00
  dr K.Lewandowski

  13.00-15.00
  Zebranie naukowo-szkoleniowe PTDL O/Lublin
  "Mikroalbuminuria - diagnostyka i znaczenie kliniczne"
  Dr hab. n. med. Maria Mantur
  --------------------------------------------------------------------------------------
  Piątek 11 kwietnia 2008
  Od godz. 9.00 do 15.00
  --------------------------------------------------------------------------------------
  Część 2.
  ><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><

  Koszt udziału w szkoleniu - 50 zł

  Zgłoszenia udziału - mgr Barbara Pęksa - Skarbnik PTDL Oddział Lublin , tel. 509390765

  Serdecznie zapraszamy!!!

Copyright © 2004-2023 PTDL