Aktualności » Lublin

 • Barbara Pęksa 24/11/2011 07:41

  Zapraszamy wraz z firmą Roche  na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 7 grudnia 2011 r. o godz. 13 w hotelu Fokus w Lublinie, Al Kraśnicka 80

  Program spotkania

  1. Sprawy organizacyjne

  2."Testy do diagnostyki chorób zakaźnych w ofercie Roche Diagnostics" - Aneta Niciejewska

  3. "Diagnostyka serologicznych markerów zakażenia wirusami hepatotropowymi w praktyce"         Aleksander Mazur 

 • Barbara Pęksa 07/10/2011 02:28

  Zapraszamy, wraz z firmą EUROIMMUN POLSKA na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 20 października 2011 r. o godz. 13 w hotelu Fokus, Lublin, Al Kraśnicka 80

  Program spotkania:

  1. Diagnostyka niepłodności o podłożu immunologicznym ( 30 min)

  2. Opieka nad ciężarną w aspekcie prewencji i diagnostyki zakażeń z grupy TORCH ( 35 min)

  3) Zakażenia Borrelia ( 40 min)

  4. Jak interpretować wyniki badań. Trudności w interpretacji wyników badań autoprzeciwciał ( 30 min)

 • Barbara Pęksa 07/09/2011 08:18

  Zapraszamy na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Lubelskiego PTDL, które odbędzie się dnia 27 września 2011 o godz. 13 w Hotelu Fokus Lublin, Al Kraśnicka 80.

  Program spotkania:

  1) Sprawy organizacyjne

  2) Prezentacje firmowe ( Bio-Rad Polska, AMP Polska)

  3) Wykład - dr Tomasz Anyszek "Rola badań specjalistycznych w diagnostyce laboratoryjnej. Biomarkery i badania specjalistyczne wykorzystywane w rutynowej diagnostyce w USA I krajach Europy Zachodniej - prezentacja wybranych przykładów"

 • Barbara Pęksa 20/05/2011 01:25

  Uprzejmie zapraszam na spotkanie naukowo-szkoleniowe Lubelskiego Oddziału PTDL, które odbędzie się 16 czerwca 2011 o godz. 13  w Hotelu Fokus , Lublin Al. Kraśnicka 80. 

  Program spotkania:

  1) Wystąpienie Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych dr Elżbiety Puacz  - "Co się dzieje na Konopackiej"

  2) Prezentacja najnowszej oferty firmty EMAPOL - mgr Marek Błaszczak

  3) Spotkanie z Przedstawicielami Wojewódzkimi   KIDL

 • Dariusz Duma 05/04/2011 00:00

  LTSAM

  Lubelskie Towarzystwo Studentów Analityki Medycznej ma zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich studentów, absolwentów, pracowników katedr oraz wszystkich sympatyków kierunku analityka medyczna na uroczyste obchody 15-lecia Oddziału Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, które odbędą się dnia 9 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00 w Auli Collegium Maius, ul. Jaczewskiego 4.

  Spotkanie to będzie małą wycieczką w przeszłość, sięgającą początków analityki na naszej Uczelni, wspomnień związanych z ostatnimi 15 latami, jak również spojrzeniem w przyszłość, w nowe perspektywy rozwoju diagnostyki medycznej

  Harmonogram konferencji:

  10:00 - 10:10

  Wystąpienie Prezesa Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej.

  • Przywitanie przybyłych gości.
  • Kilka słów o LTSAM.

  10:10 - 10:20

  Wystąpienie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
  Pana prof. dr hab. Janusza Solskiego.

  10:20 - 10:35

  Wystąpienie  Prodziekan ds. Analityki Medycznej Pani  dr hab. Anny Malm, profesor nadzwyczajny UM

  • Przedstawienie rysu historycznego powstania Kierunku Analityki Medycznej.

  10:35 - 11:00

  Wystąpienie Prezesa KRDL Pani dr Elżbiety Puacz.

  11:00 – 11:25

  Wystąpienie Prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  11:25 – 11:50

  Wystąpienie Prof. dr hab. Dagny Bobilewicz – Warszawski Uniwersytet Medyczny

  11:50 – 12:00

  Przerwa kawowa

  12:00 – 12:25

  Dr n. farm. Magdalena Hałabiś, Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  „HDL- aktualny stan wiedzy. Znaczenie w diagnostyce”

  12:25 – 12:50

  Dr n. med.  Sebastian Radej, Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka z Pracownią Biostruktury i Pracownią Wirtualnego Człowieka

  „Komórki dendrytyczne - regulacja odpowiedzi immunologicznej i zastosowanie w immunoterapii przeciwnowotworowej”.

  12:50 – 13:15

  Dr n. med. Olga Jankowska, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku

  „Nowe możliwości monitorowania choroby resztkowej w szpiczaku mnogim”.

  13:15 – 13:40

  Dr n. med. Kamila Wojas – Krawczyk, Katedra i Klinika Pneumologii, Onkologii i Alergologii

  „Rola diagnosty laboratoryjnego w planowaniu i prowadzeniu badań molekularnych w kwalifikacji do terapii nowotworów".

  13:40 – 14:05

  Dr n. farm. Marek Juda, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej

  „Diagnostyka mikrobiologiczna wczoraj i dziś".

  14:05 – 14:30

  Wystąpienie V-ce Prezesa Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej.

  • Podziękowanie za uczestnictwo w obchodach 15-lecia Oddziału Analityki Medycznej.
  • Podziękowanie sponsorom oraz patronom medialnym.
  • Zaproszenie do współpracy z LTSAM wszystkich zainteresowanych.

  14:30   Zakończenie i poczęstunek.

 • Barbara Pęksa 20/03/2011 04:14

  Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszą koleżankę mgr Ewę Wołyńską
  wieloletniego pracownika laboratorium .
  Msza żałobna odbędzie się o godz. 12  23-03-2011 w Kaplicy przy ul.Lipowej w Lublinie
   
                              Zarząd i Członkowie PTDL 

 • Barbara Pęksa 10/03/2011 05:34

  Lubelski Oddział PTDL oraz firma Sysmex Polska Sp. zo.o. informują, iż 8 kwietnia 2011 r. w hotelu Fokus Al Kraśnicka 80 w Lublinie odbędzie się konferencja z zakresu analityki ogólnej moczu. 

  Rozpoczęcie konferencji godz. 9:00

    Plan konferencji:

  1) prof. Maria Mantur "Standardy badania oraz interpretacja wyników mikroskopowej oceny osadu moczu"

  2) dr Wojciech Gernand "Standaryzacja i kontrola jakości badania ogólnego moczu"

  3) Aleksander Mazur "Fluorescencyjna cystometria przepływowa w badaniu moczu. Nowa jakość wyniku"

  4) dr Ewa Czernik "Standaryzacja badania ogólnego moczu"

  Lista uczestników konferencji zamknięta 

 • Barbara Pęksa 01/03/2011 01:34

  Lubelski Oddział PTDL informuje o organizowanych przez firmę Abbott Laboratories Poland Sp. zo.o. warsztatach - "Integracja Badań Laboratoryjnych", które odbędą się w dniu 29 marca 2011r.

  W czasie Warsztatów firma Abbott zaprezentuje innowacyjne rozwiązania umożliwiające integrację badań biochemicznych i immunochemicznych w dużych ośrodkach i średnich laboratoriach - opierając się na doświadczeniach użytkowników systemów Architect. Dodatkowo będą omawiane zagadnienia optymalizacji organizacji pracy w laboratroium.

  Miejsce spotkania - Grand Hotel Lublinianka w Lublinie

  Wstęp za imiennymi zaproszeniami firmy Abbott. 

 • Barbara Pęksa 23/02/2011 04:12

  Odział Lubelski PTDL oraz firma Comesa Polska zapraszają na zebranie naulowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 10 marca 2011 r. o godzinie 13 w sali konferencyjnej Hotelu Fokus Lublin Al. Kraśnickie 80

  Porządek spotkania:

  1. Sprawy organizacyjne

  2. Wykład: Automatyczna analiza osadu moczujedynym rozwiązaniem problemów ze standaryzacją w pracowni analityki ogólnej - prowadzący : mgr Irena Węgrowocz-Rebandel -Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Warszawa, mgr Adam Kotuła - Comesa Polska

 • Barbara Pęksa 06/02/2011 04:24

   Trwają przygotowania do konkursu Diagnostyczny Maj 2011. Koncepcja konkursu powstała w celu zachęcenia młodych wykładowców do aktywnego udziału w konferencjach i zjazdach poświęconych diagnostyce laboratoryjnej. Naszym celem jest wsparcie i zaprezentowanie szerokiej społeczności utalentowanych mówców poruszających w swoich wykładach zagadnienia związane z naszym zawodem.

   

  Konkurs Diagnostyczny Maj 2011  odjęty został osobistym patronatem

  1. Pana Prof. Jana K. Kulpy, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej,

  2. Pani Dr Elżbiety Puacz, Prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,

  3. Pana Dr hab. Bogdana Solnicy, Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

   

  W pierwszej fazie konkursu, zrealizowanej od 1 sierpnia do 31 grudnia 2010 r. zgromadziliśmy 16 nominacji przesyłanych przez diagnostów laboratoryjnych z całej Polski. Obecnie jesteśmy w trakcie zapraszania nominowanych osób do wzięcia udziału w konkursowej Konferencji. Lista nominowanych wykładowców, zdecydowanych na udział w konferencji opublikowana zostanie do 28 lutego 2011 r.

  Finałem przygotowanego konkursu będzie Konferencja zaplanowana na dni 6 i 7 maja 2011r. w Lublinie, w której udział, w roli słuchacza, może wziąć każda zainteresowana diagnostyką laboratoryjną osoba. Uczestnicy spotkania po wysłuchaniu wszystkich konkursowych wykładów poproszeni zostaną o wskazanie, podczas głosowania, wykładowców, których należy wyróżnic atrakcyjną konursową nagrodą. 

Copyright © 2004-2023 PTDL