Aktualności » Lublin » <b><font color="#FF0000">PTDL Lublin - Zebranie 24-09-2009</font></b>

Dariusz Duma 01/09/2009 14:48

Oddział Lubelski PTDL oraz firma EUROIMMUN POLSKA zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 24 września 2009 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu "FOCUS" , Lublin, Al. Karśnickie 80.

Planowany porządek zebrania:

I. Powitanie. Sprawy organizacyjne.
II. Sesja firmy EUROIMMUN: „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych i zakaźnych”

1. Diagnostyka kolagenoz - strategia różnicowania przeciwciał
przeciwjądrowych ANA i znaczenie kliniczne
- immunofluorescencja pośrednia z komórkami HEp-2
- testy ELISA
- testy dot blot
- testy Western-blot
mgr Paweł Krzemień, EUROIMMUN POLSKA
13.00 – 13.30

2. Diagnostyka serologiczna celiakii i znaczenie przeciwciał przeciwko
endomysium, transglutaminazie tkankowej i gliadynie.
dr Dorota Musiał, EUROIMMUN POLSKA
13.30 – 14.00

Dyskusja – 15 min.

3. Zapalenia naczyń: przeciwciała przeciwko granulocytom (ANCA)
- skryning metodą immunofluorescencji: mozaiki BIOCHIP
- różnicowanie metodą ELISA i dot blot
- nowy test anty-hn-hr-PR3 ELISA
mgr Paweł Krzemień, EUROIMMUN POLSKA
14.15 – 14.45

4. Diagnostyka serologiczna alergii
dr Dorota Musiał, EUROIMMUN POLSKA
14.45 – 15.15

Dyskusja – 15 min

Serdecznie zapraszamy !!!

Copyright © 2004-2023 PTDL