Aktualności » Lublin » warsztaty koagulologiczne

Barbara Pęksa 05/05/2016 17:54

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych  oraz firma Werfen Polska Sp. z o.o zaprasza 3 czerwca na warsztaty koagulologiczne, które odbędą się w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80 w Lublinie. Początek szkolenia godz 10. Przewidywany koniec 15. 

Podczas warsztatów planujemy poruszyć następujące zagadnienia:

1.Czas transportu badań koagulologicznych, dane literaturowe oraz doświadczenia własne- dr n. med M.Budzyński

2.Podstawowe badania układu krzepnięcia krwi- PT, APTT, TT,fibrynogen, akrywność antytrombinny,układ białka C, dimer D, produkty degradacji fibrynogenu i fibryny. W tej części poświęcimy uwagę dostępnym metodam oznaczania w/w parametrów, omówimy różnice między  nimi i przyczyny tych różnic. Zastanowimy się, czy metody służące oznaczaniu tych parametrów mogą zawsze być stosowane zamiennie, czy też może niosą różne informacje. Omówimy rolę w/w parametrów w monitorowaniu leczenia warfaryną, heparynami, nowymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, a także ich znaczenia w diagnostyce różnych zaburzeń hemostazy- mgr Paweł Kozłowski

3.Metody oznaczania aktywności czynników krzepnięcia krwi - omówimy dostępne metody oznaczania stężenia i aktywności czynników. Przyjrzymy się testom korekcji i ich interpretacji. Omówimy wrdzone i nabyte, proste i złożone niedobory czynników krzepnięcia krwi - Paweł Kozłowski

4.W części czwartej dokonamy podsumowania i usystematyzowania wiedzy na przykładzie przypadków - Paweł Kozłowski

Głównym celem szkolenia, który przyświeca organizatorom przy przygotowaniu warsztatów jest to, aby diagności lepiej poznali instrumentarium którym posługują się na co dzień,co pozwoli im lepiej zrozumieć ich zastosowanie w diagnostyce zaburzeń układu krzepnięcia krwi, pokaże ograniczenia i pułapki na jakie będą się natykać.

Rejestracja uczestników szkolenia na stronie - diagnostykamedyczna.net  od 6 maja 2016 r

koszt szkolenia 50 zł 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2023 PTDL