Aktualności » Lublin » DIAGKOMPAS - informacja o szkoleniu organizowanym przez IPDDL pod patronatem PTDL

Dariusz Duma 16/07/2014 00:00

W dniu 16 września 2014 roku w godzinach 11.00–16.30 Hotelu "FOCUS", Al. Kraśnicka 80 w Lublinie, odbędzie się szkolenie organizowane przez Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

 

Program szkolenia:

1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne; 
2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych; 
3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd 
    i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne; 
4/ Omawianie przykładów praktycznych.

 

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez formularz online lub przesyłając wypełniony formularz w formacie PDF (pobierz) na adres e-mail: diagkompas@ipddl.pl, bądź faksem na numer: 22 627 25 41.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, będziemy się starali zorganizować szkolenie w dodatkowym terminie.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Copyright © 2004-2023 PTDL