Aktualności » Lublin » spotkanie szkoleniowe

Barbara Pęksa 19/11/2013 00:00

Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Roche Diagnostics Polska zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 6 grudnia 2013 r o godz. 11 w hotelu Fokus Al. Kraśnicka 80

Program szkolenia:

1. sprawy organizacyjne

2. wykład: Interpretacja i omówienie prawno-formalnych aspektów diagnostyki laboratoryjnej. Odpowiedzialność prawna diagnosty laboratoryjnego  - dr Rafał Patrym , mgr Norbert Obara

* Zasady prawno-formalne wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego 

*Wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej po uzyskaniu zgody pacjenta/klienta ( interpretacja art.22 Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej 

*Udział diagnosty laboratoryjnego w postępowaniu związanym z wykonywaniem określonego świadczenia medycznego. Zakres i elementy szczególne

*Tajemnica zawodowa. Obowiązek tajemnicy w nawiązaniu do art. 29 Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. 

*Ochrona informacji szczególnie wrażliwych, a praktyka czynności zawodowych

*Odpowiedzialność prawna diagnosty laboratoryjnego. Zasady odszkodowania.

*Przykłady interpretacji norm prawno-formalnych w oparciu o tzw. case study 

* Good Laboratory Practice

      1)GLP - wprowadzenie i definicje

      2) Weryfikacja i monitorowanie zgodności badań z zasadami DPL

      3) Zasady DPL implementowanie do systemu prawnego Unii Europejskiej omówienie: Dyrektywy Komisji 87/28/EWG z dnia 18 grudnia 1986r ( znowelizowana Dyrektywą Komisji 199/11/WE z dnia 8 marca 1999 r. )

     4) Kontrola i weryfikacja spełniania przyjętych zasad przez jednostki badawcze DPL  

        zasoby, reguły prowadzonych badań, dokumentacja, program zapewnienia jakości badań 

3. Wystąpienie firmy Roche Diagnostics  

Copyright © 2004-2023 PTDL