Aktualności » Lublin » kurs dla kierowników

Barbara Pęksa 05/06/2013 04:19

Program kursu dla Kierwoników MLD woj.lubelskiego organizowany przez Konsultanta Wojewódzkiego przy współpracy firmy Roche Diagnostics i KIDL

temat: Wymagania organizacyjno-prawne stawiane współczesnym laboratorium medycznym w Polsce

Wtorek- 11 czerwca 2013 rozpoczęcie godz. 9:00

1. Wprowadzenie, sprawy organizacyjne

2. Co nowego w diagnostyce laboratoryjnej - Anna Lipnicka - sekretarz KRDL

Dalsze wykłady poprowadzi Bogusław Żegleń

3. Zadania stawine współczesnemu LDM na rynku usług medycznych

4.Wspólczesne wymagania dotyczące diagnostyki laboratoryjnej - przepisy prawne

5. Krótkie informacje na temat SZJ. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: normy-podział, ISO, certyfikacja, akredytacja. Zastosowanie SZJ w codziennej pracy

Środa - 12 czerwca 2013

6. Omówienie podstawowych zasad tworzenia dokumentacji w MLD. Hierarchia dokumentacji, identyfikacja,archiwizacja, obieg dokumentów. Omówienie kolejnych etapów budowania dokumentacji.

7. Wymagania stawiane personelowi

8.Omówienie modelu organizacji pracy w MLD z wykorzystaniem wytycznych normy PN-EN 15189 oraz wytycznych roz. MZ na temat standartów jakości w diagnostyce laboratoryjnej

9.Przedstawienie tematyczne przykładowych laboratoryjnych dokumentów zzakresu SZJ: Procedury Ogólne, Instrukcje, Formularze, Zapisy 

Copyright © 2004-2023 PTDL