Aktualności » Lublin » IV konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Antybiotyki 2012

Barbara Pęksa 26/11/2012 07:36

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów - Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział wLublinie. 

Program Konferencji:

PIĄTEK 30.11.2012

14:00-15:30 Rejestracja uczestników 

Sesja 1  15:30-17.00

Biegunka -etiologia, zróżnicowanie,leczenie

1. Zakażenie Clostridium difficile okiem internisty i pediatry - dr n.med Piotr Albrecht

2. Obraz kliniczny zakażenia Clostridium Difficile w praktyce chirurgicznej -dr n.med.Marek Paździor , prof.dr hab. Grzegorz Wallner

sesja 2 17:30-18:30

Sesja inauguracyjna 

1. Nosicielstwo drobnoustrojów-znaczenie kliniczne. Nosicielstwo nosowe gronkowców.-prof.dr hab. Małgorzata Bulanda

2. Probiotyki i ich znaczenie w profilaktyce i leczeniu biegunek infekcyjnych - prof. dr hab. Anna Malm

SOBOTA 1.12.2012

Sesja 3 9:00-10:30

Powikłania septyczne pochodzące od dostępu naczyniowego 

1. Zagrożenia mikrobiologiczne zakażeń odcewnikowych - dr n.med. Beata Mączyńska

2. Antybiotykoterapia wzakżeniach pochodzących od dostępu naczyniowego  - drn. med. Beata Kowalska-Krochmal

3. Powikłania septyczne długoterminowe dostępu naczyniowego -dr n.med. Rafał Młynarski

4. Komentarz do wytycznych w zakresie profilaktyki wewnątrznaczyniowych powikłań septycznych -prof. dr hab. Wojciech Gaszyński 

Copyright © 2004-2023 PTDL