Aktualności » Łódź

 • Natalia Kościuk 15/09/2014 00:00

                  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

                                           oddział łódzki

                      wraz ze współorganizatorem PTH Trybunalskie S.A.

                                    mają  przyjemność zaprosić na

                         plenerową  konferencję naukowo – szkoleniową

                           „ŁÓDZKIE SPOTKANIA DIAGNOSTYCZNE 2014”

                            OPACTWO CYSTERSÓW - PODKLASZTORZE

                                           która odbędzie się

                                   18 – 20 września 2014 roku

              w Hotelu „Podklasztorze” w  Sulejowie  ul. Władysława Jagiełły 1

                                                       Współorganizatorami konferencji są firmy:

                                                       Argenta sp z o.o                                                     

                                                       Biomedica  Poland sp. z o.o

                                                       Bio-Rad Polska sp. z o.o.

                                                       Dia-Hem sp. z o.o

                                                       Euroimmun Polska  sp. z o.o.

                                                       Mindray Medical Poland sp. z o.o.

                                                       P.Z. Cormay S.A

                                                       Radiometer sp. z o.o

                                                       Randox Laboratories Limited sp. z o.o

                                                       Roche Diagnostics Polska  sp. z o.o.

                                                       Sarstedt sp. z o.o.

                                                       Sysmex Polska sp. z o.

   18 września 2014 r. - czwartek

   godz. 14:00  –  wyjazd autokaru z  parkingu przy CZMP w Łodzi         

   godz. 16:00  –  zakwaterowanie w hotelu, kawa

   godz. 17:00    Sala Ziemiańska - Otwarcie konferencji

       Wystąpienie Dr n.med. Elżbiety Puacz  -  Prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

              sesja naukowa

  • Wirus HPV- koń trojański XXI wieku  -

       dr hab. n .med. prof. nadzw.UMŁ Janina Grzegorczyk

        Zakład Mikrobiologii    Laboratoryjnej i Immunologii Medycznej UM w Łodzi

  • AMH – diagnostyczny marker rezerwy jajnikowej

       dr n. med. Mirosława Nowacka  Beckman Coulter

  •  Szpiczak mnogi – studium przypadku

       prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski

       Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej 

       Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej  i Molekularnej  UM w Łodzi

   

  godz. 20:00 – Restauracja Rycerska -   uroczysta kolacja dla uczestników konferencji

   

  19 września 2014 r. - piątek

   godz. 8:00 – 10:00 – śniadanie w „Restauracji Rycerskiej”

  Sala Ziemiańska - wykłady i warsztaty firm współorganizatorów  konferencji

  godz.10:15– 11:45    

  • Markery nowotworowe – teraźniejszość i przyszłość: markery   biochemiczne

        dr hab. n. farm. prof.nadzw. UMŁ Ewa Balcerczak 

        Pracownia Diagnostyki Molekularnej   i   Farmakogenomiki Zakład  Biochemii Farmaceutycznej i     Diagnostyki Molekularnej Katedra Diagnostyki   Laboratoryjnej  i Molekularnej  UM w Łodzi

  • Markery nowotworowe – teraźniejszość i przyszłość: markery molekularne

        dr . n. farm. Marta Żebrowska,

        Pracownia Diagnostyki Molekularnej   i   Farmakogenomiki Zakład  Biochemii Farmaceutycznej i     Diagnostyki Molekularnej Katedra Diagnostyki   Laboratoryjnej  i Molekularnej  UM w Łodzi

  • Roche Diagnostics Polska  sp. z o.o.  Zastosowanie testu DNA HPV w badaniach przesiewowych raka szyjki   macicy  -    Tomasz    Gronowski   

   godz. 11:45 – 12:15   Przerwa na kawę

  godz. 12:15 – 12:45

  •  Radiometer sp. z o.o - Badania przyłóżkowe parametrów krytycznych

        Anna Chrzanowska

  •  Euroimmun Polska  sp. z o.o. – Wybrane przyczyny niepowodzeń położniczych 

         Mateusz Miłosz

   godz. 12:45 – 14:00    Lunch w „Restauracji Rycerskiej” 

  godz. 14:00 - 15:30

  • Mindray Medical Poland sp. z o.o. – Możliwości rozszerzonej diagnostyki hematologicznej dzięki nowoczesnym analizatorom hematologicznym 5-diff na przykładzie BC 6800

         Andrzej Stępiński

  •  Biomedica  Poland sp. z o.o - Nowości w ofercie firmy 

         Kamila Bereźnicka

  •  Randox Laboratories Limited sp. z o.o.- Kontrola jakości- nowości w ofercie firmy  

         Tomasz Szot

   godz. 15:30 – 16:00    Przerwa na kawę

  godz. 16:00 – 17:00

  Argenta sp. z o.o. Sp.k.– Nowości w ofercie firmy –Krzysztof Sobczyk

  Bio-Rad Polska sp. z o.o. – Nowości w ofercie firmy – Piotr Rataj

  P.Z.Cormay S.A. – Nowości w ofercie firmy – Patryk Różycki

  Dia-Hem sp. z o.o. - Nowości w ofercie firmy  - Karol Torz

  Sarstedt sp. z o.o– Nowości w ofercie firmy – Beata Kajdos

  Sysmex Polska sp. z o.o. – Nowości w ofercie firmy

   godz. 19:00 – Kolacja przy ognisku dla uczestników konferencji

  20 września 2014 r. - sobota

  godz. 8:00 – 10:00  – śniadanie w „Restauracji Rycerskiej”    

  godz.10:15 – wyjazd autokaru do Łodzi

   Uwaga:

  Dla uczestników konferencji codziennie dostępne

  w godz. 7:30 – 9:00 i 17:00 – 20:00 basen, sauna, siłownia i tenis stołowy.

 • Natalia Kościuk 30/05/2014 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie  

  w CZWARTEK

  12   CZERWCA 2014 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

                      Współorganizator posiedzenia naukowego

                             Firma Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

              

                          Laboratoryjna ocena układu krzepnięcia    

                                     Dr Teresa Iwaniec   

                    II Katedra Chorób Wewnętrznych

                    Collegium Medicum   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

   

   

   W dniach 18-20 września 2014 r planowana jest wyjazdowa konferencja naukowo-szkoleniowa członków OŁ/PTDL

  Opłata za udział w konferencji wynosi 150,- PLN

  Warunkiem uczestnictwa w konferencji są bieżąco opłacone składki członkowskie.

  Potwierdzeniem udziału w konferencji jest  wpłata w/w kwoty na konto OŁ/PTDL najpóźniej do 15 czerwca br. z adnotacją : „Konferencja OŁ/PTDL wrzesień 2014” i deklaracja przejazdu autokarem.

   

   

                                                              Natalia Kościuk

                                                       Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

 • Natalia Kościuk 28/04/2014 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  8   MAJA 2014 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

                                           PROGRAM

  • AMH – diagnostyczny marker rezerwy jajnikowej

       Dr n. med. Mirosława  Nowacka

        Beckman Coulter

      

   

  • Nowości  w ofercie firmy

        Tomasz Król  Beckman Coulter Sp. z o.o.

   

   

                                           Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

 • Natalia Kościuk 31/03/2014 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  10   KWIETNIA 2014 roku o  godz. 12:00

   w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

  • Transplantacja szpiku i komórek krwiotwórczych. Zadania Rejestru

            Dawców Szpiku Kostnego

       Dr n. med. Anna Piłat

       CSK Instytut Stomatologii

       Uniwersytet Medyczny w Łodzi

   

  • Zamknięty system pobierania krwi

       Mgr Beata Kajdos – SARSTEDT Sp. z o.o.

   

                     

   

                Po części oficjalnej serdecznie zapraszamy

      na wspólne spotkanie przy świątecznym mazurku 

           

   

   

   

   

                                                  Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

 • Natalia Kościuk 04/03/2014 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  13   MARCA 2014 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

  • „Krwotok położniczy.

           Nowe wytyczne postępowania"

       Dr n. med. Elżbieta Nowacka

       I Klinika Anestezjologii i Intensywnej terapii

       Warszawski Uniwersytet Medyczny

   

   

  • Prezentacja oferty firmy Werfen Polska

       Dr n. biol. Magdalena Szczypka

                     

   

   

        KONTO:

        PKO I/O Łódź

        381020 3352 0000 1602 0010 3382

        z dopiskiem PTDL

        składka za 2014 r. wynosi

       100.00 PLN

       20.00 PLN dla emerytów

    Składka uregulowana do dnia 28.02.2014 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

   

                                                Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

 • Natalia Kościuk 03/02/2014 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  13   LUTEGO 2014 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

  • Neurologiczne zespoły paranowotworowe

  -definicja i patogeneza

  -kryteria diagnostyczne NZP i algorytm diagnostyczny

  -przeciwciała onkoneuronalne dokładnie i częściowo określone oraz przeciwciała antyneuronalne

  • Choroba Alzheimera
  • Diagnostyka NZP oraz choroby Alzheimera w oparciu o produkty firmy EUROIMMUN

          

            Mateusz Miłosz

               Doradca Medyczny firmy EUROIMMUN

      

    KONTO:

        PKO I/O Łódź

        381020 3352 0000 1602 0010 3382

        z dopiskiem PTDL

        składka za 2014 r. wynosi

       100.00 PLN

       20.00 PLN dla emerytów

    Składka uregulowana do dnia 28.02.2014 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

                                                                                                    Natalia Kościuk

   

   

 • Natalia Kościuk 31/12/2013 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  16   STYCZNIA 2014 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

  • Badania laboratoryjne u chorych z nadciśnieniem tętniczym     

       Prof. dr hab. n. med.  Marek Paradowski

       Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

       Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

  •  Nowości w ofercie firmy Biomedica Poland

       Mgr  Bernadeta Piasecka-Kajczuk  

   

               

                                          W  NOWYM   2014  ROKU

                          Życzymy dużo zdrowia i sukcesów

   

   

        KONTO:

        PKO I/O Łódź

        381020 3352 0000 1602 0010 3382

        z dopiskiem PTDL

        składka za 2014 r. wynosi

       100.00 PLN

       20.00 PLN dla emerytów

    

   

   

                                                              Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

 • Natalia Kościuk 10/12/2013 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  12  GRUDNIA 2013 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

   PROGRAM

  •   „Biomarkery- od nauki do praktyki klinicznej „

      Prof. dr hab. n. med.   Grażyna Odrowąż-Sypniewska   

  Kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

      Collegium  Medicum  im. L.Rydygiera  w Bydgoszczy

   

  • ,,Chorus Trio - nowa jakość w immunologii"  

         Mgr  Marek Witkowski    PZ Cormay SA  

   

                            Po części wykładowej

        serdecznie zapraszamy na wspólne spotkanie

                        przy świątecznym stole.

                                                                                           

   

                                                  Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

 • Natalia Kościuk 31/10/2013 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  14  LISTOPADA 2013 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

   

    

              PROGRAM

  • Stabilność niezależnej kontroli wewnątrz laboratoryjnej w aplikacji metody suchej chemii

  Mgr Alicja Niewiadomska

  Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej ICZMP w Łodzi

   

  • Wpływ jakości materiału kontrolnego na wiarygodność oceny wyników

  Mgr Barbara Przybył-Hac

  COBJwDL w Łodzi

   

  • Kompletny Pakiet Zarządzania Jakością w laboratorium

  Tomasz Szot

  Randox Laboratories Ltd. Sp. z o.o.

   

   

   

                                                              Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

 • Natalia Kościuk 17/10/2013 00:00

  KLINIKA REUMATOLOGII i CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

  SAMODZIELNA PRACOWNIA DIAGNOSTYKI REUMATOLOGICZNEJ
  POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

   IX konferencja naukowo-szkoleniowa
   Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. 

  Choroby reumatyczne wieku dziecięcego i starszego –

  podobieństwa i różnice.

   

  Gmach Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1
  Sobota, 23 listopada 2013, godz. 10:00-15:30

   

  Za udział w konferencji zostanie przyznanych: 

  • 4,6 punktów edukacyjnych dla lekarzy
  • 5,0 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych

   

  PROGRAM KONFERENCJI

    Sesja I

  Wybrane aspekty diagnostyki laboratoryjnej chorób reumatycznych

    10:00-10:05

  Powitanie i rozpoczęcie konferencji.

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, dr n. med. Katarzyna Fischer - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych oraz Samodzielna Pracowania Diagnostyki Reumatologicznej PUM

    10:05-10:35

  Wpływ zmienności biologicznej na interpretację wybranych laboratoryjnych parametrów reumatologicznych.

  Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

    10:35-10:50

  Przeciwciała przeciwjądrowe u dzieci – praktyczne aspekty interpretacji testów serologicznych w układowych chorobach tkanki łącznej.

  Dr n. med. Katarzyna Fischer – Samodzielna Pracowania Diagnostyki Reumatologicznej PUM

    10:50-11:30

  Produkty EUROIMMUN do diagnostyki układowych chorób tkanki łącznej.

  Mgr Małgorzata Walerych EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o.

  BIO-MAR DIAGNOSTYKA- najnowsze linie produktowe.

  Mgr Dominika Woźniak BIO-MAR DIAGNOSTYKA Sp. z o. o.

  BD Biosciences Twoim partnerem w badaniach immunologicznych.

  Mgr Joanna Standara BECTON DICKINSON Sp. z o. o.

  PATHOZYME® ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium.

  Mgr Krzysztof Łopata NEXTER Sp z o. o.

  Przerwa kawowa (20 min.)

   

   Sesja II

  Związek wieku z przebiegiem klinicznym wybranych chorób reumatycznych. Prezentacja przypadku

    11:50-12:10

  Twardzina wieku rozwojowego.

  Prof. dr hab. n. med.  Lidia Rutkowska-Sak – Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Reumatologii w Warszawie

    12:10-12:30

  Twardzina u osób dorosłych – postaci, występowanie i obraz kliniczny.

  Dr n. med. Beata Trzcińska-Butkiewicz –  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

    12:30-12:50

  Seronegatywne spondyloartropatie zapalne u dzieci – doświadczenia własne.

  Dr n. med. Zbigniew Żuber – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

    12:50-13:05

  Seronegatywne spondyloartropatie zapalne u dorosłych – patogeneza, obraz kliniczny i leczenie.

  Dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak -  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

  13:05-13:25

  Toczeń rumieniowaty układowy wieku dziecięcego i młodzieńczego.

  Dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska – Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  13:25-13:45

  Zróżnicowany obraz kliniczny tocznia rumieniowatego układowego w zależności od wieku – doświadczenia własne.

  Dr n. med. Lidia Ostanek - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

  13:45-13:55

  Choroba Kawasaki - opis przypadku.

  dr n. med. Paweł Dzieński – Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „Zdroje”, Szczecin

  Lunch (30 min.)

   

    Sesja III

  Najnowsze spojrzenie na strategie terapeutyczne wybranych chorób autoimmunologicznych

    14:25-14:55

  Wybrane aspekty terapii komórkowej.

  Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński – Zakład Patologii Ogólnej PUM

    14:55-15:25

  Leki biologiczne w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów – wykład wprowadzający i dyskusja okrągłego stołu.

  Moderator: Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko – Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

  Dyskusja i zakończenie konferencji

   

  ­

   

   

   

   

   

   

  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W

  IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

  "Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. CHOROBY REUMATYCZNE WIEKU DZIECIĘCEGO I STARSZEGO – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE"

  Gmach Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1

  Sobota, 23 listopada 2013, godz. 10:00-15:30

  Diagnosta

   

  Lekarz

   

                 

  Tytuł

  Imię:

  Nazwisko:

  Miejsce pracy:

  Stanowisko:

  Ulica:

  Kod:

  Miasto:

  Adres e-mail:        

  Tel. kontaktowy:

  Udział jest bezpłatny. Prosimy o odesłanie formularza do dnia 15 listopada 2013r. na adres e-mail: labreum@pum.edu.pl albo faxem na numer: 091 / 425 33 44,

  lub na adres:

   

  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie

  Ul. Unii Lubelskiej 1

  71-252 Szczecin

   

   

   

Copyright © 2004-2023 PTDL