Aktualności » Łódź

 • Natalia Kościuk 30/10/2014 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie  

  w CZWARTEK

  13 LISTOPADA   2014 roku o  godz. 12:00

   w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

    Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki   w Łodzi,   ul. Rzgowska 281/289

   

                                                                  PROGRAM

  • „Spektrometria mas (LC–MS/MS) -możliwości wykorzystania w diagnostyce laboratoryjnej"

       Dr Tomasz Bieńkowski

       MASDIAG Sp. z o.

   

  • Prezentacja oferty firmy Bioanalitic/Chromsystem

        Maciej Stopa

                       

   

  Planowane terminy kolejnych zebrań:

   11 XII;   15 I ;   12 II;   26 III;   9 IV;   14 V;   11 VI

   

                                                                           

                                                Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

   

   

 • Natalia Kościuk 01/10/2014 08:01

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK 9 PAŹDZIERNIKA   2014 roku o  godz. 12:00

  w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 

   Analiza porównawcza wartości referencyjnych stosowanych w polskich medycznych    laboratoriach diagnostycznych dla wybranych parametrów biochemicznych i hematologicznych

   Dr n. med. Barbara Przybył-Hac    

   Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w    Łodzi 

   

  Prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski - 

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

                         

                                               Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

                       

   

   

        

 • Natalia Kościuk 15/09/2014 00:00

                  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

                                           oddział łódzki

                      wraz ze współorganizatorem PTH Trybunalskie S.A.

                                    mają  przyjemność zaprosić na

                         plenerową  konferencję naukowo – szkoleniową

                           „ŁÓDZKIE SPOTKANIA DIAGNOSTYCZNE 2014”

                            OPACTWO CYSTERSÓW - PODKLASZTORZE

                                           która odbędzie się

                                   18 – 20 września 2014 roku

              w Hotelu „Podklasztorze” w  Sulejowie  ul. Władysława Jagiełły 1

                                                       Współorganizatorami konferencji są firmy:

                                                       Argenta sp z o.o                                                     

                                                       Biomedica  Poland sp. z o.o

                                                       Bio-Rad Polska sp. z o.o.

                                                       Dia-Hem sp. z o.o

                                                       Euroimmun Polska  sp. z o.o.

                                                       Mindray Medical Poland sp. z o.o.

                                                       P.Z. Cormay S.A

                                                       Radiometer sp. z o.o

                                                       Randox Laboratories Limited sp. z o.o

                                                       Roche Diagnostics Polska  sp. z o.o.

                                                       Sarstedt sp. z o.o.

                                                       Sysmex Polska sp. z o.

   18 września 2014 r. - czwartek

   godz. 14:00  –  wyjazd autokaru z  parkingu przy CZMP w Łodzi         

   godz. 16:00  –  zakwaterowanie w hotelu, kawa

   godz. 17:00    Sala Ziemiańska - Otwarcie konferencji

       Wystąpienie Dr n.med. Elżbiety Puacz  -  Prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

              sesja naukowa

  • Wirus HPV- koń trojański XXI wieku  -

       dr hab. n .med. prof. nadzw.UMŁ Janina Grzegorczyk

        Zakład Mikrobiologii    Laboratoryjnej i Immunologii Medycznej UM w Łodzi

  • AMH – diagnostyczny marker rezerwy jajnikowej

       dr n. med. Mirosława Nowacka  Beckman Coulter

  •  Szpiczak mnogi – studium przypadku

       prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski

       Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej 

       Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej  i Molekularnej  UM w Łodzi

   

  godz. 20:00 – Restauracja Rycerska -   uroczysta kolacja dla uczestników konferencji

   

  19 września 2014 r. - piątek

   godz. 8:00 – 10:00 – śniadanie w „Restauracji Rycerskiej”

  Sala Ziemiańska - wykłady i warsztaty firm współorganizatorów  konferencji

  godz.10:15– 11:45    

  • Markery nowotworowe – teraźniejszość i przyszłość: markery   biochemiczne

        dr hab. n. farm. prof.nadzw. UMŁ Ewa Balcerczak 

        Pracownia Diagnostyki Molekularnej   i   Farmakogenomiki Zakład  Biochemii Farmaceutycznej i     Diagnostyki Molekularnej Katedra Diagnostyki   Laboratoryjnej  i Molekularnej  UM w Łodzi

  • Markery nowotworowe – teraźniejszość i przyszłość: markery molekularne

        dr . n. farm. Marta Żebrowska,

        Pracownia Diagnostyki Molekularnej   i   Farmakogenomiki Zakład  Biochemii Farmaceutycznej i     Diagnostyki Molekularnej Katedra Diagnostyki   Laboratoryjnej  i Molekularnej  UM w Łodzi

  • Roche Diagnostics Polska  sp. z o.o.  Zastosowanie testu DNA HPV w badaniach przesiewowych raka szyjki   macicy  -    Tomasz    Gronowski   

   godz. 11:45 – 12:15   Przerwa na kawę

  godz. 12:15 – 12:45

  •  Radiometer sp. z o.o - Badania przyłóżkowe parametrów krytycznych

        Anna Chrzanowska

  •  Euroimmun Polska  sp. z o.o. – Wybrane przyczyny niepowodzeń położniczych 

         Mateusz Miłosz

   godz. 12:45 – 14:00    Lunch w „Restauracji Rycerskiej” 

  godz. 14:00 - 15:30

  • Mindray Medical Poland sp. z o.o. – Możliwości rozszerzonej diagnostyki hematologicznej dzięki nowoczesnym analizatorom hematologicznym 5-diff na przykładzie BC 6800

         Andrzej Stępiński

  •  Biomedica  Poland sp. z o.o - Nowości w ofercie firmy 

         Kamila Bereźnicka

  •  Randox Laboratories Limited sp. z o.o.- Kontrola jakości- nowości w ofercie firmy  

         Tomasz Szot

   godz. 15:30 – 16:00    Przerwa na kawę

  godz. 16:00 – 17:00

  Argenta sp. z o.o. Sp.k.– Nowości w ofercie firmy –Krzysztof Sobczyk

  Bio-Rad Polska sp. z o.o. – Nowości w ofercie firmy – Piotr Rataj

  P.Z.Cormay S.A. – Nowości w ofercie firmy – Patryk Różycki

  Dia-Hem sp. z o.o. - Nowości w ofercie firmy  - Karol Torz

  Sarstedt sp. z o.o– Nowości w ofercie firmy – Beata Kajdos

  Sysmex Polska sp. z o.o. – Nowości w ofercie firmy

   godz. 19:00 – Kolacja przy ognisku dla uczestników konferencji

  20 września 2014 r. - sobota

  godz. 8:00 – 10:00  – śniadanie w „Restauracji Rycerskiej”    

  godz.10:15 – wyjazd autokaru do Łodzi

   Uwaga:

  Dla uczestników konferencji codziennie dostępne

  w godz. 7:30 – 9:00 i 17:00 – 20:00 basen, sauna, siłownia i tenis stołowy.

 • Natalia Kościuk 30/05/2014 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie  

  w CZWARTEK

  12   CZERWCA 2014 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

                      Współorganizator posiedzenia naukowego

                             Firma Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

              

                          Laboratoryjna ocena układu krzepnięcia    

                                     Dr Teresa Iwaniec   

                    II Katedra Chorób Wewnętrznych

                    Collegium Medicum   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

   

   

   W dniach 18-20 września 2014 r planowana jest wyjazdowa konferencja naukowo-szkoleniowa członków OŁ/PTDL

  Opłata za udział w konferencji wynosi 150,- PLN

  Warunkiem uczestnictwa w konferencji są bieżąco opłacone składki członkowskie.

  Potwierdzeniem udziału w konferencji jest  wpłata w/w kwoty na konto OŁ/PTDL najpóźniej do 15 czerwca br. z adnotacją : „Konferencja OŁ/PTDL wrzesień 2014” i deklaracja przejazdu autokarem.

   

   

                                                              Natalia Kościuk

                                                       Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

 • Natalia Kościuk 28/04/2014 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  8   MAJA 2014 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

                                           PROGRAM

  • AMH – diagnostyczny marker rezerwy jajnikowej

       Dr n. med. Mirosława  Nowacka

        Beckman Coulter

      

   

  • Nowości  w ofercie firmy

        Tomasz Król  Beckman Coulter Sp. z o.o.

   

   

                                           Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

 • Natalia Kościuk 31/03/2014 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  10   KWIETNIA 2014 roku o  godz. 12:00

   w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

  • Transplantacja szpiku i komórek krwiotwórczych. Zadania Rejestru

            Dawców Szpiku Kostnego

       Dr n. med. Anna Piłat

       CSK Instytut Stomatologii

       Uniwersytet Medyczny w Łodzi

   

  • Zamknięty system pobierania krwi

       Mgr Beata Kajdos – SARSTEDT Sp. z o.o.

   

                     

   

                Po części oficjalnej serdecznie zapraszamy

      na wspólne spotkanie przy świątecznym mazurku 

           

   

   

   

   

                                                  Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

 • Natalia Kościuk 04/03/2014 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  13   MARCA 2014 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

  • „Krwotok położniczy.

           Nowe wytyczne postępowania"

       Dr n. med. Elżbieta Nowacka

       I Klinika Anestezjologii i Intensywnej terapii

       Warszawski Uniwersytet Medyczny

   

   

  • Prezentacja oferty firmy Werfen Polska

       Dr n. biol. Magdalena Szczypka

                     

   

   

        KONTO:

        PKO I/O Łódź

        381020 3352 0000 1602 0010 3382

        z dopiskiem PTDL

        składka za 2014 r. wynosi

       100.00 PLN

       20.00 PLN dla emerytów

    Składka uregulowana do dnia 28.02.2014 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

   

                                                Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

 • Natalia Kościuk 03/02/2014 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  13   LUTEGO 2014 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

  • Neurologiczne zespoły paranowotworowe

  -definicja i patogeneza

  -kryteria diagnostyczne NZP i algorytm diagnostyczny

  -przeciwciała onkoneuronalne dokładnie i częściowo określone oraz przeciwciała antyneuronalne

  • Choroba Alzheimera
  • Diagnostyka NZP oraz choroby Alzheimera w oparciu o produkty firmy EUROIMMUN

          

            Mateusz Miłosz

               Doradca Medyczny firmy EUROIMMUN

      

    KONTO:

        PKO I/O Łódź

        381020 3352 0000 1602 0010 3382

        z dopiskiem PTDL

        składka za 2014 r. wynosi

       100.00 PLN

       20.00 PLN dla emerytów

    Składka uregulowana do dnia 28.02.2014 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

                                                                                                    Natalia Kościuk

   

   

 • Natalia Kościuk 31/12/2013 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  16   STYCZNIA 2014 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

  • Badania laboratoryjne u chorych z nadciśnieniem tętniczym     

       Prof. dr hab. n. med.  Marek Paradowski

       Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

       Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

  •  Nowości w ofercie firmy Biomedica Poland

       Mgr  Bernadeta Piasecka-Kajczuk  

   

               

                                          W  NOWYM   2014  ROKU

                          Życzymy dużo zdrowia i sukcesów

   

   

        KONTO:

        PKO I/O Łódź

        381020 3352 0000 1602 0010 3382

        z dopiskiem PTDL

        składka za 2014 r. wynosi

       100.00 PLN

       20.00 PLN dla emerytów

    

   

   

                                                              Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

 • Natalia Kościuk 10/12/2013 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  12  GRUDNIA 2013 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

   PROGRAM

  •   „Biomarkery- od nauki do praktyki klinicznej „

      Prof. dr hab. n. med.   Grażyna Odrowąż-Sypniewska   

  Kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

      Collegium  Medicum  im. L.Rydygiera  w Bydgoszczy

   

  • ,,Chorus Trio - nowa jakość w immunologii"  

         Mgr  Marek Witkowski    PZ Cormay SA  

   

                            Po części wykładowej

        serdecznie zapraszamy na wspólne spotkanie

                        przy świątecznym stole.

                                                                                           

   

                                                  Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

Copyright © 2004-2023 PTDL