Aktualności » Łódź

 • Natalia Kościuk 26/05/2011 09:26

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe

   w  CZWARTEK  16 CZERWCA  2011 roku o  godz. 12: 00

                                      

  w   auli   Szpitala  PołożniczoGinekologicznego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polkiw Łodzi

  PROGRAM 

  • Malaria w Polsce i na świecie

      Lek.med. Mirosława Krajewska

      Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej  WSSz im. W.Biegańskiego w Łodzi 

  • Diagnostyka grzybic układowych

      Dr n.med. Grażyna Lipowczan

      Dział Diagnostyki Laboratoryjnej WSSz im. W.Biegańskiego w Łodzi

           

   

   

   

 • Natalia Kościuk 22/04/2011 08:28

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe

  w PIĄTEK !!!      6 MAJA 2011 roku o godz. 12:00

  w auli Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

  PROGRAM

  Oznaczanie serologicznych markerów zakażeń. Problemy i ograniczenia interpretacjyjne wyników.

  Nowości w ofercie firmy Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

  Dr n.med. Mirosława Nowacka,

  Dyrektor ds. Naukowych Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

  '

  A.Kudra                                                                   N.Kościuk

  Sekretarz                                                                Przewodnicząca

 • Natalia Kościuk 30/03/2011 06:44

                        Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe

                        w  CZWARTEK  14  KWIETNIA  2011 roku o  godz. 12:00

         w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

                                         w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

  PROGRAM

  Fluorescencyjna cytometria przepływowa w badaniu moczu. Nowa jakość wyniku.

  Dr Aleksander Mazur       Zakład Mikrobiologii i Wirusologii UJ w Krakowie

  Oferta firmy Sysmex Polska Sp. z o.o.

  Dr n.med. Ewa Czernik    Dyrektor ds. Naukowych i Regulacji Prawnych

             Sekretarz A.Kudra              Przewodnicząca N.Kościuk  

                                                             

                                                              Ciepłych , radosnych Świąt Wielkanocnych,

                                                    Najmilszych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

                                                                              Życzy Zarząd OŁ/PTDL   

   

   

 • Natalia Kościuk 25/02/2011 05:02

        Zarząd Oddziału Łódzkiego PTDL uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe

                           w  CZWARTEK    10  MARCA  2011 roku o  godz. 12:00

      w   auli Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 

                                             Łódź, ul. Rzgowska 281/289

                                       PROGRAM

  • Rozdział białek, immunofiksacja i zalecana metoda wykrywania prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym

            Mgr Marek Domaradzki

  • Nowości w ofercie firmy Bor-Pol

           Mgr Marek Domaradzki   - Dyrektor Handlowy

           Mgr Małgorzata Jaguścik - Przedstawiciel firmy na teren województwa     łódzkiego

            Sekretarz                                              Przewodnicząca

              A.Kudra                                                N.Kościuk

   

  W dniach 23-25 września 2011r planowana jest wyjazdowa konferencja naukowo-szkoleniowa członków OŁ/PTDL w Hotelu „Podklasztorze” w Sulejowie

  Opłata za udział w konferencji wynosi 100,- PLN i obejmuje :

  *udział w sesji naukowej

  *spotkanie z przedstawicielami firm sponsorujących konferencję

  *dwa wieczorne spotkania towarzyskie

  *dwie doby hotelowe ze śniadaniem

  *przejazd autokarem

  Warunkiem uczestnictwa w konferencji są bieżąco opłacone składki członkowskie.

  Potwierdzenie udziału w konferencji wraz z wpłatą należy zgłosić skarbnikowi na zebraniu OŁ/PTDL najpóźniej do spotkania 12 maja br. (zebranie OŁ/PTDL).

  Liczba miejsc ograniczona

  ………………………………………………………………………………………………………………………….....................

           Potwierdzam uczestnictwo......          Będę korzystać ze wspólnego transportu.....

   

  Imię i   nazwisko................................................................................................................................................

  Miejsce pracy.......................................................................................................................................................

  Telefon kontaktowy............................................................................................................................................................................................................................................................................

 • Natalia Kościuk 10/02/2011 04:35

  Przypominamy o składce PTDL za 2011 rok - wpłata na konto

  PKO I O/ŁÓDŹ 38102033520000160200103382

 • Natalia Kościuk 25/01/2011 00:00


   

   

  Informujmy, że wysokość składki członkowskiej w 2011 roku wynosi 60,00 PLN,  dla współmałżonka 30,00 PLN (bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"), w przypadku emerytów 10,00 PLN (bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").
  Składkę należy uregulować do dnia 28.02.2011 r., gdyż tylko wpłata w tym terminie gwarantuje otrzymywanie czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna" . Członkowie IFCC opłacają dodatkową składkę w wysokości 20,00 PLN. 

   

 • Natalia Kościuk 25/01/2011 00:00

                   Zarząd Oddziału Łódzkiego PTDL uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe

                            w  CZWARTEK 10  LUTEGO 2011 roku o  godz. 12:00

                          w   GMACHU  FARMACJI  UM W  ŁODZI

                                                           Łódź, ul. Muszyńskiego 1

    PROGRAM

  • Immunodiagnostyka chorób z autoagresji

            Prof. dr hab.n.med. Janina Grzegorczyk

            Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

            Zakład Laboratoryjnej Immunologii Medycznej  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  • Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) :

            -metody badania

            -trudności w interpretacji wyników

            -rekomendacje American Collage of Rheumatology (ACR)

             Dr n.med. Małgorzata Klimczak, Euroimmun Polska

  • Po części oficjalnej zebrania ok. godz. 14:00 odbędzie się sesja plakatowa dla osób specjalizujących się, pod patronatem Ośrodka Kształcenia Podyplomowego  Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi

   

   

   

 • Natalia Kościuk 06/01/2011 00:00

         Zarząd Oddziału Łódzkiego PTDL uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe

                                      w czwartek 20.01.2011 r. o godz. 12:00

         w auli Szpitala Położniczo-Ginekologicznego ICZMP w Łodzi ul.Rzgowska 281/289

   

       PROGRAM

       Automatyczna, kompleksowa analiza moczu nowatorskim rozwiązaniem w laboratorium

       Mgr Irena Węgrowicz-Rebandel

       Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, Warszawa

       Mgr Adam Kotuła

       Comesa Polska

   

                                      NIECH SIĘ SPEŁNIĄ WSZYSTKIE ŻYCZENIA

                                      TE ŁATWE I TRUDNE DO SPEŁNIENIA

                                      NIECH SIĘ SPEŁNIĄ TE DUŻE I TE MAŁE

                                      TE MÓWIONE GŁOŚNO LUB WCALE

                                      NIECH SIĘ SPEŁNIĄ KROK PO KROKU

                                      TEGO ŻYCZYMY W NOWYM ROKU

                                                            

                                                                             Zarząd OŁ PTDL • Natalia Kościuk 27/09/2010 04:49

  Zarząd Oddziału Łódzkiego uprzejmie zaprasza na posiedzenia naukowe
  w auli Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

  w CZWARTEK 14 PAŹDZIERNIKA 2010 roku o godz. 12:00
  PROGRAM
  •Nowa jakość w diagnostyce kardiologicznej – wysokoczuła troponina
  Prof. dr hab. n. med. Marek T.Paradowski
  Kierownik Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  •Troponina I firmy Beckman Coulter w stratyfikacji ryzyka u pacjentów z niestabilną dusznicą bolesną lub ostrym zespołem wieńcowym
  Beata Lenart, Paulina Nogalska - Firma Beckman Coulter

  w ŚRODĘ 10 LISTOPADA 2010 roku o godz. 12:00
  PROGRAM
  •Przekaz elektroniczny kierunkiem rozwoju programów sprawdzianów międzylaboratoryjnych COBJ w DL
  Mgr Barbara Przybył-Hac Z-ca Dyrektora COBJwDL w Łodzi
  •Praktyczne wykorzystanie systemu laboratoryjnego w obszarze archiwizacji danych i obiegu dokumentacji medycznej
  Piotr Sitkowski, Paweł Mróz, Katarzyna Jastrzembska–firma ECLIPSE
  •Prezentacja pracy poglądowej w ramach specjalizacji z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej - mgr Agnieszka Kinel

  Planowane terminy kolejnych posiedzeń:
  10.XI, 17XII, 20I, 10II, 10III, 14IV, 12V, 9VI • Natalia Kościuk 01/06/2010 06:21

  Zarząd Oddziału Łódzkiego uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe
  w ŚRODĘ !!! 16 CZERWCA 2010 roku o godz. 12:00
  w auli Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

  PROGRAM

  •Przyczyny ograniczeń diagnostycznych boreliozy.
  Lek. med. Mirosława Krajewska
  Dział Diagnostyki Laboratoryjnej WSSz im. Dr W.Biegańskiego w Łodzi

  •Alergologiczne testy diagnostyczne oraz diagnostyka in vitro chorób zakaźnych metodą western blot .
  Edgar Fenzlein – Prezes firmy Eurolab Sp. z o.o.
  Nowości w ofercie firmy
  Małgorzata Cieplik – Przedstawiciel firmy Eurolab Sp. z o.o.
Copyright © 2004-2023 PTDL