Aktualności » Łódź » Zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTDL 10 marca 2011 r.

Natalia Kościuk 25/02/2011 05:02

      Zarząd Oddziału Łódzkiego PTDL uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe

                         w  CZWARTEK    10  MARCA  2011 roku o  godz. 12:00

    w   auli Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 

                                           Łódź, ul. Rzgowska 281/289

                                     PROGRAM

  • Rozdział białek, immunofiksacja i zalecana metoda wykrywania prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym

          Mgr Marek Domaradzki

  • Nowości w ofercie firmy Bor-Pol

         Mgr Marek Domaradzki   - Dyrektor Handlowy

         Mgr Małgorzata Jaguścik - Przedstawiciel firmy na teren województwa     łódzkiego

          Sekretarz                                              Przewodnicząca

            A.Kudra                                                N.Kościuk

 

W dniach 23-25 września 2011r planowana jest wyjazdowa konferencja naukowo-szkoleniowa członków OŁ/PTDL w Hotelu „Podklasztorze” w Sulejowie

Opłata za udział w konferencji wynosi 100,- PLN i obejmuje :

*udział w sesji naukowej

*spotkanie z przedstawicielami firm sponsorujących konferencję

*dwa wieczorne spotkania towarzyskie

*dwie doby hotelowe ze śniadaniem

*przejazd autokarem

Warunkiem uczestnictwa w konferencji są bieżąco opłacone składki członkowskie.

Potwierdzenie udziału w konferencji wraz z wpłatą należy zgłosić skarbnikowi na zebraniu OŁ/PTDL najpóźniej do spotkania 12 maja br. (zebranie OŁ/PTDL).

Liczba miejsc ograniczona

………………………………………………………………………………………………………………………….....................

         Potwierdzam uczestnictwo......          Będę korzystać ze wspólnego transportu.....

 

Imię i   nazwisko................................................................................................................................................

Miejsce pracy.......................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy............................................................................................................................................................................................................................................................................

Copyright © 2004-2023 PTDL