Aktualności » Łódź » Posiedzenie naukowe OŁ PTDL 12 MARCA i 2 KWIETNIA 2009 r.

Natalia Kościuk 02/03/2009 02:59

Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe
w CZWARTEK 12 MARCA 2009 roku o godz.12:00
w auli Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Instytutu Centrum Zdrowia
Matki Polki
w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

PROGRAM
•Sprawdziany międzylaboratoryjne – trudności miarodajnej oceny
uzyskiwanych wyników
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
Mgr Barbara Przybył-Hac
09.III.2009 - UWAGA! Wykład zostanie poprowadzony przez
P. PROF. ANDRZEJA BRZEZIŃSKIEGO

•Prezentacja oferty firmy MEDRIV
Andrzej Radzikowski
wiceprezes firmy P.P. i H. MEDRIV Sp.z o.o.


Na przełomie maja i czerwca 2009 r. ( piątek ) planowana jest wyjazdowa
konferencja naukowo – szkoleniowa członków OŁ/PTDL.
Opłata za udział w konferencji wynosi 40,00 PLN i obejmuje:
? udział w sesji naukowej
? spotkanie z przedstawicielami firmy sponsorującej konferencję
? wieczorne spotkanie towarzyskie
? jedną dobę hotelową (piątek/sobota) ze śniadaniem
? przejazd autokarem
Warunkiem uczestnictwa w konferencji są bieżąco opłacone składki
członkowskie.
Potwierdzenie udziału w konferencji należy zgłosić skarbnikowi wraz z
wpłatą na zebraniu OŁ/PTDL w marcu lub kwietniu bieżącego roku.
Ostateczna data konferencji zostanie podana na zebraniu OŁ/PTDL w kwietniu
br.

? Potwierdzam uczestnictwo

imię i
nazwisko............................................................................................................................................
miejsce pracy i telefon
kontaktowy..............................................................................................................

Transport
? będę korzystać z transportu autokarem z Łodzi do hotelu i z
powrotem

Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe
w CZWARTEK 2 KWIETNIA 2009 roku o godz.12:00
w auli Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Instytutu Centrum Zdrowia
Matki Polki
w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

PROGRAM

•Aktualne kierunki działania KIDL
Dr n.med. Henryk Owczarek
Prezes KIDL

•Czynniki fazy przedanalitycznej
Dr n.med. Wojciech Gernand

•QCS – Quality Control Service
Dr n.med. Alicja Jasińska
Firma ROCHE Diagnostics Polska

W trakcie spotkania rozdawana będzie bezpłatnie książka –
W.G.Guder „Próbki od pacjenta do laboratorium”. Przeznaczono 1
egzemplarz dla każdego medycznego laboratorium diagnostycznego, które jest
zarejestrowane w ewidencji KIDL.

Copyright © 2004-2023 PTDL