Aktualności » Łódź » Posiedzenie O,Łódzkiego PTDL 19 Listopada 2009 r.

Natalia Kościuk 05/11/2009 06:57

Zarząd Ol/PTDL uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe
w CZWARTEK19 LISTOPADA 2009 roku o godz. 1200
w auli Szpitala Położniczo-Ginekologiczneg Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

PROGRAM
•Ocena użyteczności klinicznej wybranych wskaźników laboratoryjnych w predykcji i monitorowaniu powtórnych zawałów mięśnia sercowego.
Dr n. med. Małgorzata Plak
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
ZOZ MSWiA w Łodzi

•Badanie ogólne nasienia
Mgr Tomasz Konopna specjalizant w dziedzinie Laboratoryjna Diagnostyka Medyczna

•Współczesne metody badań w diagnostyce in vitro
Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.
Dr Bogusław M. Warzocha
Mgr Janusz Osiński


Copyright © 2004-2023 PTDL