Aktualności » Łódź » Posiedzenie naukowe i zebranie wyborcze OŁ/PTDL 9 MARCA 2017 r.

Natalia Kościuk 20/02/2017 00:00

Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

w czwartek

9  MARCA  2017 roku    

w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

 

PROGRAM

 

•  WALNE ZEBRANIE członków OŁ/PTDL

         I  termin  –  godz. 10:45

        II  termin –  godz.  11:00

Prawo udziału w wyborach mają członkowie PTDL z opłaconą składką do 2016 roku włącznie.   

 

godz. 12:00

  • Nowa jakość w diagnostyce kardiologicznej:

algorytm potwierdzenia/wykluczenia zawału serca w ciągu 1 godziny

     Prof. dr hab.n.med. Marek Paradowski

     Pełnomocnik Dyrektora USK im. WAM-CSW ds.  Diagnostyki Laboratoryjnej UM w Łodzi

•  Nowości  w ofercie firmy Roche Diagnostics Polska  -    Łukasz Pietruchin

  • Ogłoszenie wyników wyborów Walnego Zebrania członków Oddziału Łódzkiego PTDL

 

 W dniach 19-20 maja 2017 r organizujemy wyjazdową konferencję naukowo-szkoleniową

członków OŁ/PTDL

w Hotelu „Podklasztorze” w Sulejowie

Opłata za udział w konferencji wynosi 100,- PLN i obejmuje :

*udział w sesji naukowej

*spotkanie z przedstawicielami firm sponsorujących konferencję

*19 V 2017 wieczorne spotkanie towarzyskie

*jedną dobę hotelową ze śniadaniem (19/20 maja 2017)

*przejazd autokarem w obie strony

Warunkiem uczestnictwa w konferencji są

bieżąco opłacone składki członkowskie.

Potwierdzeniem udziału w konferencji jest 

wpłata w/w kwoty na konto OŁ/PTDL do 31 marca br. z adnotacją 

„Konferencja Podklasztorze MAJ 2017” i deklaracja przejazdu autokarem.

Kolejność zgłoszeń decyduje o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji.

 

W związku z konferencją plenerową nie odbędzie się zebranie OŁ/PTDL w

I CZMP 11 maja br.

 

 

                                                  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

                                                                    Zarząd  O.Łódzkiego PTDL

 

 

 

Copyright © 2004-2023 PTDL