Zarząd » Łódź

Lodz_herb

ZDL CZMP

Rzgowska 281/289

93-338 Łódź


Przewodniczący
mgr Alina Niewiadomska
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
mgr Agnieszka Kudra
Skarbnik
dr Anna Borkowska
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
dr n. med. Małgorzata Plak
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2004-2022 PTDL