Aktualności » Kraków

 • Danuta Kozłowska 29/12/2015 11:24

    UWAGA !!! POPRAWKA W GODZINIE SPOTKANIA

    Jak już ochłoniemy po noworocznych balach i wizytach Trzech Króli

   To zapraszamy 9 stycznia o GODZ. 11.00  na comiesieczne spotkanie członków Małopolskiego PTDL . Bedziemy gościć dr n. med. Włodzimierza Pawłowskiego ,Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej  temat :

                                     Peptydy natriuretyczne - aspekty analityczne i kliniczne                  

    Serdecznie Zapraszamy                                  

 • Danuta Kozłowska 04/12/2015 15:41

          Zapraszam na 12 grudnia na kolejne spotkanie PTDL o godz 9.00 . Będzie uroczyście ,świątecznie i bardzo naukowo .  Będziemy gościć dwóch wykładowców :  z Włoch  Prof . Giovanii Scapagnini  i z  naszej  Alma Mater -  Uniwersytetu Jagiellońskiego Dr n. farm. Dorota Myszkowska.

                                                   Prosimy o punktualne przybycie

  1. Znaczenie kwasów tłuszczowych w diecie -  Prof. Medycyny i Biochemii klinicznej Giovanii Scapagnini -

  Członek "American Society for Neuroscience, Sekretarz Generalny Fundacji ONLUS "Ricerca e Progresso" (badania i postęp),Przedstawiciel Zarządu i Założyciel Towarzystwa Naukowego SINUT-Włoskiego Stowarzyszenia Nutraceutyki ,Sekretarz Naukowy i Założyciel Towarzystwa Naukowego CLIMAA (na rzecz długowieczności i medycyny Anti-Aging). Autor kilkudziesięciu publikacji w najbardziej prestiżowych magazynachnaukowych, wielu badań klinicznych i kilku patentów naukowych.

  2. Diagnostyka komponent alergenowych in vitro - Dr n. farm. Dorota Myszkowska adiunkt w Katedrze Toksykologii i Chorób Środowiskowych UJ Kraków. Kierownik Pracowni Alergologiczno-Immunologicznej i Czynności Układu Oddechowego.

  Główne zainteresowania badawcze to monitorowanie ekspozycji alergenowej pacjentów z chorobami alergicznymi w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym oraz problem reakcji krzyżowych na alergeny wziewne i pokarmowe. Jako diagnosta laboratoryjny pracuje w Pracowni Badań Alergenów Środowiskowych i Cytologii, Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie zajmuje się głównie cytologią błony śluzowej górnych dróg oddechowych, analizą alergenów wziewnych w powietrzu oraz paneli alergologicznych.

  Firmą towarzyszącą spotkaniu jest DF Medica Polska

 • Bogdan Solnica 15/11/2015 00:18

  Z głębokim żalem, wstrząśnięci dowiedzieliśmy się o tragicznej śmierci naszej Koleżanki, mgr Małgorzaty Minkiny, diagnosty laboratoryjnego, pracującej w  laboratorium szpitala w Nowym Targu. Małgosia zginęła 14 listopada 2015. w wypadku jadąc na zebranie naukowo-szkoleniowe PTDL. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Najbliższym Małgosi składamy wyrazy głębokiego współczucia.

  Zarząd Oddziału Krakowskiego PTDL

  Zarząd Główny PTDL

 • Danuta Kozłowska 04/11/2015 19:08

  Szanowne Koleżanki i Koledzy

  Bardzo prosze o  przekazywanie wpłat składki członkowskiej PTDL na nowe KONTO w Banku PKO

  29 1020 2892 0000 5602 0584 2531

  Jeśli  już tegoroczną wpłatę dokonano na poprzednie konto  to nie wymaga to korekty zostanie ona przesunieta na obecne .

  Z  Poważaniem

  Danuta Kozłowska

 • Danuta Kozłowska 27/10/2015 13:44

  14 listopad to kolejne spotkanie krakowskiego PTDL . Tematy -

  Diagnostyka laboratoryjna izolowanego przedłużenia PTT - Dr Teresa Iwaniec II Katedra Chorób 
  Wewnętrznych im.prof Szczeklika CMUJ

  Kliniczne znaczenie przedłużonego czasu PTT -przypadki - Dr Joanna Zdzierska

  Szpital Uniwersytecki - Oddział Kliniczny Kliniki Hematologii

  Partnerem spotkania jest Firma Biopharm Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
  Zapraszamy
   

 • Danuta Kozłowska 05/10/2015 14:47

   Zapraszamy serdecznie na spotkanie inaugurujące coroczne szkolenia - rozpoczynamy seson  2015-2016

   Temat :

  Profilaktyka poekspozycyjna  zakażeń  HIV, HBV i HCV

                Wykład wygłosi : Dr Anna Kalinowska -Nowak- Klinika Chorób Zakaźnych CM UJ

   Sponsorem spotkania jest firma AGED Sp. z o.o.ul. 3-go Maja 805-800 Pruszków - Dystrybutor sprzętu chłodniczego przeznaczonego do użytku w laboaratoriach.

  Spotkanie odbędzie sie 10 października jak zwykle  w godz. 9.00. – 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJCM przy ul. Kopernika 7.

 • Danuta Kozłowska 03/06/2015 13:05

                 Zapraszamy na ostanie w tej sesji spotkanie szkoleniowe. Temat :

  "Tajemnice laboratoryjnej oceny układu krzepnięcia - dlaczego wyniki badań podstawowych czasami wprowadzają
   w błąd?" - dr Teresa Iwaniec Zakład Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej II Katedra Chorób wewnętrznych Collegium Medicum
   UJ


  Partnerem spotkania jest Firma Biopharm Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

  ZAPRASZAMY

 • Danuta Kozłowska 11/05/2015 08:10

  28-29 maja 2015

    Serdecznie  Zapraszamy na coroczne spotkanie z Medycyną Laboratoryjną w Tomaszowicach.

      W agendzie same ciekawe tematy .  Firma Siemens nasz współorganizator wszystkich sesji zapewnił bardzo ciekawą tematykę .

  Rejestracja pod linkiem  - http://www.dwor.pl/pl/zjazd_ptdl_rejestracja/

  Koszt uczestnicwa 150 zł  - wpłata na konto umieszczone pod wyżej zamieszczonym linkiem.

   Agenda Spotkania  

  Program 28.05.0215

  Sesja: Monitorowanie leków, hematologia, hemostaza

  Przewodniczący sesji:                         

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

  13:00-14:00 Obiad

  14:00-14:15 Powitanie

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

  14:15-15:15

  Challenges for the Laboratory. Trends in Drug Testing.

  Dr Claus Pruemper Siemens AG

  15:15-16:00

  Diagnostyka toksykologiczna w laboratorium medycznym.

  Dr Ewa Gomółka

  16:00-16:15 Przerwa kawowa

  16:15-16:45

  Laboratoryjna ocena układu krzepnięcia - czego można oczekiwać?

  Dr Teresa Iwaniec

  16:45-17:15

  Wskaźniki hemoglobinizacji retykulocytów.

  Adrian Poloczek
  17:15-17:35

  Oferta - Hemostaza Hematologia.

  Adrian Poloczek

  17:35-17:55

  Oferta - CAI –TSI.

  Jolanta Adamiec

  19:00

  Uroczysta kolacja

   

   PROGRAM 29.05.

  Przewodniczący sesji:

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

  8:30-9:00 Przerwa kawowa

  9:00-9:30

  Badania w miejscu opieki nad pacjentem. Organizacja i zarządzanie systemem POCT.

  Mgr Arkadiusz Wnuk

  9:30-10:00

  Znaczenie badań RKZ w OIT.

  Dr Mirosław Ziętkiewicz

  10:00-10:30

  Kontrola jakości zewnątrz i wewnątrzlaboratoryjna - wskazówki na co dzień.                

  mgr Danuta Kozłowska

  11:00-11:15 Przerwa kawowa

  11:15-12:05

  Diagnostyka POC.

  Katarzyna Mazurek-Śrutwa

  12:05-12:30

  DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

  12:30 Obiad

                                    ZAPRASZAMY

 • Danuta Kozłowska 10/04/2015 09:32

      Przypominamy o spotkaniu szkoleniowym  PTDL - Kraków  11.04.2015  godz 9.00 w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJCM przy ul. Kopernika 7

  Temat :  Biochemiczna diagnostyka zaburzeń gospodarki żelazem .

   Wykład wygłosi  :    dr hab. n. med. Bogdan Solnica prof UJ ,  Prezes PTDL

 • Danuta Kozłowska 10/03/2015 00:00

      Zapraszam na  marcowe spotkanie poświęcone Kontroli Jakości .

  Patronat nad tym spotkaniem przejął Wojewódzki Konsultant ds Diagnostyki Laboratoryjnej           Dr hab. n.med. Przemysław Tomasik

   Po  wprowadzeniu wygłoszonym przez  Pana Dr hab. n.med. Przemysława Tomasika przejdziemy do wykładów :

  1.    "Szeroki zakres kontroli firmy Randox. Acusera 24.7 - nowy program do zarządzania wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. -” Iwona Zielińska  Specjalista produktu QC Randox
  2. ,Stabilność niezależnego materiału kontrolnego w aplikacji metody suchej chemii" - mgr Alina Niewiadomska, Pracownia Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych - Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

   W spotkaniu towarzyszyć nam bedzie  Firma Randox Laboratories Polska Sp z o.o.

Copyright © 2004-2023 PTDL