Aktualności » Kraków

 • Bogdan Solnica 29/05/2013 10:20

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23 maja 2013. zmarł dr n. farm. Adam Kołodziejczyk, specjalista analityk, toksykolog kliniczno-sądowy, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, wybierany do władz Oddziału Krakowskiego. Odszedł znakomity specjalista, dobry Kolega, życzliwy człowiek – takim będziemy Go pamiętać.

  Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 31 maja 2013. o godz. 9.40. w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 • Piotr Paluch 10/05/2013 00:00

  Zapraszamy na  zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 25.05.2013 (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ - Collegium Medicum, ul. Kopernika 7.


  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne.

  2. Wykład: "Krwiolecznictwo w świetle nowych przepisów. Diagnostyka powikłań poprzetoczeniowych - dr Jolanta Raś, dr Beata Mazurek

  3. Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. Rozpoczęcie zebrania w I terminie o godzinie 10:10, w przypadku braku kworum drugi termin zebrania wyznaczony zostaje na godzinę 10:25.

   

  Porządek obrad Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej:

   

      • Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Oddziału,

      • Wybór Przewodniczącego Zebrania,

      • Powołanie Protokolanta,

      • Powołanie Komisji : Mandatowej, Wniosków i Uchwał, Wyborczej, Skrutacyjnej,

      • Zatwierdzenie porządku obrad,

      • Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego,

      • Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału,

      • Sprawozdanie Skarbnika Oddziału,

      • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

      • Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału PTDL,

      • Zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na :

      - przewodniczącego Oddziału PTDL,

      - członków Zarządu Oddziału,

      - członków Komisji Rewizyjnej,

      - członków Sądu Koleżeńskiego.

      • Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą list kandydatów,

      • Zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL,

      • Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL,

      • Wybory :

      - przewodniczącego Oddziału PTDL,

      - członków Zarządu Oddziału,

      - członków Komisji Rewizyjnej,

      - członków Sądu Koleżeńskiego,

      - delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTDL.

      • Zgłaszanie wniosków i postulatów na Walne Zgromadzenie PTDL,

      • Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

 • Piotr Paluch 13/04/2013 00:00

  Zapraszamy na  zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 20.04.2013 (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ - Collegium Medicum, ul. Kopernika 7.


  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne.

  2. Wykład: "Techniki biologii molekularnej w immunohematologii" - prof. dr hab. Ewa Brojer

  3. Prezentacja firmy DiaHem. 

 • Piotr Paluch 10/03/2013 00:00

  Zapraszamy na  zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 16.03.2013 (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ - Collegium Medicum, ul. Kopernika 7.


  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne.

  2. Wykład: "Co nowego w diagnostyce niedokrwistości niedoborowych" - dr n. med. Joanna Osada

  3. Prezentacja firmy Euroimmun.

 • Piotr Paluch 04/03/2013 00:00

   

  W dniu 20 marca 2013 roku w godzinach 11.00–17.00 w sali wykładowej Klinki Chorób Metabolicznych CMUJ przy ulicy M. Kopernika 15 w Krakowie, odbędzie się szkolenie organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL.

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd
      i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  4/ Omawianie przykładów praktycznych.

   

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową www.diagkompas.pl

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

  W przypadku dużej liczby zgłoszeń, będziemy się starali zorganizować szkolenie w dodatkowym terminie.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl 

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

   

 • Piotr Paluch 18/02/2013 00:00

  Zapraszamy na  zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 23.02.2013 (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ - Collegium Medicum, ul. Kopernika 7.


  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne.

  2. Wykład: "Monitorowanie leczenia nowymi lekami przeciwkrzepliwymi" - prof. dr hab. med. Anetta Undas 

  3. Prezentacja oferty firmy Medlab-Products Sp. z o.o.


 • Piotr Paluch 16/01/2013 00:00

  Zarząd oddziału krakowskiego PTDL uprzejmie informuje, iż z przyczyn niezależnych zebranie zaplanowane na dzień 19.01.2013 zostało przeniesione na termin 26.01.2013. Za wynikłe z tego powodu utrudnienia przepraszamy.

  Zapraszamy na  zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 26.01.2013 (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ - Collegium Medicum, ul. Kopernika 7.


  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne.

  2. Wykład:"Automatyzacja w immounohematologii" - Dr. Piotr Paluch

 • Piotr Paluch 04/12/2012 00:00

  Zapraszamy na  zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 08.12.2012 (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ - Collegium Medicum, ul. Kopernika 7.


  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne.

  2. Wykład:"Chimeryzm w hematologii" dr Sylwia Czekalska

 • Piotr Paluch 19/11/2012 00:00

  Zapraszamy na  zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 24.11.2012 (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ - Collegium Medicum, ul. Kopernika 7.


  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne.

  2. Wykład: "Amyloidozy" dr hab. n. przyr. Ryszard Drożdż

 • Piotr Paluch 17/10/2012 00:00

  Zapraszamy na  zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 27.10.2012 (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ - Collegium Medicum, ul. Kopernika 7.


  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne.

  2. Wykład: "Diagnostyka hematologiczna – czy tylko zautomatyzowane analizatory?"  Prof. dr hab. Bogdan Mazur

  3. Informacje Konsultanta Wojewódzkiego - dr hab. n. med. Przemysław Tomasik

   

Copyright © 2004-2023 PTDL