Aktualności » Kraków

 • Danuta Kozłowska 17/02/2014 09:33

      W dniu 19 lutego  o godz. 15.00 zapraszam na spotkanie wszystkich członków Zarządu ul . Kopernika 15  - temat :

             Sprawy administracyjne  i organizacja majowego spotkania w Tomaszowicach.

  Informacja została równiez wysłana do Państwa mailem. Proszę o potwierdzenie obecności

  Pozdrawiam

  Danuta Kozłowska

 • Danuta Kozłowska 08/01/2014 11:19

    W dniu 29 stycznia 2014, w godzinach 11:00 – 17:00 odbędzie się w Krakowie szkolenie organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL.Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Miejsce szkolenia:
        Centrum Konferencyjno Szkoleniowe przy szpitalu im. Jana Pawła II  ul.Pradnicka 80 ( wjazd  od ul Fieldorfa Nila)                                                                Miejsca parkingowe odpłatne

   Szkolenie jest bezpłatne.

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać WYŁĄCZNIE poprzez stronę internetową www.ipddl.pl (zakładka DIAGKOMPAS).

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy zgłaszający otrzyma informację o zakwalifikowaniu (bądź niezakwalifikowaniu z powodu przekroczenia limitu miejsc).

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i 5 punktów edukacyjnych

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.ipddl.pl 

   SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU                           

 • Danuta Kozłowska 03/01/2014 08:59

     Serdecznie zapraszam, 18 stycznia 2014 na nasze comiesięczne spotkanie . Temat niezmiernie ciekawy i aktualny :

           Andrologia  - Mężczyzna w świetle  hormonów - Dr n.med Leszek Bergier


  W tym dniu będzie towarzyszyć nam firma  "Nexter" ® - rozpoczynając  półgodzinnym wykładem :

                              PATHOZYME® ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium

       Aby maksymalnie wykorzystać czas wykładowy w sprawach formalnych (zapisy,płatności, weryfikacja danych) proszę się pojawiać od  8.30.

                                                                                   Zapraszam - Danuta Kozłowska

 • Danuta Kozłowska 01/12/2013 16:46

      Zapraszamy na  sobotnie grudniowe spotkanie  z PTDL  - 7 grudnia  godz.9.00 w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJCM przy ul. Kopernika  7 ( jak zwykle). Zgodnie z programem tematem będą :

  „Badania laboratoryjne w diagnostyce zaburzeń czynności układu renina angiotensyna -aldosteron „  -

  Dr n. med. Beata Piwońska-Solska

  Ponieważ zbliża się świąteczny  czas  Bożego Narodzenia

   będzie okazja złożenia sobie  życzeń

 • Danuta Kozłowska 03/10/2013 18:32

   

  Szanowni Państwo

  Wykład rozpoczynający kurs odbędzie się w sobotę, 19 października 2013. w godz. 9.00. – 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJCM przy ul. Kopernika 7. Kolejne zajęcia kursu odbywać się będą raz w miesiącu, zgodnie z podanym obok harmonogramem, w tej samej sali wykładowej. Informacje na temat kolejnych zebrań będą zamieszczane również na stronie internetowej Towarzystwa:  www.ptdl.pl .

  W maju (16-17) 2014 zapraszamy Wszystkich na Konferencję szkoleniową w Tomaszowicach.

   

 • Danuta Kozłowska 12/09/2013 08:31

  Szanowni Państwo Delegaci ,

  Bardzo  proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  1.        Przesyłam informacje o noclegu w Warszawie .
  2. Na spotkanie zapraszam już na  miejscu  - 14-tego na wieczorną herbatkę o 20.00   - mój tel. 663 680 186 proszę o sygnał jak będziecie Państwo w hotelu.
  3.   Zwrot za bilety  PKP po powrocie - oczywiście za express 2 klasa , prosze zachowac bilety , również  zwiazane z dojazdem do hotelu ( może być taxi - tylko prosze uważać na taryfę).

   Rezerwacje  Delegatów w Hotelu Gromada Lotnisko na jedną noc z 14/15.09

  Prof. Jan Kulpa  - pokój 1 osobowy

  Prof.  UJ Bogdan Solnica ,Mgr Krystyna Słowińska-Solnica – 2-osobowy

  Mgr Artur Sokalski, Mgr Arkadiusz Wnuk  - doba 14/15 pokój 2-osobowy standard –

  Dr Piotr Paluch ,Dr Tomasz Anyszek – pokój 2-osobowy

  Mgr Danuta Kozłowska   - doba 14/15 pokój 1-osobowy ekonomiczny                                             

  Mgr Bożena Sokołowska, Mgr Barbara Aulich-Kucal   - doba 14/15 pokój 2-osobowy standard 

  Mgr Urszula Rychlik Mgr Aleksandra Maleszka - doba 14/15 pokój 2-osobowy standard  -

  Mgr Joanna Kowalik ,Dr Anna Ząbek-Adamska - doba 14/15 pokój 2-osobowy standard  -

  Pozdrawiam

  -- 
  Danuta Kozłowska

 • Danuta Kozłowska 17/07/2013 00:00

  Witam,  Mam przyjemność zaprosić Państwa :

  1. Dr hab., Prof.  UJ Bogdana Solnicę
  2. Dr Piotra Palucha                               
  3. Mgr Tadeusza Góralczyka                  
  4. Mgr Bożenę Sokołowską              
  5. Dr Annę Ząbek-Adamską               
  6. Mgr Urszulę Rychlik                        
  7. Mgr Aleksandrę Maleszka              
  8. Mgr Barbarę Aulich-Kucal               
  9. Mgr Elżbietę Ziemichód                 

  na  Pierwsze Zebranie nowego Zarządu PTDL Kraków . Proponuję  25 lipca  godz. 12.00 na Olszańskiej  5 - Sala konferencyjna  ( 4 piętro)

  W planie spotkania  -

  1. Wybór funkcji w obszarze Zarządu
  2. Omówienie planu szkoleń
  3. Przyjecie projektów działania od poszczególnych członków  Zarządu ( proszę o przemyślenie czy chcecie Państwo uruchamiać własne projekty)
  4. Wolne wnioski

  Proszę o potwierdzenie przybycia tel lub mailowo . Czas trwania przewiduję max do godz 14.00

   Pozdrawiam

  Danuta Kozłowska Przewodnicząca Oddziału PTDL w Krakowie

  e mail: danuta.kozlowska@diag.pl tel. 663 680 186 tel.122 950 103 fax 122 950 102

 • Piotr Paluch 10/06/2013 00:00

  Serdecznie Państwa przepraszamy za wynikłe komplikacje i kolejną zmianę planów.

  W dniu jutrzejszym odbędzie się wykład organizowany przez firmę DiaHem Diagnostics Products pt "Automatyzacja w badaniach immunologii serologicznej" przedstawiony przez dyrektora ds naukowych Andrzeja Kozłowskiego.

  Wykład odbędzie się w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej CMUJ przy ul. M. Kopernika 7 w godz. 9.00 - 11.00

 • Bogdan Solnica 29/05/2013 10:20

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23 maja 2013. zmarł dr n. farm. Adam Kołodziejczyk, specjalista analityk, toksykolog kliniczno-sądowy, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, wybierany do władz Oddziału Krakowskiego. Odszedł znakomity specjalista, dobry Kolega, życzliwy człowiek – takim będziemy Go pamiętać.

  Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 31 maja 2013. o godz. 9.40. w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 • Piotr Paluch 10/05/2013 00:00

  Zapraszamy na  zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 25.05.2013 (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ - Collegium Medicum, ul. Kopernika 7.


  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne.

  2. Wykład: "Krwiolecznictwo w świetle nowych przepisów. Diagnostyka powikłań poprzetoczeniowych - dr Jolanta Raś, dr Beata Mazurek

  3. Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. Rozpoczęcie zebrania w I terminie o godzinie 10:10, w przypadku braku kworum drugi termin zebrania wyznaczony zostaje na godzinę 10:25.

   

  Porządek obrad Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej:

   

      • Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Oddziału,

      • Wybór Przewodniczącego Zebrania,

      • Powołanie Protokolanta,

      • Powołanie Komisji : Mandatowej, Wniosków i Uchwał, Wyborczej, Skrutacyjnej,

      • Zatwierdzenie porządku obrad,

      • Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego,

      • Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału,

      • Sprawozdanie Skarbnika Oddziału,

      • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

      • Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału PTDL,

      • Zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na :

      - przewodniczącego Oddziału PTDL,

      - członków Zarządu Oddziału,

      - członków Komisji Rewizyjnej,

      - członków Sądu Koleżeńskiego.

      • Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą list kandydatów,

      • Zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL,

      • Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL,

      • Wybory :

      - przewodniczącego Oddziału PTDL,

      - członków Zarządu Oddziału,

      - członków Komisji Rewizyjnej,

      - członków Sądu Koleżeńskiego,

      - delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTDL.

      • Zgłaszanie wniosków i postulatów na Walne Zgromadzenie PTDL,

      • Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

Copyright © 2004-2023 PTDL