Aktualności » Kraków

 • Bogdan Solnica 15/11/2015 00:18

  Z głębokim żalem, wstrząśnięci dowiedzieliśmy się o tragicznej śmierci naszej Koleżanki, mgr Małgorzaty Minkiny, diagnosty laboratoryjnego, pracującej w  laboratorium szpitala w Nowym Targu. Małgosia zginęła 14 listopada 2015. w wypadku jadąc na zebranie naukowo-szkoleniowe PTDL. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Najbliższym Małgosi składamy wyrazy głębokiego współczucia.

  Zarząd Oddziału Krakowskiego PTDL

  Zarząd Główny PTDL

 • Danuta Kozłowska 04/11/2015 19:08

  Szanowne Koleżanki i Koledzy

  Bardzo prosze o  przekazywanie wpłat składki członkowskiej PTDL na nowe KONTO w Banku PKO

  29 1020 2892 0000 5602 0584 2531

  Jeśli  już tegoroczną wpłatę dokonano na poprzednie konto  to nie wymaga to korekty zostanie ona przesunieta na obecne .

  Z  Poważaniem

  Danuta Kozłowska

 • Danuta Kozłowska 27/10/2015 13:44

  14 listopad to kolejne spotkanie krakowskiego PTDL . Tematy -

  Diagnostyka laboratoryjna izolowanego przedłużenia PTT - Dr Teresa Iwaniec II Katedra Chorób 
  Wewnętrznych im.prof Szczeklika CMUJ

  Kliniczne znaczenie przedłużonego czasu PTT -przypadki - Dr Joanna Zdzierska

  Szpital Uniwersytecki - Oddział Kliniczny Kliniki Hematologii

  Partnerem spotkania jest Firma Biopharm Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
  Zapraszamy
   

 • Danuta Kozłowska 05/10/2015 14:47

   Zapraszamy serdecznie na spotkanie inaugurujące coroczne szkolenia - rozpoczynamy seson  2015-2016

   Temat :

  Profilaktyka poekspozycyjna  zakażeń  HIV, HBV i HCV

                Wykład wygłosi : Dr Anna Kalinowska -Nowak- Klinika Chorób Zakaźnych CM UJ

   Sponsorem spotkania jest firma AGED Sp. z o.o.ul. 3-go Maja 805-800 Pruszków - Dystrybutor sprzętu chłodniczego przeznaczonego do użytku w laboaratoriach.

  Spotkanie odbędzie sie 10 października jak zwykle  w godz. 9.00. – 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJCM przy ul. Kopernika 7.

 • Danuta Kozłowska 03/06/2015 13:05

                 Zapraszamy na ostanie w tej sesji spotkanie szkoleniowe. Temat :

  "Tajemnice laboratoryjnej oceny układu krzepnięcia - dlaczego wyniki badań podstawowych czasami wprowadzają
   w błąd?" - dr Teresa Iwaniec Zakład Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej II Katedra Chorób wewnętrznych Collegium Medicum
   UJ


  Partnerem spotkania jest Firma Biopharm Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

  ZAPRASZAMY

 • Danuta Kozłowska 11/05/2015 08:10

  28-29 maja 2015

    Serdecznie  Zapraszamy na coroczne spotkanie z Medycyną Laboratoryjną w Tomaszowicach.

      W agendzie same ciekawe tematy .  Firma Siemens nasz współorganizator wszystkich sesji zapewnił bardzo ciekawą tematykę .

  Rejestracja pod linkiem  - http://www.dwor.pl/pl/zjazd_ptdl_rejestracja/

  Koszt uczestnicwa 150 zł  - wpłata na konto umieszczone pod wyżej zamieszczonym linkiem.

   Agenda Spotkania  

  Program 28.05.0215

  Sesja: Monitorowanie leków, hematologia, hemostaza

  Przewodniczący sesji:                         

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

  13:00-14:00 Obiad

  14:00-14:15 Powitanie

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

  14:15-15:15

  Challenges for the Laboratory. Trends in Drug Testing.

  Dr Claus Pruemper Siemens AG

  15:15-16:00

  Diagnostyka toksykologiczna w laboratorium medycznym.

  Dr Ewa Gomółka

  16:00-16:15 Przerwa kawowa

  16:15-16:45

  Laboratoryjna ocena układu krzepnięcia - czego można oczekiwać?

  Dr Teresa Iwaniec

  16:45-17:15

  Wskaźniki hemoglobinizacji retykulocytów.

  Adrian Poloczek
  17:15-17:35

  Oferta - Hemostaza Hematologia.

  Adrian Poloczek

  17:35-17:55

  Oferta - CAI –TSI.

  Jolanta Adamiec

  19:00

  Uroczysta kolacja

   

   PROGRAM 29.05.

  Przewodniczący sesji:

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

  8:30-9:00 Przerwa kawowa

  9:00-9:30

  Badania w miejscu opieki nad pacjentem. Organizacja i zarządzanie systemem POCT.

  Mgr Arkadiusz Wnuk

  9:30-10:00

  Znaczenie badań RKZ w OIT.

  Dr Mirosław Ziętkiewicz

  10:00-10:30

  Kontrola jakości zewnątrz i wewnątrzlaboratoryjna - wskazówki na co dzień.                

  mgr Danuta Kozłowska

  11:00-11:15 Przerwa kawowa

  11:15-12:05

  Diagnostyka POC.

  Katarzyna Mazurek-Śrutwa

  12:05-12:30

  DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

  12:30 Obiad

                                    ZAPRASZAMY

 • Danuta Kozłowska 10/04/2015 09:32

      Przypominamy o spotkaniu szkoleniowym  PTDL - Kraków  11.04.2015  godz 9.00 w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJCM przy ul. Kopernika 7

  Temat :  Biochemiczna diagnostyka zaburzeń gospodarki żelazem .

   Wykład wygłosi  :    dr hab. n. med. Bogdan Solnica prof UJ ,  Prezes PTDL

 • Danuta Kozłowska 10/03/2015 00:00

      Zapraszam na  marcowe spotkanie poświęcone Kontroli Jakości .

  Patronat nad tym spotkaniem przejął Wojewódzki Konsultant ds Diagnostyki Laboratoryjnej           Dr hab. n.med. Przemysław Tomasik

   Po  wprowadzeniu wygłoszonym przez  Pana Dr hab. n.med. Przemysława Tomasika przejdziemy do wykładów :

  1.    "Szeroki zakres kontroli firmy Randox. Acusera 24.7 - nowy program do zarządzania wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. -” Iwona Zielińska  Specjalista produktu QC Randox
  2. ,Stabilność niezależnego materiału kontrolnego w aplikacji metody suchej chemii" - mgr Alina Niewiadomska, Pracownia Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych - Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

   W spotkaniu towarzyszyć nam bedzie  Firma Randox Laboratories Polska Sp z o.o.

 • Danuta Kozłowska 10/02/2015 14:40

      Kolejne Spotkanie  14 luty  - godz. 9.00. – 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJCM przy ul. Kopernika 7 . Wygłoszony bedzie wykład pt. :

  "Prostasomy nasienia"

  Ewa Luchter-Wasylewska, dr hab.

  Zakład Biochemii Farmaceutycznej Wydział Farmacji UJ CM
  oraz Katedra Biochemii Lekarskiej Wydział Lekarski UJ CM

   

  Zapraszamy !!!

 • Danuta Kozłowska 29/01/2015 22:23

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

            Serdecznie zapraszamy na  spotkanie  6-7 lutego w Kielcach z okazji  50-lecia PTDL. Jedyna okazja na spotkanie w takich okolicznościach. Program konferencji i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej PTDL pod adresem:

  http://www.ptdl.pl/oddzialy/zarzad/aktualnosci/1860-konferencja-z-okazji-50-lat-ptdl-kielce-6-7-dot-02-dot-2015

  Kwintesencją  naszego spotkania są doniesienia naukowe z ośrodków medycyny laboratoryjnej w Polsce.

  Część główną spotkania zakończy występ Artura Andrusa, a uroczystą kolację rozpocznie Zespoł Jazzowy z Piwnicy pod Baranami.

  Naszymi gośćmi  są Nestorzy naszego środowiska , jedyna szansa na wspomnienia i rozmowy

  Dla wszystkich uczestników spotkania będzie medal okolicznościowy “50 lat PTDL”.

  Od dziś możliwa jest również opłata jednodniowa w wysokości 200 zł (bez noclegu; pełna opłata rejestracyjna wynosi 350zł).

  Warto wykorzystać, zapraszamy do udziału!

Copyright © 2004-2023 PTDL