Aktualności » Kraków » Sesja Plakatowa- Konferencja-Kraków/Niepołomice 2023

Anna Ząbek-Adamska 20/04/2023 17:53

                 Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 

                    Małopolskiego  Oddziału PTDL  

                          „Krakowskie Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną”                  

Sesja plakatowa przewidziana jest w -  1 i 2 czerwca 2023

Streszczenia plakatów muszą być nadesłane do dnia 15 maja 2023 za pośrednictwem  linku udostępnego poniżej do formularza online.


Streszczenie plakatu należy przygotować w języku polskim, w formacie .doc. lub docx.

Plik z streszczeniem nie może przekraczać 12 MB, należy go przesłać na adres danuta.kozlowska@diag.pl

Zgłoszenie plakatu  musi zawierać następujące informacje:

  • tytuł pracy w języku polskim;
  • autora/ów;
  • adres e-mail osoby prezentującej;
  • numer telefonu osoby prezentującej;
  • afiliację autorów (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość,
  • określenie kategorii tematycznej zgłaszanej pracy;
  • treść streszczenia (z podziałem na wstęp, omówienie, wnioski, piśmiennictwo);
  • akceptację Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych .


W treści streszczenia nie powinny być umieszczane ryciny, tabele, diagramy, wykresy ani zdjęcia. Objętość streszczenia nie może przekraczać 3200 znaków (ze spacjami).

Przy przesłaniu streszczenia należy zaznaczyć  „tak” przy   oświadczeniu o treści: „Prezentowana praca jest samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów”.

O zakwalifikowaniu plakatu na Konferencję pierwszy autor  zostanie powiadomiony emailem  do dnia 25 maja 2023.

 Streszczenia zakwalifikowanych plakatów zostaną dołączone do materiałów konferencyjnych.

      Wymagane jest, aby przynajmniej jeden z autorów plakatu (prezentujący plakat) był zarejestrowanym uczestnikiem Konferencji. Prezentacja plakatu jest niezbędnym warunkiem przyjęcia plakatu na Konferencję.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SESJI PLAKATOWEJ

 Konferencji  Naukowo szkoleniowej

Małopolskiego Oddziału PTDL

Niepołomice 1-2 czerwca 2023


SPECYFIKACJE ZGŁOSZONEGO PLAKATU

 

 

Język

polski

forma:

Papierowa/

format:

A0 tj. szerokość 841 mm x wysokość 1189 mm,

układ:

pionowy

wielkość czcionek:

tekst - co najmniej 20 pkt, nagłówki - co najmniej 36 pkt, tytuł plakatu - 180 pkt - nie należy używać czcionek ozdobnych;

tytuł:

w nagłówku plakatu, należy napisać cały tytuł z dużych liter.

autorzy:

należy wymienić z dużej litery – NAZWISKO inicjały imienia
tytuł naukowy, podkreślić nazwisko osoby prezentującej, ponadto należy podać instytucję, wydział/dział, miejscowość, kraj autorów;

logo:

autorzy mogą wstawić logo instytucji, w której pracują, i/lub
instytucji, która wspiera projekt finansowo;

Część główna


Cele, materiał i metody, wyniki wraz z podsumowaniem danych statystycznych oraz wnioskami za pomocą tekstu, wykresów i liczb.

 


 Link do rejestracji  (do zgłoszenia): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aWKjWiJr00OcUhO-ZqdO-DhTFwTvm3xIo2qPfWnTtchUMEJLVko3ME1SNElDTFZYWEw3RlNHT0dFRy4u 

do umieszczenia streszczenia https://drive.google.com/drive/folders/1rocdUfbmM5wFKDCFbFGKEwLTCbx7qEXJ?usp=share_link

 

Copyright © 2004-2023 PTDL