Aktualności » Kraków » Konferencja naukowo-szkoleniowa PTDL o/Kraków—22 kwietnia 2023 r.

Anna Ząbek-Adamska 30/03/2023 14:51

Konferencja naukowo-szkoleniowa PTDL o/Kraków—22 kwietnia 2023 r.

Aula wykładowa Katedry Biochemii Lekarskiej CM UJ, ul. Kopernika 7, 9.00-13.00

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Oddziału krakowskiego PTDL, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt: „Hematoonkologia w pediatrii”

 Komitet organizacyjny: dr n.med Karolina Bukowska-Strakova, mgr Aleksandra Maleszka, dr n.biol. Anna Ząbek-Adamska

Agenda konferencji:

* (9.00-9.15) Dr n. biol. Anna Ząbek-Adamska- przewodnicząca Oddziału Kraków- powitanie

* (9.15-9.50) Dr n.med Katarzyna Pawińska-Wąsikowska; Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii, - Najczęstsze schorzenia hematoonkologiczne wieku dziecięcego- okiem diagnosty laboratoryjnego i lekarza. 

* (9.50- 10.30) Dr n.med Karolina Bukowska-Strakova- Zakład Immunologii Klinicznej, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii, CMUJ-  Immunofenotypowanie białaczek u dzieci.

 Przerwa kawowa – 10.30- 10.45

*(10.45-11.20) mgr Monika Rygielska- Zakład Biochemii Klinicznej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie –Obrazy cytomorfologiczne wybranych schorzeń hematoonkologicznych w pediatrii.

* (11.20-12.00) Dr n. med. Ewa Czernik, Sysmex Polska Sp.z o.o- Morfologia krwi obwodowej w przebiegu chorób hematoonkologicznych u dzieci.

 

12.00-12.10- Dyskusja, zakończenie konferencji

Partnerzy konferencji: Sysmex Polska Sp.z o.o; 

 Za udział w konferencji przysługują 4 punkty edukacyjne (miękkie). Po rozwiązaniu testu, będa przysługiwać punkty twarde (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zał. 2).

12.10-12.45 

Posiedzenie członków Oddziału, omówienie spraw bieżących w oddziale krakowskiego PTDL:  Dr n. med. Urszula Rychlik, Dr n. med Karolina Bukowska-Strakova

 Zapraszamy serdecznie

Anna Ząbek-Adamska -Przewodnicząca Oddziału PTDL


Copyright © 2004-2023 PTDL